NZ 2017

Obsah 69 / 2017

nz 2017 1-2 nz 2019 3-4

nz 2017 5-6 NZ 2017 7-8

NZ 2017 9-10 NZ2017 11-12


 

POÉZIA

 

ALEKSIĆ, MIROSAV: Pokušenie v chudorľavom čase,
č. 9-10, s. 12-16.

BENKOVÁ, VIERA: Panónske haiku, č. 5-6, s. 23-24.

BOŽIĆ, MIRKO: Fľaky, č. 5-6, s. 15-22.

DOMONIOVÁ, JANA: Prach, č. 7-8, s. 10-11.

DYLAN, BOB: Len vietor to vie – Blowin’in the Wind,
č. 11-12, s. 36-37.

GAJINOVÁ-NOGOOVÁ, SVETLANA: Ani len ticho... , č. 5-6, s. 29.

HEIDENSTAM, VERNER VON: Keď príde jar, č. 11-12,
s. 38.

HOCHEL, IGOR: V osamení pri okne, č. 9-10, s. 24.

HRISTIĆ, JOVAN: Mezzogiorno (1), č. 3-4, obálka s. 2.

JAKUB GROCH, ERIK: Obrus, č. 9-10, s. 25; Pútnikom,
č. 9-10, s. 25.

LABÁTH, JÁN: Súradnice, č. 11-12, s. 9-11.

LAHOLA, LEOPOLD: Žalm II, č. 9-10, s. 17.

LAUČÍK, IVAN: Močiare. Brocovo centrum, č. 9-10,
s. 22.

LENHART, STEVAN: Volanie duchov, č. 7-8, s. 9.

LIPKA, FRANTIŠEK: Múr, č. 9-10, s. 23.

MARKOVIĆ, VITO: Horisko, č. 11-12, obálka 2; List,
č. 11-12, obálka 2.

MIHALKOVIČ, JOZEF: Studnička, č. 9-10, s. 17.

MILČÁK, MARIÁN: Pribúda baziliškov, č. 9-10, s. 26.

MILJKOVIĆ, BRANKO: Poéziu budú všetci písať, č. 5-6, obálka 2.

MORAVČÍK, ŠTEFAN: Biely pes, č. 9-10, s. 19.

MOSNÁKOVÁ-BAGĽAŠOVÁ, KATARÍNA: Tak-tik, č. 3-4, s.17; Škrvnky, č. 9-10, s. 11.

ONDREJKOVÁ, ANNA: V studni rastie voda... , č. 9-10,
s. 24.

PASTIRČÁK, DANIEL: Ikona pádu, č. 9-10, s. 26.

RADOVIĆ, BORISLAV: Bralo, č. 7-8, obálka 2.

SIMOVIĆ, LJUBOMIR: Desať prosieb k Trojrukej bohorodičke chilandarskej, č. 9-10, obálka 2.

SLOBODA, RUDOLF: Hviezdy Orióna, č. 9-10, s. 18.

SURŽIN, PAVOL: I priznať vlastnú slabosť, č. 9-10, s. 19; V akom priestore vyznieva hudba, č. 9-10, s. 19.

ŠTRPKA, IVAN: Nová popoludňajšia reč Rafaela Hytholdaia, č. 9-10, s. 20; Rovinsko, juhozápad. Tá istá hláska, č. 9-10, s. 20; Nové vzývanie, č. 9-10, s. 21.

TIMOTIJEVIĆ, BOŽIDAR: Vojaci, č. 1-2, ; obálka s. 2.

URBAN, JOZEF: Rekviem pre G. S. , č. 9-10, s. 27.

ZAMBOR, JÁN: Mora, č. 9-10, s. 23.

ŽÁRY, ŠTEFAN: Once more!, č. 9-10, s. 17.

ŽEBELJAN, PETAR: Drží ma nevýdrž, č. 7-8, s. 33-36.

 

PRÓZA

 

BENKOVÁ, VIERA: Liečiteľka Katriena, č. 3-4, s. 24-29.

ČINČURÁK, SAMUEL: Čo bol môj otec?, č. 11-12,
s. 41-43.

