2007

 alt

alt alt

Nový život (2007)

 

Mesačník pre literatúru a kultúru

ročník 59

 

REDAKCIA

 

Šéfredaktor

Adam SVETLÍK

 

Zástupkyňa šéfredaktora

MARÍNA ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ

 

Redakční spolupracovníci

Ladislav ČÁNI, Zuzana ČIŽIKOVÁ, Vladislava FEKETE, Katarína HRICOVÁ, Martin PREBUDILA, Zuzana TÝROVÁ, Vladimír VALENTÍK

 

Grafická úprava

VLADIMÍR SUDICKÝ

 

Jazykový redaktor

Michal TÝR

 

Technický redaktor

JÁN HLAVÁČ

 

AST Kultúra (čísla 1-3, 4-6) & Slovenské vydavateľské centrum (čísla 7-9, 10-12)

BÁČSKY PETROVEC

2007

 

 

OBSAH

 

POÉZIA

 

BENKA, ZLATKO: Najvvyšší čas (úryvok), č. 7-9, obálka, s. 2.

BENKOVÁ, VIERA: Kruh, č. 10-12, obálka, s. 2.

CARDUCCI, GIOSUČ: Bezstarostnosť (Vergilius, Zimné slnko), č. 10-12, s. 20.

DUDOK, MIROSLAV: Jednostaj sa pozerám na hodiny, č, 1-3, obálka, s. 2.

HRICOVÁ, KATARÍNA: Žiješ... (1., 2., s. 15; 3., 4., 5., s. 16; 6., s. 17), č., 1-3, s. 15-17.

LABÁTH, JÁN: Báseň, č. 1-3, obálka, s. 2.

PETRÁŠOVÁ, MARÍNA: Obrat, č. 7-9, s. 12.

PREBUDILA, MARTIN: Ak nespíš (Nemenovanej, Zajtra máš narodeniny), č. 10-12, s. 17.

RAIČKOVIĆ, STEVAN: Tri sonety z knihy Kamenná uspávanka (Ruky bôľu, Ó, vráť sa, Kamenná uspávanka), č. 10-12, s. 19.

SPEVÁKOVÁ, ANDREA: A-U-M (A-U-M, Stratené plody jablone), č.10-12, s.18.

ŠIPICKÝ, MIROSLAV: Bez ostrých zákrut (Správy, Posledný nerozbalený balíček, Tvár, s. 11; Puklina, Perpentuum móbile, Keď sa cesta uvoľní, s. 12; Kvapka za kvapkou, Žiadnej ostrej zákruty, Sme výparom, Kroky, s. 13;), č. 4-6, s. 11-13.

 

PRÓZA

 

PREBUDILA, MARTIN: Spomienka na starého otca pod kyslým stromom, č. 1-3, s. 18-20.

VELIČKOVIĆ, NENAD: Sahib (úryvok z románu), č. 1-3, s. 37-42.

PAMUK, ORHAN: Úryvok z románu Nový život, č. 10-12, s. 21-26.

 

DRÁMA

 

BABIAK, MICHAL: Ružičky zo srdca (1), č. 4-6, s. 14-32; Ružičky zo srdca (2), č. 7-9, s. 13-25.

OLEKŠÁK, ROMAN: Negat ivis ti, č. 1-3, s. 25-36.

MALITI-FRAŇOVÁ, EVA: Jaskynná panna (1), č. 4-6, s. 33-41; Jaskynná panna (2), č. 7-9, s. 26-42.

 

ŠTÚDIE, ESEJE, RECENZIE, ČLÁNKY,

DENNÍKOVÉ ZÁZNAMI, INTERVIEW

 

BARIAKOVÁ, ZUZANA: Aspekte a aspektoch histórie žien, aspekty písania a čítania, č. 4-6, s. 54-55.

BENKA, ZLATKO: Kam ide kreácia, č. 1-3, s. 46-48.

