NZ 2018

Obsah 70 / 2018

NZ 2018 1-2 NZ 2018 3-4

NZ 2018 5-6 NZ 2018 7-8

NZ 2018 9-10 NZ 2018 11-12


 

POÉZIA


ANOCA, DAGMAR-MÁRIA: Renesančný kruh, č. 11-12, s. 23.

 

BALÁŽ, MICHAL: krev-vkus-dron-zvyk-state-spal, č. 9-10, s. 24-26.

BEĆKOVIĆ, MATIJA: Keby si opustila toto mesto, č. 5-6, str. 2, obálka.

BEVCOVÁ, CVETKA: Nebojím sa lietať, č. 7-8, s. 37-38.

BIELIK, MIROSLAV: Sonet o krvi, č. 7-8, s. 15.

BOLDOCKÁ-GRBIĆOVÁ, ANNAMÁRIA: Forsírovanie básne, č. 9-10, s. 14-15.

BOŠKOVIĆ, RADOJICA: Ja som ničí, č. 1-2, s. 23-27.

 

ČÁNI, LADISLAV: Ostré hrany noci, č. 1-2, s. 12-14.

 

DOMONIOVÁ, JANA: Štádiá, č. 9-10, s. 16.

 

GAĐANSKI, MILAN: Siedmy list do prázdna Jovanovi Sterijovi Popovićovi, č. 3-4, str. 2, obálka; Cestovanie, č. 3-4, str. 2, obálka.

GLUŠTIKOVÁ, OĽGA: Atlas biologických žien, č. 11-12, s. 24-25.

 

CHUDÍK, MARTIN: Za všetky zlomené krídla, č. 11-12, s. 26-27.

 

JEČMEN, VLADIMÍR: Tri básne, č. 1-2, s. 28.

 

KOMNENIĆ, MILAN: Krik pod nulou, č. 9-10, str. 2, obálka; Srbsko na východe, č. 9-10, str. 2, obálka.

 

MILIDRAGOVIĆ, BOŽIDAR: Zmluva o mlčaní, č. 7-8, str. 2, obálka.; Tieň, č. 7-8, str. 2, obálka.

MOSNÁKOVÁ-BAGĽAŠOVÁ, KATARÍNA: Urbánni kočovníci, č. 3-4, s. 17; Napísané štetcom, č. 11-12, s. 20.

 

PETROVIĆ, MILUTIN: Labuť hľadí, hlavou nehýbe, č. 11-12, str. 2, obálka; Veličković kresba, č. 11-12, str. 2, obálka.

PREBUDILA, MARTIN: Všetko je svetlo, č. 5-6, s. 12.


RADULOVIĆ, ANDRIJA: Štyri básne, č. 7-8, s. 31-32.

RADULOVIĆ, SELIMIR: Zlatá slepcova struna, č. 11-12, s. 28-31.

RISTOVIĆ, ALEKSANDAR: Jablko v hostinci, č. 1-2, str. 2, obálka. Všedný večer, č. 1-2, str. 2, obálka.


ŠAPONJA, NENAD: Overovanie prítomnosti, č. 9-10, s. 28.

 

VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, ZDENKA: Éterizácia, č. 5-6, s. 27-29.

 

 
 

PRÓZA

 

 

ANOCA, DAGMAR-ANOCA: Chlapec, č. 3-4, s. 20-22.

 

BOLDOCKÁ-GRBIĆOVÁ, ANNAMÁRIA: Štyri škračky šťastia a jedna prebytočná, č. 3-4, s. 15-16.

 

ĐURIĆOVÁ, ANNA: Severný akvarel, č. 7-8, s. 24-26.

 

FARKAŠOVÁ, ETELA: Scenár, č. 9-10, s. 17-23.

 

ISHIGURO, KAZUO: Súmrak dňa, č. 11-12, s. 35-36.

 

KAŇA, MIROSLAV: Zlodej kníh, č. 7-8, s. 16-20.

 

LOMENOVÁ, ANETA: Odtrhnutá z reťaze, č. 1-2, s. 20-22.

 

PONTOPPIDAN, HENRIK: Šťastný Per, č. 11-12, s. 32-34.

 

RISTIĆOVÁ, ANA: Kachľová pec, č. 9-10, s. 27.

 

SMIŠEK, MIŠO: Na úslní, č. 1-2, s. 15-19.