LICHNEROVÁ, RÚT: Láska je jabĺčko, č. 3-4, s.18-23.

SMIŠEK, MIŠO: Kroky, č. 3-4, s.12-16.

ŠOLĆINA, DOROTHEA: V daždi, č. 5-6, s. 25-27.

VALENTOVÁ, ANNA MARGARÉTA: S vetrom opreteky, č. 9-10, s. 9-10.

VRŠKOVÁ, MÁRIA: Prvý výlet, č. 5-6, s. 12-14.

 

 

ŠTÚDIE, ESEJE, RECENZIE, ČLÁNKY,

DENNÍKOVÉ ZÁZNAMY, MEMOÁRE, INTERVIEW

 

ALEKSIĆ, MIROSLAV: Ahasfer v globálnej dedine (rozhovor so Zdenkou Valentovou-Belićovou a Jánom Tazberíkom), č. 9-10, s. 4-8.

BABIAK, MICHAL: Bytie dolnozemských Slovákov,
č. 3-4, s. 1-5.

BAGĽAŠ, IVAN: Osobnosť, základné psychické potreby a motivácia ako prediktory well-beingu v pracovnom a akademickom prostredí, č. 1-2, s. 37-49.

BAZDULJ, MUHAREM: Literatúra a umenie nás vychovávajú k empatii (rozhovor s Zdenkou Valentovou- -Belićovou a Máriusom Kopcsayom), č. 1-2, s. 11-16; Cez most malý žltý domček, č. 1-2, s. 21-28.

BENKOVÁ, VIERA: Literatúra ako spôsob bytia (rozhovor s Rút Lichnerovou), č. 3-4, s. 6-11; Bez knihy a hudby si neviem predstaviť život (rozhovor s Petrom Čačkom), č. 5-6, s. 5-9; Sondovanie v rozvírenom mori života láska... (rozhovor s Vierou Švenkovou), č. 7-8, s. 3-8.

BOLDOCKÁ-GRBIĆOVÁ, ANNAMÁRIA: Bezbrehosť,
č. 1-2, s. 17-20; Zemežlč, č. 11-12, s.1-3.

ČAČKO, PETER: Bez knihy a hudby si neviem predstaviť život (rozhovor s Vierou Benkovou), č. 5-6, s. 5-9.

ČIČMANEC, IVAN: Kulpínska fantázia, č. 9-10, s. 30-31.

ČIEP, JAROSLAV: Za Samuelom Dubovským, č. 7-8, s. 37.

ČÍŽIKOVÁ, ZUZANA: Šesťdesiatiny Zoroslava Speváka-
-Jesenského,
č. 1-2, s. 55-56; Kvalitné a kultivované práce na súťaži Zorničky, č. 3-4, s. 57-61; Spoločenská próza pre deti Pavla Grňu a Márie Kotvášovej-
-Jonášovej
, č. 7-8, s. 49-56; Ku konceptuálnej metafore v poézii Kataríny Hricovej, č. 11-12, s. 52-55;

ĎUGA, MICHAL: Cena Nového života za rok 2016,
č. 5-6, s. 53-54.

ĐERIĆ, ZORAN: Dve drámy o Franzovi Kafkovi, č. 3-4,
s. 55-56.

FARKAŠOVÁ, ETELA: Výzva na odvahu meniť dobu,
č. 5-6, s. 50-52; Zdarné piate ročné obdobie spisovateľky Benkovej, č. 1-2, s. 57-58.

HARPÁŇ, MICHAL: Slovenskí vojvodinskí spisovatelia v Slovenských pohľadoch (1) (1881 – 1916), č. 3-4, s. 31-44; Slovenskí vojvodinskí spisovatelia v Slovenských pohľadoch (2) (1922 – 1945), č. 5-6, s. 30-35; Slovenskí vojvodinskí spisovatelia v Slovenských pohľadoch (3) (1945 – 1989), č. 7-8, s. 38-48; Slovenskí vojvodinskí spisovatelia v Slovenských pohľadoch (4) (1989 – 2015), č. 9-10, s. 32-48.

