2011

altaltalt

altaltalt

 

OBSAH ROKA

 

POÉZIA

 

BALÁŽOVÁ, ANIČKA: Čítať báseň, č. 9-10, s. 16-17.

BENIAK, VALENTÍN: Také som telo mal, č.7-8, obálka, s. 2.

BENKOVÁ, VIERA: Tiché spovede (Podvečerná, Nádejná, Meancholická, Severská, Splnmesačná, Rodinná, Ascendentná, Lyrická, Magická, Drumbľová, Liečivá, Osudová,vtáčia 1, Osudová, vtáčia 2), č. 1-2. s. 10-13.

BÍREŠ, MICHAL: Juliette (3), č. 7-8, s. 16-20.

ČÁNI, LADISLAV: Kvapka vlastnej tmy (Človek, ktorý vie, Dom, ktorý nie je, Slovo, ktoré nie je, Cela, Bezmenný, Nikdy mi never, Trocha vlastnej tmy), č. 11-12, s. 10-12.

ĎUGA, MICHAL: Omámený Diotimou (Túžim, Cítim, Odvaha, Ebenové tvojr vlasy, Tieň smrti, Možno mi uveríš Diotima, Kým ťa teraz, Tna, Bojujem s časom, Diotima, Tvoj hlas, Sú dni, Až budeš, Cenzúra, Niekedy, Závidím Diotima, Teraz už viem, Závidím Diotima 2, Keď nôcka drahá Diotima), č. 3-4, s. 12-15.

FARKAŠOVÁ, ETELA: Len matná spomienka (obraz, Achilles a korytnačka, sen (možno aj nesen), osamelosť struny, zmĺknuté, tŕň, za bránou, spasonosné nite, veci ožívajú, kamufláž, za záhybmi tónov, zbytočnosti, vzbura, nedostupné, cudzie, miesto pre seba, neisté územie, pred textom, v texte, žena v čiernom, uvidieť, cíp ticha, a stále to isté, s mamou, v medzipriestore, mame, vzdialená, rozpustiť sa, prerozprávať sa, žena, kroky-nekroky, do samoty, ako keby naposledy, slová, nad albumom, zvyšky, viery, neplatné dni, prstoklady, kolo, kolo mlynské, čírenie, vyhnúť sa cesty, žiť, všetky farby smútku, spoza obloka, klenby Citadely, pokriveniny, večer na terase, to málo, o tom istom, za chatrným plotom, viažem uzly, čakajúce knihosvety, život na pôžičku, akoby na návšteve), č. 3-4, s. 16-25.

FERKO, ANDREJ: Z mladistvých veršov, č. 5-6, s. 53-54.

FERKO, ANDREJ: Bolo raz zelené údolie, č. 7-8, s. 21.

HRONEC, VÍŤAZOSLAV: Stetoskop Andreja Ferku, č. 7-8, s. 22.

KRASKO, IVAN: Baníci, č. 1-2, obálka, s. 2.

LULÁČ, EMIL BOLESLAV: Polnočná pieseň, č. 9-10, obáka, s. 2.

NOVOMESKÝ, LACO: Aeroplán nad mestom, č. 11-12, obálka, s. 2.

PODHRADSKÝ, JOZEF: Popri horách, v zelen horách, č. 1-2, s. 37.

PREBUDILA, MARTIN: Ešte raz Bohušovi, č. 3-4, s. 26.

PREBUDILA, MARTIN: Od – po (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII), č. 7-8, s. 12-15.

RÁZUS, MARTIN: Odkaz nenarodených, č. 5-6, obálka, s. 2.

ROY, VLADIMÍR: Scintilla divina, č. 3-4, obálka, s. 2.

SALČÁK, JÁN: Je jeden sen (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XI, XII), č. 5-6, s. 12-17.

PRÓZA

 

BEŇOVÁ, JANA: Plán odprevádzania (Café Hyena), č. 3-4, s. 28-32.

DOBRÁKOVOVÁ, IVANA: Na pláži v Nice, č. 9-10, s. 22-25.

DOVÁĽ, ŠTEFAN: Dievča od potoka, č. 3-4, s. 36-38.

DUŠEK, DUŠAN: Dažďová voda, č. 5-6, s. 20-24.

HEYSE, PAUL: L´arrabbiata, č. 11-12, s. 13-21.

KAŇA, MIROSLAV: Báchorka, č. 1-2, s. 14-16.