 

TAKÁČ, JANKO: Nemŕtva, č. 11-12, s. 14-19.

 

VALENTOVÁ, ANNA MARGARÉTA: Granátové jablko, č. 3-4, s. 18-19; Nebo, č. 11-12, s. 22-23.

 

 

DRÁMA

 

TAKÁČ, JANKO: V predvečer dušičiek, č. 5-6, s. 13-26.

 

 

ŠTÚDIE, ESEJE, RECENZIE, ČLÁNKY, DENNÍKOVÉ ZÁZNAMY, MEMOÁRE, INTERVIEW

 

 

ALEKSIĆ, MIROSLAV: Janko Šafárik a srbské národné a vedecké inštitúcie, č. 1-2, s. 37-41.

ANOCA, DAGMAR-MÁRIA: Prepojenosť prírody a človeka, č. 7-8, s. 61-62.

 

BABIAK, MICHAL: Poézia Pavla Mučajiho medzi apolónskym a dionýzovským pólom, č. 7-8, s.1-9.

BARTOŠ, JURAJ: Správa komisie na udelenie ceny Nového života na rok 2017, č. 3-4, s. 61-62.

BENKOVÁ, VIERA: Za Jánom Labáthom, č. 3-4, s. 52-54; Vzácni ľudia a dnešok, č. 11-12, s. 45-46; Záhady prírody a človeka, č. 11-12, s. 52-53.

BERÉDIOVÁ-STUPAVSKÁ, ĽUDMILA: Aktivistky ženských spolkov ako mosty juhoslovansko-slovenskej spolupráce, č. 3-4, s. 40-52.

BOLDOCKÁ-GRBIĆOVÁ, ANNAMÁRIA: SAMOhyb, č. 11-12, s. 41-42.

BOTÍK, JÁN: Výstava a katalóg tri storočia Slovákov vo Vojvodine, č. 5-6, s. 56-58.

 

ČÍŽIKOVÁ, ZUZANA: Visutý most, č. 1-2, s. 57-59; Kotrmelce tvorby, č. 3-4, s. 57-60; Slovakistické témy v interdisciplinárnom rámci, č. 5-6, s. 53-55.

 

ĐERIĆ, ZORAN: Nová slovenská dráma v srbských prekladoch, č. 1-2, s. 53-55.

 

DESPIĆ, ĐORĐE: Poézia dnes, č. 9-10, s. 47-52.

DORČOVÁ-BABIAKOVÁ, VIERA: Prechádzka Bielym domom s Jánom Dorčom, č. 9-10, s. 52-53.

DORČOVÁ-VALTNEROVÁ, VLADIMÍRA: Expresívne štýlotvorné prvky Vladimíra Dorču, č. 9-10, s. 54-55.

DUDOK, MIROSLAV: Pluralita hodnôt a aktuálny tvorivý proces (rozhovor so Zdenkou Valentovou-Belićovou), č. 5-6, s. 4-11.

 

ĎUGA, MICHAL: S novými silami za holý život a pôvodnú tvorbu (rozhovor so Zdenkou Valentovou-Belićovou), č. 7-8, s. 10-14.

 

FARKAŠOVÁ, ETELA: Život je najtvorivejší autor (rozhovor so Zdenkou Valentovou-Belićovou), č. 11-12, s. 10-13; Osobné svedectvá Samuela Boldockého, č. 11-12, s. 37-38.

FEKETE , VLADISLAVA: Súčasná slovenská dráma, č. 9-10, s. 29-40.

FILIP, OTTO: Sondy do hĺbín dejín, č. 7-8, s. 52-54.

 

GOMBÁR, MICHAL: Osídlenie sa Slovákov v Kysáči, č. 9-10, s. 41-46.

 

HAJKO, DALIMÍL: Penelopská sieť vo farebnej noci, č. 9-10, s. 59-61; Samuel Boldocký v slovenskej vojvodinskej literatúre, č. 11-12, s. 39-40.

HAMAR, JURAJ: Bábkarstvo ako živá súčasť nehmotného dedičstva, č. 3-4, s. 23-32.

HARPÁŇ, MICHAL: Obobdie nástupu modernejšej typológie a poetiky (rozhovor s Zdenkou Valentovou-Belićovou), č. 1-2, s. 5-11; Najúspešnejšie Ostré hrany noci, č. 1-2, s. 62-63.