BENKOVÁ, VIERA: K osemdesiatinám Jána Labátha (Básnikovi namiesto gratulácie: Pre vybranú spoločnosť...), č. 4-6, s. 46-47; Nite tvorivosti – nite života (rozhovor so Zuzanou Čížikovou), č. 10-12, s. 8-16.

BOLDOCKÝ, SAMUEL: Odtadial a tatam (K osemdesiatke Jána Labátha), č. 4-6., s. 47-49; Urobiť z núdze cnosť (Zdôvodnenie Ceny Nového života za rok 2006), č. 10-12, s. 53-54.

ČÍŽIKOVÁ, ZUZANA: Básnické prevosienky Jána Labátha, alebo prvý pohľad na premeny poézie a poetiky Jána Labátha v päťdesiatych rokoch 20. storočia, č. 1-3, s. 53-56; Nite tvorivosti – nite života (rozhovor s Vierou Benkovou), č. 10-12,
s. 8-16; K nedožitej osemdesiatke Michala Babinku, č. 10-12, s. 44-46.

DUDOK, MIROSLAV: Keď sa básnik snúbi s jazykovedcom (rozhovor so Zuzanou Týrovou), č. 4-6, s. 5-10; Zabudnuté dielo o írečitej spisbe Slovákov, č. 4-6, s. 60-61; Keď jazykovedec jubiluje, č. 10-12, s. 57-58.

FEKETE, VLADISLAVA: Posledných 10 rokov (Dva fenomény v novej slovenskej dráme; 2 in 1 a Generačný mix), č. 1-3, s. 21-24.

HARPÁŇ, MICHAL: Nová prozaická mozaika Viery Benkovej, č. 7-9, s. 43-51.

HODOLIČOVÁ, JARMILA: Nová čítanka s literárnoteoretickými pojmami pre 1. ročník gymnázia, č. 4-6, s. 58-60; K životnému jubileu Pavla Grňu, slovenského vojvodinského spisovateľa pre deti, č. 10-12, s. 47-50.

HRICOVÁ-TOPOĽSKÁ, KATARÍNA: Spomienka na akademika Jána Kmeťa, č. 10-12, s. 42.

HRONEC, VÍTAZOSLAV: Reálne existujúce je iba to, čo je zapísané (rozhovor s Marínou Šimákovou), č. 1-3, s. 5-14; Ešte raz o mojom Nulovom stupni rétoriky (Na okraj zmienky o ňom v štúdii Premeny poézie vojvodinských Slovákov od Adama Svetlíka), č. 1-3, s. 43-45; Tri medailóny z predslovu k chrestomatii slovenskej vojvodinskej poézie (Osobnostný vklad Paľa Bohuša do našej poézie, s. 42; Podnetnosť básnickej tvorby Andreja Ferku, s. 43; Hlbinný analytik Michal Babinka, s. 45), č. 4-6, s. 42-45; Viacrukosť poézie, č. 7-9, s. 1-4; Denník (16), č. 10-12, s. 27-34.

KOLÁROVÁ, ALICA: Richard Rorty a jeho filozofia náboženstva, č. 10-12, s. 35-41.

KUBEALÁKOVÁ, MARTINA: Vojvodinské dni kultúry vo Zvolene na Slovensku, č.10-12, s. 55-56.

LABÁTH, JÁN: Súvaha, č. 4-6, s. 52-53.

MAKIŠOVÁ, ANNA: Kniha o slovenčine vo vojvodinskom prostredí, č. 1-3, s. 59-61.

MARČOK, VILIAM: Čo môže literatúra dnes, č. 4-6, s. 1-4.

MARKO, VLADIMÍR: Zabudnutá maliarova knižnica – hypotéza o ubúdaní významov, č. 10-12, s. 1-7.

MARIĆOVÁ, ANNA: Nové svedectvo o rumunských Slovákoch, č. 1-3, s. 57-59; Nový slovník cudzích slov v srbčine, č. 4-6, s. 56-58; Dojmy z 12. medzinárodnej slavistickej konferencie z Opatije, č. 10-12, s. 60-62.

