2010

OBSAH

 

POÉZIA

 

BALÁŽOVÁ, ANIČKA: Piesok v očiach (1., 2., 3., 4., 5., 6.), č. 3-4, s. 14-15.

BENKOVÁ, VIERA: Ozirisov zápas (I., II., II., IV., V., VI., VII.), č. 3-4, s. 11-12; Panónske mince (Minca Biatec, Malá oberučná Venuša, Bazová píšťalka, Čriepok, Starobylá minca, Osudová, vtáčia, Perlička rosy, Pánbožková kravička, Svrček, Slimák, Rosnička, Jež, Pavúk Arachné, Kukučka a žlna), č. 5-6, s. 13-18; Jantárový náhrdelník I (Elisa z Toskánska a Paganini z Janova, Tresty a viny, Pokus o rekonštrukciu Remrandtovho obrazu kuchyne, Panónske Bretónsko, Ošumely dom), č. 9-10, s. 14-16.

BIELIK, ROBERT: Vlčí ruženec (Štekal som rukou...., Zadovážim si potkaniu obličku..., Keď mi ďasná obrástli plesňou...Dokiaľ naše povytrhávané údy..., Had je zvinuté..., Jediný úsmev..., Had nasleduje anjela..., Radosť a žiaľ..., Na vlne tých istých slov..., Nebudem sa pýtať..., Vyrazíme v noci..., Dve slzy..., Dám ti peľ noci..., Lodivod pozažína svetlá..., V kvapke počkám...), č. 7-8, s. 31-34.

BRÜCK, MIROSLAV: Hraničná cesta (Denná modlitba, VečnosťPripomienka, Orientačná mapa na zimu; Súvislosti, Nesplývanie, Pôvod krajinyPostupnosť rozpadu, Odchádzanie, Predtucha, Výšky, Zdanie, K havranom,  Poloha), č. 7-8, s. 28-30.

BÍREŠ, MICHAL: Juliette, č. 1-2, obálka, s. 2.

ČASTVEN, ĽUBOMÍR: Egyptský kríž, č. 7-8, obálka, s. 2.

DEDOVIĆ, DRAGOSLAV: Hagiografický vtip, O neviloviteľnom, Vojnoví zločinci, Tri gitary, č. 9-10, s. 52-53.

DEMÁK, MIROSLAV: Spomienka na Jara Supka, č. 3-4, s. 13.

DUDÁŠOVÁ, ANNA: Do otvoreného času, č. 3-4, obálka, s. 2.

FERENČUCHOVÁ, MÁRIA: Princíp neistoty (xxx, xxx, Bozk, 19.1.2002,  Homeostáza, Svetelné mestá, Nehody vnímania časuPrincíp neistoty), č. 7-8, s. 35-39.

FERKO, ANDREJ: Kameň vo výklade, č. 11-12, s. 9.

GROCH, JAKUB ERICH: Druhá naivita ( Vlčie maky, Breza, ToBolesť, Jablkový závin, Túžba, Stačnosť, Štvorveršie, Prítomnosť, Hlas, Láske, Žabky, TyČakanie, Predobraz, Divoko miluješ, Stmieva sa), č. 7-8, s. 24-27.

HABAJ, MICHAL: Korene neba (Reklama, Dievčatá, veret, veret mi, ach, veret, veret mi to slečny, Korene neby, Letný deň: nostalgia, Bežec v amoku, Plte: kariky bolesti, Ohňom a mečom, Môj televízny život, Nostalgia, La décadence automatique,  Damask. Brušiská), č. 9-10, s. 40-47.

HORVATH, OTO: Po ľavej strane, tam kde končí les, Ein Nachmittag, Zasnežený deň v New Yorku, č. 9-10, s. 48-49.