HRONEC, VÍŤAZOSLAV: Uplatniť sa na Slovensku to by mal byť prvoradý cieľ Nového života (rozhovor so Zdenkou Valentovou-Belićovou), č. 3-4, s. 8-14; Denník (26), č. 7-8, s. 27-30.

 

JOVAKOVIČ, SAMUEL: Knieža Mihailo Obrenović, priateľ Slovákov, č. 1-2, s. 42-52.

JURÍK, ĽUBOŠ: Životný príbeh Alexandra Dubčeka, č. 7-8, s. 33-36.

 

LONČAR, RASTKO: Básnik a hranice, č. 1-2, s. 60-61.

 

MARKOVIČ, PAVOL: Antológia ako výraz postoja k poézii, č. 9-10, s. 56-58.

MATLÁKOVÁ, ZLATA: Antológia zasvätená detstvu, č. 5-6, s. 59-61.

MAŤOVČÍK, AUGUSTÍN: Slovník slovenských dejateľov vo Vojvodine, č. 3-4, s. 55-56.

MELEGOVÁ-MELICHOVÁ, KATARÍNA: Po tvorivých stopách, č. 11-12, s. 43.

MICHALOVIČ, PETER: Literárne texty, kódy, interpretácia, č. 11-12, s. 1-9.

MYJAVCOVÁ, MÁRIA: Slovakistika ako údel, č. 5-6, s. 30-43; Monografická štúdia z oblasti vetnočlenskej problematiky, č. 11-12, s. 56-59.

 

PREBUDILA, MARTIN: Rozvíjanie srbsko-slovenských literárnych vzťahov spoluprácou spisovateľských združení, č. 3-4, s. 33-39; K sedemdesiatke Miroslava Demáka, č. 5-6, s. 51-52.

PUCOVSKÁ, KATARÍNA: Moja spolupráca so Samuelom Boldockým, č. 11-12, s. 44; Haiku vo vetre, č. 11-12, s. 54-55.

 

SVETLÍK, ADAM: Uchopenie literatúry s prázdnou redaktorskou zásuvkou (rozhovor so Zdenkou Valentovou-Belićovou), č. 9-10, s. 8-13.

STEPANOV, SAVA: K životnému jubileu Pavla Popa, č. 11-12, s. 60-61.

 

ŠIMÁKOVÁ-SPEVÁKOVÁ, MARÍNA: Slovenská básnická kultúra zahraničným pohľadom, č. 7-8, s. 58-60; Žáner cestopisu v slovenskej literatúre a začiatky cestopisnej literatúry v slovenskej vojvodinskej literatúre, č. 11-12, s. 47-51.

 

UHLÁRIKOVÁ, JASNA: Svedectvo o slovnej zásobe slovenčiny na prelome 18. a 19. storočia, č. 7-8, s. 55-57.

 

VALENTÍK, VLADIMÍR: Výtvarný svet Milana Súdiho, č. 3-4, s. 63; K výtvarnej tvorbe Sanje Stvorecovej, č. 5-6, s. 62-63; Tresch talk Zdenky Márie Madackej v Novom Sade, č. 7-8, s. 63; Samostatná výstava Márie Gaškovej pri príležitosti jej životného jubilea, č. 9-10, s. 62-63.

VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, ZDENKA: O slove a nevyslovenom, č. 1-2, s. 1-4; Obdobie nástupu modernejšej typológie a poetiky (rozhovor s Michalom Harpáňom), č. 1-2, s. 5-11; Xénia Mučajiová, č. 1-2, s. 56; Uplatniť sa na Slovensku – to by mal byť prvoradý cieľ Nového života (rozhovor s Víťazoslavom Hroncom), č. 3-4, s. 8-14; Pluralita hodnôt a aktuálny tvorivý proces (rozhovor s Miroslavom Dudkom) č. 5-6, s. 4-11; Päť slovenských románov o slobode, č. 5-6, s. 44-50; S novými silami za holý život a pôvodnú tvorbu (rozhovor s Michalom Ďugom) č. 7-8, s. 10-14; Srbi pri konštituovaní slovenského národa, č. 7-8, s. 39-51; Jazyk – identita – literatúra, č. 9-10, s. 1-7; Uchopenie literatúry s prázdnou redaktorskou zásuvkou (rozhovor s Adamom Svetlíkom) č. 9-10, s. 8-13; Život je najtvorivejší autor (rozhovor s Etelou Farkašovou), č. 11-12, s. 10-13; Prevaha mladých autoriek, č. 11-12, s. 62-63.