MYJAVCOVÁ, MÁRIA: Jazykoveda ako poézia (rozhovor s Annou Šilerovou), č. 7-9, s. 5-11.

PREBUDILA, MARTIN: Premeny nepremenenej poetickosti v slovenskej vojvodinskej literatúre, ba i širšie..., č. 4-6, s. 49-52.

SLÁDEČEK, MICHAL: Geneal-logické traktáty, š. 7-9, s. 60-61.

SUPEK, JAROSLAV: Samotný život básnika je tiež jeho umelecké dielo?, č. 1-3, s. 48 -52.

SVETLÍK, ADAM: (Ne)moc literatúry, č. 1-3, s.1-4; Postmoderné tendencie v slovenskej vojvodinskej próze, č. 7-9, s. 51-56.

ŠILEROVÁ, ANNA: Jazykoveda ako poézia (rozhovor s Máriou Myjavcovou), č. 7-9, s. 5-11.

ŠIMÁKOVÁ, MARÍNA: Reálne existujúce je iba to, čo je zapísané (rozhovor s Víťazoslavom Hroncom), č. 1-3, s. 5-14; Autorstvo v próze Víťazoslava Hronca (či Vladimíra Lutrova?), š. 7-9, s. 57-59.

TÝR, MICHAL: K tretej knižnej monografie o našich nárečiach, č. 4-6, s. 61-62; Slavistické spektrum, č.10-12, s. 58-59.

TÝROVÁ, ZUZANA: Keď sa básnik snúbi s jazykovedcom (rozhovor s Miroslavom Dudkom), č. 4-6, s.5-10; Významné jubileum popredného slovenského jazykovedca a profesora Daniela Dudka, č. 10-12, s. 51-53.

VALENTÍK, VLADIMÍR: K životnému jubileu Martina Kizúra, č. 1-3, s. 63; K výtvarnej tvorbe Maríny Hlodovej, č. 4-6, s. 63; K sochárskej tvorbe Jána Stupavského, š. 7-9, s. 62-63; K 9. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, č. 10-12, s. 62-63.

 

POZNÁMKY, BIO-BIBLIOGRAFICKÉ POZNÁMKY

 

REDAKCIA: Adam Svetlík (1961), vysokoškolský učiteľ…, č. 1-3, s. 1; Katarína Hricová (1967) vyštudovala …, č. 1-3, s. 15; Martin Prebudila (1960), básnik…, č. 1-3, s. 18; Vladislava Fekete (1973) absolvovala…, č. 1-3, s. 21; Roman Olekšák (1978) absolvoval…, č. 1-3, s. 25; Nenad Veličković (1962, Sarajevo), prozaik…, č. 1-3, s. 37; Víťazoslav Hronec (1944), básnik…, č. 1-3, s. 43; Viliam Marčok sa narodil…, č. 4-6, s. 1; Básnik, prozaik a architekt Miroslav Šipický…, č. 4-6, s. 11; Michal Babiak sa narodil…, č. 4-6, s. 14; Eva Maliti-Fraňová (1953) absolvovala…, č. 4-6, s. 33; Víťazoslav Hronec (1944), básnik…, č. 4-6, s. 42; Víťazoslav Hronec (1944), básnik, prozaik..., č.7-9, s. 1; Michal Babiak (Kulpín, 1961) v súčasnosti pôsobí..., č. 7-9, s. 13; Eva Maliti- Fraňová (1953) absolvovala..., č. 7-9, s. 26; Redakcia mesačníka..., č. 7-9, s. 43; Vladimír Marko sa narodil..., š.10-12, s.1; Martin Prebudila (1960), básnik, prozaik..., č. 10-12, s. 17; Andrea Speváková sa narodila..., č. 10-12, s. 18; Srbský básnik Stevan Raičković..., č. 10-12, s. 19; Taliansky básnik..., č. 10-12, s. 20; Ferit Orhan Pamuk sa narodil..., č. 10-12, s. 21; Víťazoslav Hronec (1944), básnik..., č. 10-12, s. 27; Alica Kolárová (1977) vyštudovala..., č. 10-12, s. 35; Katarína Hricová-Toposká (1967) vyštudovala..., č. 10-12, s. 42; Zuzana Čížiková sa narodila..., č. 10-12, s. 44;

 

ILUSTRÁCIE, FOTOREPRODUKCIE, FOTOGRAFIE

 

AGARSKÝ, JÁN: Morović, kombinovaná tehnika, 2007, č. 10-12, s. 18.