JUROLEK, RUDOLF: Život je možný (Rád takto žijem..., Sprchlo v máji..., Nič - to slovo nachádzam vždy...,Večer, stroskotaný.., Pochybnosť je..., V čom spočíva život..., Nie netreba to ťahať von..., Veci nikdy nie sú..., Nepoveim vám..., Bieky kopec..., Nad zimný..., Poéziu sú schopný..., Kameň, ktorý som hľadal..., Už nechcem vedieť..., Dlhá utišujúca prechádzka..., Vyčistiť sa..., Niečo musí ísť..., Ešte stále..., Musím ísť...), č. 9-10, s. 27-29.

KARANOVIĆ, ZVONKO: Rekviem, Dream No 33, Priveľa času, LSD, č. 7-8, s. 42-43.

KNEŽEVIĆ, MARIJA: Začiatok kartografie, Náhodná služba storočia, Denník drobných nehod, č. 11-12, s. 38-40.

KOLENIČ, IVAN: Korienky neviditeľnosti (In diebus illis, Stará legenda,  Ars poetika, Ja v Hierarchii, Šťastie, Horšie časy, De luxe, Zimné kúpanie, Mreže, Čo chýba spánku, Pre teba o inej, Konečná, Verejné toalety), č. 9-10, s. 30-35.

KOMADINA, MILOŠ: Chlapec osud chlapec, Pri okne, Uniklo, Dobrá cigara, č. 7-8, s. 40-41.

KUCBELOVÁ, KATARÍNA: Pravidelný tréning dýchania (hladiná preniká hladinu..., podstatná v celku..., tušiť sa..., pravidelný tréning dýchania..., dych bez výberu..., vydychujem...,  trávim čas..., II, IV, V, VI, XII,  XXX), č. 9-10, s. 36-39.

MACSOVSZKY, PETER: Klišémantra (Nedostatok prekvapenia, Odohrávanie strofy, Miznúce poznámkyNávod na výrobu umelého e., Chladnička v čiernom, Mláku ležať, A na obraze jazýček,  Pre nás to nie, Opem, Tamten smer, Autoportret bez rebríka, Presýtenie), č.11-12, s. 13-17.

MUČAJI, PAVEL: Listovanie v čase (Listovanie v čase, Poľné kvety, Dôchodca, Popoluške, Krátkozrakosť, Mávanie šatkou pri odchode speváka, Svadba, Vlak do Budapešti, Február, Privatizácia), č. 11-12, s. 10-11.

MARKOVIĆ, MILENA: Pozerám na teba, Čierna lyžica, Skurvený deň, Niekto ležal v mojej posteli, Útroby, č. 11-12, s. 45-46.

PIXIADES, DANIEL: Chvíle chvíle život, č. 11-12, obálka, s. 2.

PREBUDILA, MARTIN: Džaba nás bolo (džaba, džaba 1, džaba 2, džaba 3, džaba 4, džaba 5, džaba 6, džaba 7, džaba 8), č. 1-2, s. 11-14; (...25.5.1960 - ...)(Dobré nám, dobre uniká..., Nič sa nové nedeje ), č. 5-6, s.19-21.

RISTOVIĆ, ANA: Pekné mŕtve moria, Okolo nuly, Och, ako som žiarlivá, č. 11-12, s. 43-44.

RUŽIČKOVÁ, NORA: Parcelácia vzduchu (23.12.1998, 25.12.1998, 3.2.1999Akcia s Lazarom, Už každé hustnutie..., (možno) budem sa o sebe pokúšať..., je mi ráno..., To, čo je nevyhnutné..., Znehybnený okamih..., Nastrážim pascu..., Zrkadlím sa..., pardál, táto koža tieto cibule, parcelácia vzduchu, beckettove kone, verejný park, symetria, rezonancia), č. 11-12, s. 18-22.

SALČÁK, JÁN: To čo sa vo mne o mňa chvie (Poema pre moju mŕtvu milú), č. 1-2, s. 17-32.

SIMONOVIĆOVÁ, ANNA: O niečom pre niekoho alebo o niečom pre nikoho (O ničom, Pre niekoho, O niečom, Pre niekoho), č. 1-2, s. 11-16.