HODOLIČOVÁ, JARMILA: Zabudnutý slovenský vojvodinský spisovateľ Samuel Činčurák (1883 – 1952),
č. 11-12, s. 44-51.

HORVÁTOVÁ, ANNA: Samé dobré knihy, č. 9-10, s. 51-52.

HRONEC, VÍŤAZOSLAV: Laokoón alebo Smrť básnika, č. 9-10, s. 1-3.

JANKOVIČ, JÁN: Vzájomnosť ako nadnárodná identita (rozhovor s Nabojšom Kuzmanovićom a Zdenkou Valentovou-Belićovou, č. 11-12, s. 4-8.

KEVEŽDI, MIROSLAV: Babylon ako príjemné miesto na život, č. 11-12, s. 59-61.

KOMOROVSKÁ, VLADIMÍRA: Odišla Jaroslava Blažková, č. 3-4, s. 30.

KOPSCAY, MÁRIUS Literatúra a umenie nás vychovávajú k empatii (rozhovor s Zdenkou Valentovou- -Belićovou a Muharemom Bazduljom), č. 1-2, s. 11-16; Fotografka, č. 1-2, s. 29-36.

KUZMANOVIĆ, NEBOJŠA: Strach a chvenie, č. 11-12,
s. 39-40; Vzájomnosť ako nadnárodná identita (rozhovor so Zdenkou Valentovou-Belićovou a Jánom Jankovičom, č. 11-12, s. 4-8; Zmaj a Slováci, č. 5-6, s. 36-43.

LICHNEROVÁ, RÚT: Literatúra ako spôsob bytia (rozhovor s Vierou Benkovou), č. 3-4, s. 6-11.

LOMENOVÁ, DANIELA: Ďalšie dielo bibliografky Boženky Bažíkovej, č. 5-6, s. 48-49.

MATLÁKOVÁ, ZLATA: Vstup do tajomstva detského sveta, č. 7-8, s. 59-61.

MYJAVCOVÁ, MÁRIA: Melanchólia z písania a písanie z melanchólie, č. 1-2, s.1-10.

PREBUDILA, MARTIN: Poetický štvorlístok Kataríny Hricovej, č. 9-10, s. 49-50.

PUCOVSKÁ, KATARÍNA: Tichý odchod poetky, č. 5-6,
s. 28.

RADULOVIĆ, SELIMIR: Poľovník na vlastný tieň, č. 9-10, s. 53-58.

SPEVÁK, ZOROSLAV: Silný hlas utajeného sveta dievčat, č. 7-8, s. 57-58.

STEPANOV, SAVA: Zakoreňovanie Koreňov, č. 1-2, s. 63.

SVETLÍK, ADAM: Prozaická tvorba pre dospelých Zoroslava Speváka Jesenského, č. 1-2, s. 50-54.

ŠIMÁKOVÁ-SPEVÁKOVÁ, MARÍNA: Prózy Pavla Vilikovského v srbčine, č. 11-12, s. 56-58; Viacruký básnik, č. 5-6, s. 1-4.

ŠTEFANOVÁ, FLORIKA: Paľo Bohuš, lekár a básnik,
č. 9-10, s. 28-29.

ŠVENKOVÁ, VIERA: Plameň poznania, č. 7-8, s. 1-2; Sondovanie v rozvírenom mori života láska... (rozhovor
s Vierou Benkovou), č. 7-8, s. 3-8.

TAZBERÍK, JÁN: Ahasfer v globálnej dedine (rozhovor
s Miroslavom Aleksićom a Jánom Tazberíkom),
č. 9-10, s. 4-8.

VALENTÍK, VLADIMÍR: K životnému jubileu Martina Kizúra, č. 3-4, s. 62-63; Grafika v Petrovci, č. 5-6,
s. 60-63; Výtvarný nomádizmus Radovana Ladomerského, č. 7-8, s. 62-63; K výstave Miroslava Cipára v Petrovci, č. 9-10, s. 63; K 14. Bielnále slovenských výtvarníkov v Srbsku, č. 11-12, s. 62-63.

VALENTOVÁ, ANNA MARGARÉTA: Evanjelický hlásnik v živote vojvodinských Slovákov, č. 3-4, s. 45-51.

VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, ZDENKA: Literatúra a umenie nás vychovávajú k empatii (rozhovor s Muharemom Bazduljom a Máriusom Kopcsayom), č. 1-2, s. 11-16; Nakúkanie pod latku slovenskej vojvodinskej literatúry, č. 1-2, s. 59-62; Čierne zafarbenie triumfu estetických hodnôt a víťazný trpký úsmev,
č. 3-4, s. 52-54; Podnety na imagologický výskum srbsko-slovenských literárnych stykov, č. 5-6, s. 44-47; Ahasfer v globálnej dedine (rozhovor s Miroslavom Aleksićom a Jánom Tazberíkom), č. 9-10,
s. 4-8; Rubikova kocka postmodernej estetiky okom syntetika, č. 9-10, s. 59-62; Vzájomnosť ako nadnárodná identita (rozhovor s Nabojšom Kuzmanovićom a Jánom Jankovičom, č. 11-12, s. 4-8;

ŽIKIĆOVÁ, ANA: Nový Život Misiek strieborných, č. 5-6, s. 55-59.

 

 

POZNÁMKY, BIO-BIBLIOGRAFICKÉ POZNÁMKY

 

REDAKCIA: Muharem Bazdulj (1977), č. 1-2, s. 13; Márius Kopcsay (1968), č. 1-2, s. 14; Ivan Bagľaš (1986), č. 1-2. 37; Rút Lichnerová (1951), č. 3-4. 7; Viera Švenková (1937), č. 7-8, s. 4; Vladislava Fekete (1973), č. 7-8, s. 11; Peter Žebeljan (1939), č. 7-8, s. 33; Peter Čačko (1936), č. 5-6, s. 7; Mirko S. Božić (1982), č. 5-6, s. 15; Dorotea Šolćina (1953), č. 5-6, s. 25; Nebojša Kuzmanović (1962), č. 5-6, s. 36; Miroslav Aleksić (1960), č. 9-10, s. 5; Ján Tazberík (1950), č. 9-10, s. 6; Nebojša Kuzmanović (1962),
č. 11-12, s. 5; Ján Jankovič (1943), č. 11-12, s. 6; Ján Labáth (1926), č. 11-12, s. 9; Bob Dylan (1941),
č. 11-12, s. 37; Carl Gustaf Verner von Heidenstam (1859-1940), č. 11-12, s. 38.

 

 

ILUSTRÁCIE, FOTOREPRODUKCIE, FOTOGRAFIE

 

AGÁRSKY, JÁN: Leto, akrylové farby (2016), č. 11-12,
s. 8.

ANDREJIĆOVÁ, ANNA: Bez názvu, kombinovaná technika (2016), č. 1-2, obálka; Neznáma cesta, kolografia (2014), č. 5-6, s. 11; Les, kolografia (2014), č. 5-6, s. 34; One tree hill, kolografia a výškotlač (2016), č. 11-12, s. 37.

ČÁNI, PAVEL: Negácie negácie, lept a akvatinta (2012), č. 5-6, s. 9; Rok 1999, lept a akvatinta, č. 5-6, s. 22; Dunaj 1999, lept a akvatinta (2012), č. 5-6, s. 58.

CIPÁR, MIROSLAV: Súpis, výsek z obrazu, č. 9-10, obálka; Afro, kombinovaná technika (1998), č. 9-10, s.10; Divertimento VII, kombinovaná technika (2004/2007), č. 9-10, s.11; Címer, kombinovaná technika (1990), č. 9-10, s.13; Súpis, kombinovaná technika (1990), č. 9-10, s. 15; Divertimento XIV, kombinovaná technika (2004/2007), č. 9-10, s. 16; Ilustrácia, kombinovaná technika (1998), č. 9-10, s. 18; Ilustrácia, kombinovaná technika (1998),
č. 9-10, s. 19; Címer I, kombinovaná technika (1990), č. 9-10, s. 21; Solo, kombinovaná technika (1998), č. 9-10, s. 24; Erb, kombinovaná technika (1989), č. 9-10, s. 27; Komit, kombinovaná technika (1998), č. 9-10, s. 29; Divertimento III, kombinovaná technika (2004/2007), č. 9-10, s. 31; Korna, kombinovaná technika (1990), č. 9-10, s. 36; ilustrácia, kombinovaná technika (2017), č. 9-10,
s. 40; Luby, kombinovaná technika (1990), č. 9-10, s. 46; Divertimento XII, kombinovaná technika (2004/2007), č. 9-10, s. 50; ilustrácia, kombinovaná technika (2017), č. 9-10, s. 52; Play, kombinovaná technika (1998), č. 9-10, s. 54; Trio, kombinovaná technika (1998), č. 9-10, s. 56; Korzo, kombinovaná technika (1998), č. 9-10, s. 58; Címer, kombinovaná technika (1990), č. 9-10, s. 62.

