Rovina

 

Slovenský magazín Rovina

Rodinný magazín vydáva Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci, vychádza od roku 1994 a práve je v XVIII. Ročníku vychádzania. Je to spoločensko-zábavné čítanie pre celú rodinu (čitateľský vek od 7 do 77 rokov) s periodicitou mesačníka, respektíve dvojmesačníka, vychádza 9 čísel ročne na 40 stranách.

Magazín vychádza s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave, Slovenská republika; Pokrajinského sekretariátu pre kultúru Nový Sad, Srbsko a Fondu Slovenského tlačeného slova NRSNM Nový Sad, Srbsko.

Distribuuje sa prostredníctvom kolportérov v každej slovenskej osade, v Báčskom Petrovci i v predajni A.S. Kultúra respektíve prostredníctvom telefonických či e-mailových objednávok tak, že sa zasiela poštou na domácu adresu.

V prvom ročníku boli vydané dve jednotlivecké a jedno dvojčíslo tohto magazínu, ktorý vydalo vydavateľstvo Obzor – Tvorba v Novom Sade. Riaditeľom bol vtedy Michal Kiráľ a zároveň mal na starosti výtvarnú a grafickú úpravu. Dvanásť ročníkov šéfredaktorom bol Michal Ďuga.

V prvom čísle Roviny sa týmito slovami prihovoril vtedajší šéfredaktor M. Ďuga a stanovil zameranie slovenského magazína Rovina:

„Rozhodli sme sa na jeho vydávanie v týchto chúlostivých časoch predovšetkým v snahe pookriať národný duch a rodolásku a zároveň nahradiť nedostatok tlačených textov v slovenskej reči, ktoré by mali v prvom rade spríjemniť voľné chvíle tak dospelých, ako aj detí.

Pomenovali sme ho jednoducho Rovina, lebo chceme, aby bol časopisom nášho tak územného, ako aj etnického prostredia. Budeme v ňom uverejňovať príspevky (predovšetkým zaujímavosti a udalosti, ako aj reportáže, rozhovory a portréty) zo všetkých oblastí života a ľudskej činnosti, tak z domova ako i zo sveta. Zároveň nebudú chýbať ani literárna príloha, strana pre deti, krížovka, malé a praktické rady, ako i rady odborníkov mnohých profilov, hudobné okienko, ručné práce, móda, recepty a samozrejme, veľký počet fotografií. Popredné miesto dávame aj reklame, ako významnému kroku k afirmácii jednotlivých podnikov a podnikateľov na tomto a neskoršie i na širšom území. Je nestranícky, pravda do miery, ako nám to dovoľuje sám život.“

Po odchode Michala Ďugu na miesto šéfredaktora slovenského týždenníka Hlas ľudu 2006 roku vystriedal Ján Hlaváč, ktorý pozmenil koncepciu ako i grafický výhľad slovenského časopisu Rovina. Od 2007 roku máme ešte jednu zmenu. Jeho novým vydavateľom už teraz bolo Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci. Riaditeľom sa stal Vladimír Valentík. Návrh hlavičky a dizajn titulnej strany vypracovali Martin a Karl Kizúrovci, nový šéfredaktor J. Hlaváč si vytýčil cieľ o ktorom sa prihovoril čitateľom úvodníku týmito slovami.

„Verím, že zmenená tvár našej Roviny, s ktorou dnes pred Vás predstupujeme, môže plne patriť do tej prvej kategórie. Netýka sa iba zovňajšku nášho mesačníka, ale i obsahovej stránky kde Vás čaká aj celý rad príspevkov, informácií, rád a, aspoň dúfame, pútavého zábavného čítania. Budeme sa snažiť a najmä, aby ste si medzi našimi rubrikami okrem kultúry a minulosti našli i riadky z oblasti hospodárstva, zdravotníctva, veterinárstva, vedy a, jasné, populárne zábavné čítanie, vďaka ktorému si možno upravíte príbytok, záhradku. K tomu sme si predsavzali prostredníctvom reportáží zaviesť Vás i do vzdialených krajín, s pohľadom možno oveľa hlbším , aký poskytuje bežná turistika. Sú to iba niektoré náznaky z množstva našich nápadov, ktoré sa v najbližšej dobe v našom jedinečnom rodinnom magazíne pousilujeme zrealizovať. Veľmi by sme boli radi keby sme mohli počuť i Vašu mienku a vaše vzácne idey, či riadky. Vaše listy alebo e-maily ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. ) by nám iste pomohli v tvorení jej zajtrajšieho obsahu. Nechceli by sme sa venovať iba starostiam nášho okolia, ale by sme sa spolu s Vami učili pozitívne myslieť a konať.

Veď každý Váš pozitívny príklad doriešených zložitých životných situácií môže vlastne byť naším spoločným záujmom. Budú nás zvlášť zaujímať príbehy ľudí, ktorí sa v tom dobrom zmysle slova dokázali vyšvihnúť ako fénix z popola. Ak takých poznáte, budeme ochotní navštíviť ich. Veď netreba sa snažiť iba liečiť následky, treba pestovať životnú prevenciu, šíriť osvetu. Len tak dokážeme udržať Rovinu mladou a sviežou

Naším cieľom je prebudiť hrdosť nielen na seba, na svoju rodinu, ale i na svojich predkov. Samým tým posilníme svoje postavenie, kultúru a jazykovú identitu v zjednotenej Európskej únii.

K týmto slovám už azda netreba nič dodávať. Treba sa len pustiť do práce a naplniť ich zmysel v prospech Vás čitateľov.“

alt


 

 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Pozrite si nás aj na:

 

Online

 Návštevníci: 8 

Štatistika

Reg. členovia : 33699
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 622736