SUPEK, JAROSLAV: Most pre nič za nič, č. 9-10, obálka, s. 2.

ŠIPICKÝ, MIROSLAV: Oholiac vlastnú bradu, č. 7-8, obálka, s. 2.

ŠULEJ, PETER: Archetypálne leto (Návrat veľkého romantika, Mýtotvorca, Arteficiál, Zjavné a utajené výhody globalizácie, Nešťastný Ale, Šťastný Veď, Ratatouille Predtým, Žena hviezdnou mapou Veď ako inak, revolučná, vymiznutie, krajina gramofónovz pláového života/(I. časť)), č. 11-12, s. 23-32.

VALJAREVIĆ, SRĐAN: Klinč, Tam vzadu, Klič II, č. 9-10, s. 54-55.

VOJNOVIĆ, VLADISLAVA: Rainin´ night in Georgia, Snehulienka, Z Pontu, č. 11-12, s. 41-42.

VUKIĆEVIĆ, DANICA: Luk a šíp, Ave!, Kráčala som..., Och, nakúkala som sa..., č. 9-10, s. 50-51

ZBRUŽ, KAMIL: Primitív, č. 11-12, s. 33-37.

PRÓZA

 

DEMÁK, MIROSLAV: Bibulus zo Smirny, č. 3-4, s. 16-18.

FARKAŠOVÁ, ETELA: Káva s Bachom, čaj so Chopinom, č. 1-2, s. 33-36.

KAŇA, MIROSLAV: Vivat nostalgia!, č. 3-4, s. 25-28.

KOMPANÍKOVÁ, MONIKA: Piata loď, č. 3-4, s. 19-24.

KOTVÁŠOVÁ JONÁŠOVÁ, MÁRIA: Super mama, č. 1-2, s. 37-41.

LAGERLÖFOVÁ, SELMA: Kôň, krava, slúžka a paholok, č. 9-10, s. 17-23.

MÜLLEROVÁ, HERTA: Pohrebná reč, č. 9-10, s. 24-26.

PREBUDILA, MARTIN: Hej, Džimi, starneme, č. 5-6, s. 22-33.

SPEVÁKOVÁ, ANDREA: 17, č. 1-2, s. 42-44; Záznam, č. 3-4, s. 29-30.

 

 

ŠTÚDIE, ESEJE, RECENZIE, ČLÁNKY, DENN´ÍKOVÉ ZÁZNAMY, INTERVIEW

BABIAK, MICHAL: Melanchólia v poézii vojvodinských Slovákov, č. 5-6, s. 1-6; Na epikurejskú záhradu Čelovského Samuela, č. 11-12, s. 53-55.

BENKOVÁ, VIERA: Podať dôvernú správu o stave duše (rozhovor s Etelou Farkašovou), č. 1-2, s. 5-10; V nedobrovoľnom tieni..., č. 5-6, s. 57-59; Magické parôžky alebo melancholická (poetická) úvaha o Panónii, č. 7-8, s. 44-47; Strážcovia kníh, č. 7-8, s. 60-62.

BOLDOCKÁ GRBIĆOVÁ, ANNAMÁRIA: Irealizovaná lyrická reflexia o Bienále, č. 3-4, s. 53-55.

BOLDOCKÝ, SAMUEL: Tvorivé aspekty a podnety melanchólie, č. 1-2, s. 1-6; Osud človeka ako hračka v rukách „osudu“, č. 3-4, s. 60-61; Antológia neantologických básní, č. 7-8, s. 56-59; Život dejiny tvorí, víťazi ich píšu, ideológovia prekrúcajú, umelci prifarbujú a historici skúmajú, č. 11-12, s. 51-53.

BRÜCK, MIROSLAV: Trinásť otázok o poézii a jedna o inom (rozhovor so Zdenkou Valentovou Belićovou), č. 7-8, s. 7-11.