VALIHORA, VLADIMÍR: Deštrukcie epického priestoru, č. 1-2, s. 29-36; Axiológia literatúry a braku, č. 5-6, s. 1-3.

VLADUŠIĆ, SLOBODAN: Od kritickej k reprezentatívnej literatúre, č. 3-4, s. 1-7.

 

 

POZNÁMKY, BIO-BIBLIOGRAFICKÉ POZNÁMKY

 

 

REDAKCIA: Radojica Bošković (1947) č. 1-2, s. 23; Vladimír Ječmen (1935) č. 1-2, s. 28; Slobodan Vladušić (1973) č. 3-4, s. 1; Dagmar Mária Anoca (1951) č. 3-4, s. 20; Juraj Hamar (1965) č. 3-4, s. 23; Ľudmila Berédiová-Stupavská (1964) č. 3-4, s. 40; Boris Brendza (1979) č. 7-8, s. 21; Anna Đurićová (1980) č. 7-8, s. 24; Andrija Radulović (1970) č. 7-8, s. 31; Ľuboš Jurík (1947) č. 7-8, s. 33; Cvetka Bevková (1960) č. 7-8, s. 37; Otto Filip (1954-2018) č. 7-8, s. 52; Michal Baláž (1986) č. 9-10, s. 25; Ana Ristićová (1972) č. 9-10, s. 27; Nenad Šaponja (1964) č. 9-10, s. 28; Đorđe Despić (1968) č. 9-10, s. 47; Peter Michalovič (1960) č. 11-12, s. 1; Etela Farkašová (1943) č. 11-12, s. 13; Oľga Gluštíková (1987) č. 11-12, s. 24; Martin Chudík (1988) č. 11-12, s. 26; Selimir Radulović (1953) č. 11-12, s. 29; Henrik Pontoppidan (1857-1943) č. 11-12, s. 32; Kazuo Ishiguro (1954) č. 11-12, s. 35; Sava Stepanov (1951) č. 11-12, s. 60.

 

 

 

ILUSTRÁCIE, FOTOREPRODUKCIE, FOTOGRAFIE

 

 

ČÁNI, PAVEL: Dialóg, kombinovaná technika (2017), č. 1-2, s. 25.

 

ERGOVÁ, ĽUBKA: Vták, kombinovaná technika (2016), č. 1-2, s. 21.

 

FAJNDOVIĆOVÁ-SÚDIOVÁ, VIERA: Príchod na orbitálnu stanicu, olejomaľba (1980), č. 7-8, s. 5; Kompozícia olejomaľba (1977), č. 7-8, obálka; Artenis a Poseidon, olejomaľba (1998), č. 7-8, s. 15; More, olejomaľba (1998), č. 7-8, s. 19; Héra, Zaus – láska, olejomaľba (2003), č. 7-8, s. 26; Obluda a harlekýn. Z cyklu Červené lesy, olejomaľba (1995), č. 7-8, s. 28; Princezná jari, olejomaľba (1998), č. 7-8, s. 32; Modrá vlna spomienok, olejomaľba (1999), č. 7-8, s. 36; Morská princezná, olejomaľba (2011), č. 7-8, s. 38; Apokalypsa II, olejomaľba (1993), č. 7-8, s. 54; Apokalypsa I, olejomaľba (1993), č. 7-8, s. 56; Bohyňa víťazstva v Niké a Harlekýn, olejomaľba (1993), č. 7-8, s. 60; Afrodita, olejomaľba (2011), č. 7-8, s. 62.

 

GAŠKOVÁ, MÁRIA: Kolaps, olejomaľba (2016), č. 1-2, s. 1; Pohyb, olejomaľba (2017), č. 9-10, obálka; Vykrivený horizont, olejomaľba (2018), č. 9-10, s. 7; Čistá báseň, olejomaľba (2017), č. 9-10, s. 15; Vyslobodenie, olejomaľba (2017), č. 9-10, s. 16; Záťaž, olejomaľba (2014), č. 9-10, s. 25; Kozmické vlny, olejomaľba (2018), č. 9-10, s. 26; Sféra, olejomaľba (2015), č. 9-10, s. 33; Farebná krajina I, olejomaľba (2018), č. 9-10, s. 40; Farebná krajina II, olejomaľba (2018), č. 9-10, s. 46; Základ I, olejomaľba (2012), č. 9-10, s. 51; Sféra III, olejomaľba (2016-2017), č. 9-10, s. 55; Polia, olejomaľba (2018), č. 9-10, s. 61; Rotor, olejomaľba (2012), č. 9-10, s. 63.