KRATICOVÁ, RUŽENA: Dotyk zla, č. 5-6, s. 18-19.

PIXIADES, DANIEL: Ona a kocúr, č. 9-10, s. 18-21.

RAKÚS, STANISLAV: Alkoholická poviedka, č. 11-12, s. 28-30.

ŠIKULOVÁ, VERONIKA: Srrrrrrrst, č. 7-8, s. 23-24.

ŤAŽKÝ, LADISLAV: Amenmária (úryvok), č. 3-4. s. 33-35.

VARGAS LLOSA, MARIO: Súboj, č. 11-12, s. 22-27.

VILIKOVSKÝ, PAVEL: Pes na ceste, č. 1-2, s. 22-24.

 

 

ŠTÚDIE, ESEJE, RECENZIE, ČLÁNKY, DENN´ÍKOVÉ ZÁZNAMY, MEMOÁRE, INTERVIEW

 

ANOCA, DAGMAR MÁRIA: Jubilantka Mária Štefanková, č. 9-10, s. 60-63.

ANOCA, DAGMAR, MÁRIA: Na veci sa treba pozerať aj ženským okom (rozhovor s Etelou Farkašovou), č. 11-12, s. 6-9.

BABIAK, MICHAL: Nový uhol pohľadu na naše dejiny, č. 7-8, s. 56-57.

BARTOŠ, JURAJ: Literárnemu sparťanovi s úctou, č. 1-2, s, 52-54.

BENKOVÁ, VIERA: Zo zásobníka pamäte, č. 3-4, s. 39-43.

BENKOVÁ, VIERA: V poetickej a duchovnej záhrade spisovateľky Etely Farkašovej, č. 3-4, s. 44-46.

BENKOVÁ, VIERA: Zo zásobníka pamäte(2), č. 5-6, s. 46-52.

BENKOVÁ, VIERA: Dennodenne pracovať a potom sa literárne afirmovať, to je moja cesta životom (rozhovor s Danielom Pixiadesom), č. 7-8, s. 6-11.

BENKOVÁ, VIERA: Naše duchovné väzby, č. 7-8, s. 54-55.

BENKOVÁ, VIERA: Zo zásobníka pamäte(3), č. 9-10, s. 33-43.

BENKOVÁ, VIERA: Krehká krása Blanky Votavovej, č. 11-12, s. 56-57.

BOLDOCKÝ, SAMUEL: Aspekty „inferiórnosti“ našej tradičnej literatúry, č. 3-4, s. 1-6.

BOLDOCKÝ, SAMUEL: Zloba prevtelená do recenzie, č. 5-6, s. 39-43.

BOLDOCKÝ, SAMUEL: Malá ľudská komédia, č. 9-10, s. 57-59.

BOLDOCKÝ, SAMUEL: „Anatómia“ a „anamnéza“ podrazov a podfukov Víťazoslava Hronca, č. 11-12, s. 41-46.

ČÍŽIKOVÁ, ZUZANA: Antológia krajanskej a exilovej poézie, č. 1-2, s. 41-43.

ČÍŽIKOVÁ, ZUZANA: Nikdy sa nezrieknúť vlastnej svojskosti (rozhovor s Michalom Ďugom), č. 3-4, s. 7-11.

ČÍŽIKOVÁ, ZUZANA: Dialóg ako základ komunikácie, ale aj príbehu, č. 3-4, s. 56-58.

ČÍŽIKOVÁ, ZUZANA: Jazyk je dynamický jav a musíme ho permanentne skúmať (rozhovor s Michalom Týrom), č. 9-10, s. 8-15.

ČÍŽIKOVÁ, ZUZANA: Slovenská vojvodinská literárna veda a kritika v poslednom desaťročí, č. 11-12, s. 52-55;

ČÍŽIKOVÁ, ZUZANA: Adam za zrkadlom moderny v poschodovom labyrinte, č. 11-12, s. 57-59.

DORČOVÁ, VLADIMÍRA: Obrazová a zvukoví zložka v portrétoch slovenských vojvodinských umelcov Martina Prebudilu (náčrt problematiky), č. 1-2, s. 49-51.

DROZDOVÁ, SLÁVKA: Aby sme nezabudli, č. 5-6, s. 56-58.

DUDKOVÁ, JANA: Sebakolonizačné aspekty v súčasnej slovenskej kinematografiii (1), č. 9-10, s. 48-56.

DUDKOVÁ, JANA: Sebakolonizačné aspekty v súčasnej slovenskej kinematografiii (2), č. 11-12, s. 31-40.