ČÁNI, PAVEL: 20 rokov Galérie Zuzky Medveďovej, č. 3-4, s. 46-47.

ČELOVSKÝ, TOMÁŠ: Novoobjavený slovenský výtvarník Zupa Cupák, č. 3-4, s. 51-53.

ČÍŽIKOVÁ, ZUZANA: Dôležité je dopátrať sa k podstate (rozhovor s Annou Dudášovou), č. 5-6. s. 7-12; Hodnotné literárne rozmanitosti a paberky, č. 5-6, s. 59-61.

DORČOVÁ, VLADIMÍRA: Slovenský vojvodinský spoločensko-politický týždenník Hlas ľudu v roku 1989 a o desať rokov neskoršie, č. 3-4, s. 42-45.

DUDÁŠOVÁ, ANNA: Dôležité je dopátrať sa k podstate (rozhovor so Zuzanou Čížikovou), č. 5-6, s. 7-12.

ĎUGA, MICHAL: Správa súbehovej komisie Nového života, č. 1-2, s. 62.

FARKAŠOVÁ, ETELA: Podať dôvernú správu o stave duše (rozhovor s Vierou Bekovou), č. 1-2, s. 5-10; O stredoch a okrajoch sveta, č. 3-4, s. 56-57; Cesty ku skutočnej básne, č. 11-12, s. 61-62.

GLOVŇA, JURAJ: Moderná onomastická teória Vincenta Blanára – základ slovenskej onomastickej školy, č. 1-2, s. 59-61; Z výskumov slavistického ústavu Jána Stanislava, č. 5-6, s. 52-56.

GREGORÍK, PETER: Na tepe vojvodinskej slovakistiky (spolu s Marianom Kamenčíkom), č. 11-12, s. 57-60.

HARPÁŇ, MICHAL: Melanchólia, Orfeus, Rilke...č. 11-12, s. 1-3.

HLAVATÁ, RENÁTA: Nové koncepcie ponímania prozaického historického textu v literárnovednom a lingvistickom výskume, č. 3-4, s. 33-41.

HRONEC, VÍŤAZOSLAV: Predslov ku knihe Tri úsmevné príbehy Jána Čajaka, č. 5-6, s. 34-37; Melanchólia a smrť, č. 7-8, s. 1-6; O naších antológiách s láskou a perfídnosťou, č. 7-8, s. 53-56.

HURTAJOVÁ, ZUZANA: Po stopách literárnej archeológie, č. 5-6, s. 45-51.

CHROBÁKOVÁ REPAR, STANISLAVA: Všetky veľké veci sa začínajú maličkostiami (rozhovor s Dušanom Vidakovićom), č. 11-12, s. 4-8.

IVAN, MICHAL: Spisovatelia vo vodách internetu, č. 7-8, s. 48.

KAMENČÍK, MARIAN: Na tepe vojvodinskej slovakistiky (spolu s Petrom Gregoríkom), č. 11-12, s. 57-60.

KOMPANÍKOVÁ, MONIKA: Pripomínanie vlastného príbehu medzi túžbou a hrdosťou (rozhovor so Zdenkou Valentovou Belićovou ), č. 3-4, s. 7-10;

KRIŽAN, IVAN: Únik do snov, č. 9-10, s. 57-59.

KUCBELOVÁ, KATARÍNA: Poézia vytvára autora (rozhovor so Zdenkou Valentovou Belićovou), č. 9-10, s. 9-13.

MAKIŠOVÁ, ANNA: Zborník zo snemovania o jazykovej kultúre, č. 1-2, s. 55-59.

MARKO, JAN: Diskusný príspevok k životnému jubileu Dr. Samuela Čelovského, č. 11-12, s. 55.

MEDVEĎOVÁ KORUNIAKOVÁ, ZUZANA: Populárne čítanie Slovenská jazyková čítanka Márie Myjavcovej, č. 3-4, s. 57-60.