 

KARAVLA, Marián: Priestor krát 3, akrylové farby, č. 1-2, obálka.

KLÁTIK, JOZEF: Vnútorné tichá VI, kombinovaná technika (2016), č. 1-2, s. 31.

KIZÚR, MARTIN: Lagúna, linorez (2017), č. 1-2, s. 43.

 

PAVELKA, MIROSLAV: Single, terakota (2016), č. 1-2, s. 63.

POP, PAVEL: Sandro Boticelli, akryl (2016), č. 11-12, obálka; Andrej Rubľov, akryl (2015), č. 11-12, s. 7; Andy Warhol, akryl (2016), č. 11-12, s. 18; Jean Auguste Domonique Ingres, akryl (2016), č. 11-12, s. 20; Salvador Dali, akryl (2015), č. 11-12, s. 22; Georges Mathieu, akryl (2015), č. 11-12, s. 25; Vasilij Kandinskij, akryl (2015), č. 11-12, s. 31; Georges Pierre Seurat, akryl (2014), č. 11-12, s. 34; Marc Chagall, akryl (2015), č. 11-12, s. 36; Francis Bacon, akryl (2014), č. 11-12, s. 38; Hieronymus Bosch, akryl (2014), č. 11-12, s. 40; Pieter Breuegel, akryl (2014), č. 11-12, s. 42; Henri de Toulouse-Lautrec, akryl (2014), č. 11-12, s. 46; Giogione, akryl (2014), č. 11-12, s. 53; Paul Gauguin, akryl (2014), č. 11-12, s. 59.

PUDELKA, ZVONIMÍR: Music, akrylové farby, koža z leoparda, elektronická tlačená doska (2017), č. 1-2, s. 61.

 

SÚDI, MILAN: Podoba sna, olejomaľba (2016), č. 3-4, obálka, Zamárená dovolenka, olejomaľba (2016), č. 3-4, s. 16; Odlet z planéty malého princa, olejomaľba (2017), č. 3-4, s. 17; Chrt, olejomaľba (2016), č. 3-4, s. 19; O nenávisti, olejomaľba (2016), č. 3-4, s. 35; V očakávaní, olejomaľba (2017), č. 3-4, s. 52; Selfisti, olejomaľba (2016), č. 3-4, s. 56; V kaviarni sám, olejomaľba (2017), č. 3-4, s. 58; Vo víre, olejomaľba (2017), č. 3-4, s. 60.

STUPAVSKÝ, JÁN: Forma, drevo (2016), č. 1-2, s. 28.

STVORCOVÁ, SANJA: Rodinné printy II, digitálna tlač (2017), č. 1-2, s. 14; Vlasy 1, digitálna tlač (2014), č. 5-6, obálka, Zrkadlo – Paradizo v Kovačici, kombinovaná technika (2013), č. 5-6, s. 12; 5 našich 1, digitálna tlač (2015), č. 5-6, s. 19; Zrkadlo – ňaňa Erža, kombinovaná technika (2013), č. 5-6, s. 25; Amorfnosť vlasov 1, digitálna tlač (2015), č. 5-6, s. 29; Amorfnosť vlasov 7, digitálna tlač (2015), č. 5-6, s. 35; Zrkadlo – báčinov Paľov býk-o, kombinovaná technika (2013), č. 5-6, s. 52; Rodinné printy 1, digitálna tlač (2015), č. 5-6, s. 54; Vlasy 3, digitálna tlač (2015), č. 5-6, s. 58; Zrkadlo – Dvojčatá, kombinovaná technika (2013), č. 5-6, s. 60; Amorfnosť vlasov 3, digitálna tlač (2015), č. 5-6, s. 62; Mamička – jej mama a mamička, kombinovaná technika (2013), č. 5-6, s. 63.

 

ŠKULEC, RASTISLAV: Modro-čierny obraz, akrylové farby (2017), č. 1-2, s. 39.

 

 

 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Online

 Návštevníci: 9 

Štatistika

Reg. členovia : 33699
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 622675