DUDOK, MIROSLAV: Stred a okraj – otázka nielen diskurzu, č. 9-10, s. 1-7.

ĎUGA, MICHAL: Nikdy sa nezrieknúť vlastnej svojskosti (rozhovor so Zuzanou Čížikovou), č. 3-4, s. 7-11.

FARKAŠOVÁ, ETELA: Poézia vojvodinského koloritu, č. 1-2, s. 60-62.

FARKAŠOVÁ, ETELA: Musíme zamedziť nebezpečné vzdiaľovanie sa umenia od života (rozhovor s Adamom Svetlíkom), č. 5-6, s. 7-11.

FARKAŠOVÁ, ETELA: Kniha esejí Adama Svetlíka, č. 7-8, s. 57-59.

FARKAŠOVÁ, ETELA: Na veci sa treba pozerať aj ženským okom (rozhovor s Dagmar Máriou Anoca), č. 11-12, s. 6-9.

FEKETE, SAMUEL: Výtvarná kritika o Jaroslavovi Šimovičovi pri príležitosti autorvých osemdesiatim, č. 7-8, s. 62.

GLOVŇA, JURAJ: Užitočná praktická príručka významnej lingvistky, č. 5-6, s. 55-56.

GLOVŇA, JURAJ: Niekoľko poznámok k jazyku periodika Hlas ľudu (pohľad zvonku), č. 9-10, s. 44-47.

HARPÁŇ, MICHAL: Literárnovedný prínos Adama Svetlíka a Michala Babiaka, č. 11-12, s. 47-51.

HRONEC, VÍŤAZOSLAV: Denník (19), č. 1-2, s. 25-35.

HRONEC, VÍŤAZOSLAV: Slovenský mesianizmus a postmoderna, č. 1-2, s. 36-40.

HRONEC, VÍŤAZOSLAV: Jedna bezcenná antológia, č. 3-4, s. 47-55.

HRONEC, VÍŤAZOSLAV: O pupkoch sveta, cudzích a naších, č. 5-6, s. 1-6.

HRONEC, VÍŤAZOSLAV: O redigovaní básní, o ich zaraďovaní do rôzných výberov a o pozadí mojej polemiky so Samuelom Boldockým, č. 7-8, s. 31-41.

HRONEC, VÍŤAZOSLAV: Pred príchodom anjelov, č. 7-8, s. 44-53.

HRICOVÁ, KATARÍNA: Správa komisie pre udelenie ceny Nového života za rok 2010, č. 7-8, s. 42-43.

HUČKOVÁ, DANA: Súčasná slovenská próza, š. 1-2, s. 17-21.

JANKOVIČ, JÁN: Perpetuum mobile jestvuje (rozhovor s Dušanom Vidakovićom), č. 1-2, s. 5-9.

JOVANOVIĆ, SLOBODAN: Výtvarná kritika o Jaroslavovi Šimovičovi pri príležitosti autorvých osemdesiatim, č. 7-8, s. 62.

KAMENČÍK, MARIÁN: Vystúpiť zo svojho sna, č. 5-6, s. 60-62.

KONEČNÝ, MILOSLAV: Pohľad na sto rokov latinského humanizmu, č. 3-4, s. 59-60.

KUBEALAKOVÁ, MARTINA: Novosadský zborník slovakistov, č. 5-6, s. 59-60.

MAKIŠOVÁ, ANNA: O Prebudilovej próze pre deti z jazykového aspektu, č. 1-2, s. 46-48.

MARIĆOVÁ, ANNA: Znovu o Sarajeve, č. 7-8, s. 60-61:

MARKO, VLADIMÍR: Možné scenáre pre možné svety, č. 5-6, s. 25-38.

MYJAVCOVÁ, MÁRIA: Detstvo, aké už zakapalo, č. 1-2, s. 55-59.

MYJAVCOVÁ, MÁRIA: Posledný školský výlet alebo život ako dar, č. 7-8, s. 25-30.

MYJAVCOVÁ, MÁRIA: Leto s vlhou, č. 9-10, s. 26-32.

NAŠČÁK, PETER: Dve recenzie, č. 11-12, s. 60-61.

PASSIA, RADOSLAV: O jednej hranici v slovenskej literatúre, č. 11-12, s. 1-5.

PIXIADES, DANIEL: Dennodenne pracovať a potom sa literárne afirmovať, to je moja cesta životom (rozhovor s Vierou Benkovou), č. 7-8, s. 6-11.