MYJAVCOVÁ, MÁRIA: O jazyku a štýle reporáží Miliny Vrtunskej, č. 1-2, s. 45-54; Melanchólia z písania a písanie z melanchólie, č. 9-10, s. 1-8.

PREBUDILA, MARTIN: „Omáž“ namiesto in memoriam, č. 3-4, s. 31-32; Krása a tvorba nie iba na jeden život, č. 9-10, s. 59-61; Spomienka na Ludvíka Kunderu (22.3.1920 – 17.8.1910), českého básnika a spisovateľa, s ktorým so raz dýchal kúsok tohto nášho života..., č. 9-10, s. 61.

SUPEK, JAROSLAV: O tvare, č. 3-4, s. 49-51.

SVETLÍK, ADAM: Saturnove deti, č. 1-2, s. 1-4; Spoľahlivé doklady o výhľadoch, č. 5-6, s. 61-62.

ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, MARÍNA: Skutočnosť a fikcia v ságe o Lutrovcoch Víťazoslava Hronca, č. 5-6, s. 38-44; Fenomén postmodernej antológie, č. 11-12, s. 47-51.

ŠRANK, JAROSLAV: Diferenciácia mladej slovenskej poézie po roku 1989, č. 7-8, s. 12-23.

VALENTÍK, VLADIMÍR: Tabuľka účastníkov bienále slovenských výtvarníkov 1991-2009, č. 1-2, s. 63; Aktuality nášho výtvarníckeho života (2008-2009), č. 3-4, s. 47-49; Monument roviny Savu Stojkova, č. 3-4, s. 63; K 1. bienále slovenských výtvarníkov amatérov, č. 5-6, s. 63; Maľby Gigu Đuragića Dileho, č. 7-8, s. 63; Dva prúdy v tvorbe Miry Brtkovej, č. 9-10, s. 56; K výtvarnej tvorbe Miška Bolfa, č. 11-12, s. 63

VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, ZDENKA: Pripomínanie vlstného príbehu medzi túžbou a hrdosťou (rozhovor s Monikou Kompaníkovou), č. 3-4, s. 7-10; Trinásť otázok o poézii a jedna o inom (rozhovor s Miroslavom Brukom), č. 7-8, s. 7-11; Poézia vytvára autora (rozhovor s Katarínou Kucbelovou), č. 9-10, s. 9-13.

VIDAKOVIĆ, DUŠAN: Všetky veľké veci sa začínajú maličkostiami (rozhovor so Stanislavou Chrobákovou Repar), č. 11-12, s. 4-8.