ANONYM: Fotografia Jaroslava Supeka, č. 1-3, s. 51; Fotografia Martina Kizúra, č. 1-3, s. 63; Fotografia Jána Stupavského, č. 7-9, s. 62;

ČÁNI, PAVEL: Orbis pictus, kombinovaná tehnika, 2007, č. 10-12, obálka.

GRŇA, MILAN: Prúdenie I, počitačová grafika, 2007, č. 10-12, s. 41.

FAJNDOVIČOVÁ-SÚDIOVÁ, VIERA: Meditácia, pastel, 2006, č. 10-12, s. 51.

HLODOVÁ, MARTINA: Spomínanie, linoleorez, 2005, obálka; Prechádzka, linoleorez, 2005, s. 3; Do kruhu I, linoleorez, 2005, s. 10; The female I, litografia, 2004, s. 12; The female I, litografia, 2004, s. 41; Venuša II, linoleorez, 2005, s. 44; Do kruhu II, linoleorez, 2005, s. 52; The male II, litografia, 2004, s. 55; Autoportrét, počitačová grafika, 2007, s.63; Venuša II, linoleorez, 2005, s. 63, č. 4-6.

KIZÚR, MARTIN: Tranquility, akryl na plátne, 2006, obálka; Cut corals (Odseknuté koraly), akryl na plátne, 2006, s. 4; Barracudas (Barakúdy), akryl na plátne, 2004, s. 14; Ecstassy (Extáza), akryl na plátne, 2005, s.17; Fish on Bulletin (ryby na Bulletine), akryl na plátne, 2003, s. 20; Studio with Lemons (Citróny v štúdiu), akryl na plátne, 2006, s. 24; Swimmer (Kúpačka), akryl na plátne, 2003, s. 37; Turkey Fish, akryl na plátne, 2001, s. 45; Tropicana, akryl na plátne, 2006, s. 61;

KLÁTIK, JOZEF: Červený štvorec, olejomaľba, 2007, č. 10-12, s. 17.

KRIŽAN, IVAN: Bežec, kombinovaná tehnika, 2007, č. 10-12, s. 56.

MADACKÁ, ZDENKA MÁRIA: Bez názvu, kombinovaná tehnika, č. 10-12, s. 43.

POP, PAVEL: Vtáčie sny, olejomaľba, 2006, č. 10-12, s. 26.

STUPAVSKÝ, JÁN: Bez názvu, drevo, kov, obálka; Bez názvu, sadra (foto Ján Hlaváč), s. 4; Bez názvu, bronz (foto Ján Hlaváč), s. 12; Bez názvu, drevo (foto Ján Hlaváč), s. 15; Bez názvu, bronz (foto Ján Hlaváč), s. 42; Bez názvu, bronz (foto Ján Hlaváč), s. 59; Bez názvu, bronz (foto Ján Hlaváč), s. 61; Bez názvu, bronz (foto Ján Hlaváč), s. 63.

SÚDI, MILAN: Krížovka (Žrebčínec), olejomaľba, 2007, č. 10-12, s. 19.

ŠANTA, ĎULA: Sezóna jar – leto, print, 2007, č. 10-12, s. 45.

ŠKULEC, RASTISLAV: Aqua, akrylové farby, 2006, č. 10-12, s. 16.

TRIAŠKA, JÁN: Izmus, lightbox, 2006, č. 10-12, s. 63.

   

 

 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Pozrite si nás aj na:

 

Online

 Návštevníci: 12 

Štatistika

Reg. členovia : 33699
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 622683