SANADER, SLOBODAN: Výtvarná kritika o Jaroslavovi Šimovičovi pri príležitosti autorových osemdesiatim, č. 7-8, s. 62.

STEPANOV, SAVA: Maľby Pavla Čániho, č. 5-6, s. 63.

SVETLÍK, ADAM: Pupok sveta, č. 1-2, s. 1-4.

SVETLÍK, ADAM: Nestarnúca poézia Martina Prebudilu, č. 1-2, s. 44-46.

SVETLÍK, ADAM: Správa súbehovej komisie, č. 3-4, s. 61-62.

SVETLÍK, ADAM: Musíme zamedziť nebezpečné vzdiaľovanie sa umenia od života (rozhovor s Etelou Farkašovou), č. 5-6, s. 7-11.

ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, MARÍNA: Adam Svetlík, profesor a literárny činiteľ, č. 5-6, s. 44-45.

ŠRANK, JAROSLAV: Labil, č. 7-8, s. 1-5.

TÝR, MICHAL: Jazyk je dynamický jav a musíme ho permanentne skúmať (rozhovor so Zuzanaou Čížikovou), č. 9-10, s. 8-15.

VIDAKOVIĆ, DUŠAN: Perpetuum mobile jestvuje (rozhovor s Jánom Jankovičom), č. 1-2, s. 5-9.

VALENTÍK, VLADIMÍR: In Memoriam – Vladimír Kompánek (28.10.1927-20.1.2011), č. 1-2, s. 63.

VALENTÍK, VLADIMÍR: K životnému jubileu Miloslava Pavelku, č. 3-4, s. 62.

VALENTÍK, VLADIMÍR: Výtvarná kritika o Jaroslavovi Šimovičovi pri príležitosti autorvých osemdesiatim, č. 7-8, s. 62.

VALENTÍK, VLADIMÍR: K 11. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, č. 11-12, s. 62-63.

POZNÁMKY, BIO-BIBLIOGRAFICKÉ POZNÁMKY

REDAKCIA: Adam Svetlík (1961)..., č. 1-2, s.1; Viera Benková (1939)..., č. 1-2, s. 10; Miroslav Kaňa (1966), č. 1-2, s. 14; Dana Hučková (1965)..., č. 1-2, s. 17; Pavel Vilikovský (1941)..., č. 1-2, s. 22; Víťazoslav Hronec (1944)..., č. 1-2, s. 25; Víťazoslav Hronec (1944)..., č. 1-2, s. 36; Samuel Boldocký (1943)..., č. 3-4, s. 1; Michal Ďuga (1951)..., č. 3-4, s. 12; Etela Farkašová (1943)..., č. 3-4, s. 16; Martin Prebudila (1960)..., č. 3-4, s. 26; Jana Beňová (1974)..., č. 3-4, s. 28; Ladislav Ťažký (1924-2011)..., č. 3-4, s. 33; Štefan Dováľ (1950-2011)..., č. 3-4, s. 36; Viera Benková (1939)..., č. 3-4, s. 39; Viera Benková (1939)..., č. 3-4, s. 44; Víťazoslav Hronec (1944)..., č. 5-6, s. 1; Ján Salčák (1961)..., č. 5-6, s. 12; Ružena Kraticová (1948)..., č. 5-6, s. 18; Dušan Dušek (1946)..., č. 5-6, s. 20; Vladimír Marko (1961)..., č. 5-6, s. 25; Samuel Boldocký (1943)..., č. 5-6, s. 39; Marína Šimáková Speváková (1978)..., č. 5-6, s. 44; Viera Benková (1939)..., č. 5-6, s. 46; Andrej Ferko (1925)..., č. 5-6, s. 53; Jaroslav Šrank (1975)..., č. 7-8, s.1; Martin Prebudlia (1960)..., č. 7-8, s. 12; Michal Bíreš (1975)..., č. 7-8, s. 16; Víťazoslav Hronec (1944)..., č. 7-8, s. 22; Veronika Šikulová (1967)..., č. 7-8, s. 23; Mária Myjavcová (1934)..., č. 7-8, s. 25; Víťazoslav Hronec (1944)..., č. 7-8, s. 31; Miroslav Dudok (1952)..., č. 9-10, s. 1; Anička Balážová (1978)..., č. 9-10, s. 16; Daniel Pixiades (1931)..., č. 9-10, s. 18; Ivana Dobrákovová (1982)..., č. 9-10, s. 22; Mária Myjavcová (1934)..., č. 9-10, s. 26; Juraj Glovňa..., č. 9-10, s. 44; Jana Dudková (1977)..., č. 9-10, s. 48; Radoslav Passia..., č. 11-12, s. 1; Ladislav Čáni (1961)..., č. 11-12, s. 10; Paul Heyse..., č. 11-12, s. 13; Stanislav Rakús..., č. 11-12, s. 28; Jana Dudková (1977)..., č. 11-12, s. 31; Samuel Boldocký (1943)..., č. 11-12, s. 41.