POZNÁMKY, BIO-BIBLIOGRAFICKÉ POZNÁMKY

REDAKCIA: Adam Svetlík (1961)..., č. 1-2, s.1; Martin Prebudila (1960)..., č. 1-2, s. 11; Anna Simonovićová ..., č. 1-2, s. 15; Ján Salčák (1961)..., č. 1-2, s. 17; Etela Farkašová (1943)..., č. 1-2, s. 33; Mária Kotvášová Jonášová (1975)..., č. 1-2, s. 37; Andrea Speváková (1980)..., č. 1-2, s. 42; Mária Myjavcová (1934)..., č. 1-2, s. 45; Samuel Boldocký (1943)..., č. 3-4, s. 1; Viera Benková (1939)..., č. 3-4, s. 11; Anička Balážová (1978) ..., č. 3-4, s. 14; Monika Kompaníková (1979)..., č. 3-4, s. 19; Miroslav Kaňa (1966)..., č. 3-4, s. 25; Andrea Speváková (1980)..., č. 3-4, s. 29; Martin Prebudila (1960)..., č. 3-4, s. 31; Renata Hlavatá (1964)..., č. 3-4, s. 33; Vladimíra Dorčová (1981)..., č. 3-4, s. 42; Michal Babiak (1961)..., č. 5-6, s. 1; Viera Benková (1939)..., č. 5-6, s. 13; Martin Prebudila (1960)..., č. 5-6, s. 19; Martin Prebudila (1960)..., č. 5-6, s. 22; Víťazoslav Hronec (1944)..., č. 5-6, s. 34; Marína Šimáková Speváková (1978)..., č. 5-6, s. 39; Zuzana Hurtajová ..., č. 5-6, s. 45; Víťazoslav Hronec (1944)..., č. 7-8, s. 1; Jarolsav Šrank (1975)..., č. 7-8, s. 12; Erich Jakub Groch (1957)..., č. 7-8, s. 24; Miroslav Brück (1964)..., č. 7-8, s. 28; Robert Bielik (1963)..., č. 7-8, s. 31; Mária Ferenčuchová (1975)..., č. 7-8, s. 35; Miloš Komadian (1955-2004)..., č. 7-8, s. 40; Zvonko Karanović (1959)..., č. 7-8, s. 42; Viera Benková (1939)..., č. 7-8, s. 44; Michal Ivan (1984)..., č. 7-8, s. 48; Mária Myjavcová (1934)..., č. 9-10, s. 1; Viera Benková (1939)..., č. 9-10, s. 14; Herta Müllerová (1953)..., č. 9-10, s. 24; Rudolf Jurolek (1956)..., č. 9-10, s. 27; Ivan Kolenič (1965)..., č. 9-10, s. 30; Katarína Kucbelová (1979)..., č. 9-10, s. 36; Michal Habaj (1974)..., č. 9-10, s. 40; Oto Horvat (1967)..., č. 9-10, s. 48; Danica Vukićević (1959)..., č. 9-10, s. 50; Dragoslav Đedović (1963)..., č. 9-10, s. 52; Srđan Valjarević (1967)..., č. 9-10, s. 54; Michal Harpáň (1944)..., č. 11-12, s. 1; Pavel Mučaji (1929)..., č. 11-12, s. 10; Peter Macsovszky (1966)..., č. 11-12, s. 13; Nora Ružičková (1977 )..., č. 11-12, s. 18; Peter Šulej (1967)..., č. 11-12, s. 23; Kamil Zbruž (1964)..., č. 11-12, s. 33; Marija Knežević (1963)..., č. 11-12, s. 38; Vladislava Vojnović (1965)..., č. 11-12, s. 41; Ana Ristović (1972)..., č. 11-12, s. 43; Milena Marković (1974 )..., č. 11-12, s. 45.

HRONEC, VÍŤAZOSLAV: Selma Lagerlöfová (1858-1940)..., č. 9-10, s. 17; Andrej Ferko (1925)..., č. 11-12, s. 9;

 

ILUSTRÁCIE, FOTOREPRODUKCIE, FOTOGRAFIE

 

BABIAKOVÁ, ANNA: Kompozícia, kombinovaná technika, 2008, č. 5-6, s. 44.

BOLF, MIŠKO: Slnečná jeseň života I, kombinovaná technika, 2009, obálka; Zdenka Valentová, olejomaľba, 1990, č. 11-12, s. 3; Tijana Bolfová, olejomaľba, 1991, č. 11-12, s. 8; Dcéra Tijana s králikmi, 1994, č. 11-12, s. 62; Monika Zolňanová, olejomaľba, 1993, č. 11-12, s. 17; Láslo Ištván, olejomaľba, 1986, č. 11-12, s. 22; Podobizne Tijany a Deniho, olejomaľba, 1997, č. 11-12, s. 34; Malvina Zolňanová, olejomaľba, 1998, č. 11-12, s. 50; Dušan Valent, olejomaľba, 1989, č. 11-12, s. 56; Strýko Ján Nosál, olejomaľba, 1988, č. 11-12, s. 60.

BREUNING, KATARÍNA: Modré krčahy, olejpmaľba, 2006, č. 5-6, s. 60.