VH (HRONEC, VÍŤAZOSLAV): Andrej Ferko (1925-2011)..., č. 7-8, s. 21; Mario Vargas Llosa..., č. 11-12, s. 22.

 

ILUSTRÁCIE, FOTOREPRODUKCIE, FOTOGRAFIE

 

BOLF, MIŠKO: Som to ja? koláž, tempera, č. 11-12, obálka.

BRTKOVÁ, MIRA: Horizont, olejomaľba, 2011, č. 11-12, s. 63.

ČÁNI, PAVEL: Brunovský, kombinovaná tehnika, 2011, obálka; Zuzka, kombinovaná technika, 2011, č. 5-6, s. 11; Otec – Tatry, olejomaľba, 2011, č. 5-6, s. 17; Rapsódia v M, olejomaľba, 2011, č. 5-6, s. 19; Padinská etuda, olejomaľba, 2008, č. 5-6, s. 24; Otec – secesia, olejomaľba, 2009, č. 5-6, s. 38; Svadobná, olejomaľba, 2010, č. 5-6, s. 52; Mona a Liza, olejomaľba, 2010, č. 5-6, s. 54; Kulpín – hrom, kombinovaná technika, 2010, č. 5-6, s. 62; Padina, kombinovaná technika, 2011, č. 11-12, s. 30.

ĎUROVKA, MICHAL: Rovina II, olejomaľba, 2011, č. 11-12, s. 40.

HLODOVÁ, MARTINA: Bez názvu, digitálna grafika, 2009, č. 11-12, s. 46.

KARAVLA, MARIJAN: Bez názvu, olejomaľba, 2009, č. 11-12, s. 59.

KIŠ, JAROSLAV: Cyklus Emócie, hlina sadra a tehla, č. 9-10, obálka a strany 5, 17, 24, 30, 56, 63.

KOMPÁNEK, VLADIMÍR: Vianočný kostolík s dedinou, kresba farebnou ceruzkou, č, 1-2, obálka; Postavy, olej na maliarskej lepenke, č. 1-2, s. 4; Rodina, olej na plátne, č. 1-2, s. 9; Kôpka, olejová kresba, č. 1-2, s. 13; Ľudia s koníkom, č. 1-2, s. 21; Lutiše, olej na kartóne, č. 1-2, s. 40; Sedliačka, bronza na drevenom podstavci, č. 1-2, s. 54; Fašiangy, kresba farebnou ceruzkou, č. 1-2, s. 62.

PAVELKA, MILOSLAV: Blesk, keramická práca, č. 3-4, obálka; Iniciál, keramika, č. 3-4, s. 27; Bez názvu (športové ocenenie), mosadz, č. 3-4, s. 32; Statua pre najlepšiu lokálnu samospráve, liata mosadz, č. 3-4, s. 43; Brand, statua z liatej mosadze, č. 3-4, s. 60; Ženské akty, keramika, č. 3-4, s. 63.

STUPAVSKÝ, JÁN: Tunel, železo, drevo, 2010, č. 11-12, s. 62.

SÚDI, MILAN: Modrý október, olekomaľba, 2011, č. 11-12, s. 61.

ŠIMOVIČ, JAROSLAV: Petrovaradín 1, č. 7-8, obálka; Petrovaradín, olejomaľba, č. 7-8, s. 5; Huslistka, olejomaľba, č. 7-8, s. 15; Ulica, olejomaľba, č. 7-8, s. 22; Dve figúry, olejomaľba, č. 7-8, s. 24; Loď, olejomaľba, č. 7-8, s. 30; Holuby na fontáne, olejomaľba, č. 7-8, s. 40; Bez názvu, olejomaľba, č. 7-8, s. 63.

 

 

 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Pozrite si nás aj na:

 

Online

 Návštevníci: 18 

Štatistika

Reg. členovia : 33664
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 607002