BRTKOVÁ, MIRA: Lineárna socha (ilúzia), kovová socha, 2010, obálka; Z cyklu Červené sochy, kov, 2006, č. 9-10, s. 6; Z cyklu Červené sochy, kov, 2006, č. 9-10, s. 13; Lineárna socha (expanzia), kov, 2010, č. 9-10, s. 16; Biely obraz 1, kombinovaná technika, 2009, č. 9-10, s. 23; Biely obraz 2, kombinovaná technika, 2009, č. 9-10, s. 26; Biely človek 2, kov a farba, 2009, č. 9-10, s. 35; Biely obraz 3, kombinovaná technika, 2009, č. 9-10, s. 39; Akumulácia 2, kov, 2009, č. 9-10, s. 47; Z cyklu Červené sochy, kov, 2006, č. 9-10, s. 49; Biely obraz 4, kombinovaná technika, 2009, č. 9-10, s. 51; Dopo informale, kombinovaná technika, 1965, č. 9-10, s. 63.

ČÁNI, PAVEL: Niečo ako Zuzka, kombinovaná technika, 2009, č. 1-2, obálka.

ČÁNIOVÁ, MARÍNA: Bez názvu, drevoryt, 2007, č. 1-2, s. 13.

ĐURAGIĆ, GIGO DILE: Tvrdá zem, kombinovaná technika, č. 7-8, obálka; Lesík, kombinovaná technika, č. 7-8, s. 6; Osamelá, kombinovaná technika, č. 7-8, s. 11; Močiar pod snehom a ľadom, kombinovaná technika, č. 7-8, s. 30; Hniezdo, kombinovaná technika, č. 7-8, s. 34; Škvrny, kombinovaná technika, č. 7-8, s. 39; Biele, kombinovaná technika, č. 7-8, s. 43; Erb, tapiséria, 1981, č. 7-8, s. 47; Červený utorok v Paríži, kombinovaná technika, č. 7-8, s. 52; Biely vták, tapiséria, 1989, č. 7-8, s. 62.

GALAMBOŠ, BRANISLAV: Krajinka, olejomaľba, 2009, č. 5-6, s. 37.

GERŽA, MICHAL: Jeseň, olejomaľba, 2010, č. 5-6, s. 33.

GLÓZIK, JÁN: Zima, olejomaľba, 2005, č. 5-6, s. 17.

CHLPKA, JÁN: Pán X s manželkou, olejomaľba, 2006, č. 5-6, s. 63.

KRIŽAN, IVAN: Dom z detstva, pastel na plátne, 2009, č. 1-2, s. 41.

LEGIŇ, SAMUEL: Návrat z poľa, olejomaľba, 2010, č. 5-6, s. 6.

PAP, MARTIN: Kohútiky, olejomaľba, 2009, č. 5-6, s. 51.

POP, PAVEL: Albert Dürer, kombinovaná technika, 2008, č. 1-2, s. 16.

STOJKOV, SAVA: Topla Vojvodina (Teplá Vojvodina), olej na plátne, 1994, č.3-4, obálka; Usamljena trščara (Osamelý trstinový dom), olejomaľba, 1994, č. 3-4, s. 15; Moja majka (Moja matka), olejomaľba, č. 3-4, s. 23; Čoban (Pastier), lavírovaný tuš, 1993, č. 3-4, s. 28; Ravnica (Rovina), olejomaľba, 1986, č. 3-4, s. 30; Kraj šume (Okraj lesa), olejomaľba, 1993, č. 3-4, s. 55; Kočijaš (Kočiš), ceruzka, č. 3-4, s. 62; Žitna polja (Žitné polia), olejomaľba, 1989, č. 3-4, s. 63.

SMIŠEK, MIŠO: Rodák I, keramika, 1998, č. 5-6, obálka.

ŠIMOVIČ, JAROSLAV: Kompozícia, olejomaľba, 2008, č. 1-2, s. 10.

ZLOCH, ŠIMON: Sálaš, olejomaľba, 2010, č. 5-6, s. 12.

 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Pozrite si nás aj na:

 

Online

 Návštevníci: 42 

Štatistika

Reg. členovia : 33699
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 622709