ĎUROVKA, MICHAL: Leto, koláž (2016), č. 1-2, s. 47; Viera Fialového neba, olejomaľba (2017), č. 11-12, s. 23.

ERGOVÁ, ĽUBKA: Jesenné tajomstvo, olejomaľba a akrylové farby na papieri (2016), č. 1-2, s. 20.

FABIAN, MILO: Fotografie z predstavnia Misky strieborné, nádoby výborné, č. 5-6, s. 55-57.

GALÁTOVÁ-ĆIRIĆOVÁ, MÁRIA: Modré čaro, výsek z obrazu, olejomaľba (2017), č. 11-12, obálka.

GAŠKOVÁ, Mária: Bez názvu, suchý pastel na papieri (2016), č. 1-2, s. 36.

KARAVLA-HLODOVÁ, MARTINA: Červený obdĺžnik, kombinovaná technika (2016), č. 11-12, s.11.

KIRÁĽ, MICHAL: Tulipán z kostolnej záhrady, výsek z obrazu, kombinovaná technika (1978), č. 5-6, obálka; Zátišie, akvatinta (1977/1978), č. 5-6, s. 17; Ateliér, kombinovaná technika (1978), č. 5-6, s. 19; Dvaja, kombinovaná technika (1979), č. 5-6, s. 21, Hranica, kombinovaná technika (1979), č. 5-6,
s. 52.

KIZÚR, MARTIN: Coral reef (Korálový útes), výsek z obrazu, akylové farby na plátne, č. 3-4, obálka; Kamene v plytkej vode, linoryt 4 farby (2014), č. 3-4, s. 5; Kamene na pláži, linoryt 4 farby (2014), č. 3-4, s. 14; Korály (2005), č. 3-4, s. 17; Shadow (Tieň), akrylové farby na plátne (2005), č. 3-4, s. 23; Wavae and rock (Vlny a skala), akrylové farby na plátne (2011), č. 3-4, s. 27; Mordialloc Creek II, plej na plátne (1997), č. 3-4, s. 43; Broken corals (Zlomené korály), akrylové farby na plátne (2005), č. 3-4, s. 51; Long story (Dlhá rozprávka), akrylové farby na plátne (2007), č. 3-4, s. 61; Coral reef (Korálový útes), akrylové farby na plátne (2007), č. 3-4, s. 63; Dúha I-IV, monotypia, polyptych (1991), č. 3-4, s. 63.

KLÁTIKOVÁ, ALENA: Bez názvu, kombinovaná technika (2016), č. 1-2, s. 56; Marisa, litografia (2016),
č. 11-12, s. 40.

LADOMERSKÝ, RADOVAN: Bodružal, akrylové farby na plátne (2015), č. 7-8, s. 2; Alžbeta Čižíková, suchý pastel (2016), č. 7-8, s. 7; Mikulášová, akrylové farby na plátne (2016), č. 7-8, s. 15; Katarína Mosnáková-Bagľašová, suchý pastel (2017), č. 7-8,
s. 25; Dog Tinka, akrylové farby na plátne (2016),
č. 7-8, s. 34; Dobroslava, akrylové farby na plátne (2015), č. 7-8, s. 43; Objekty z cyklu Valhalla, kameň (2017), č. 7-8, s. 46; Objekty z cyklu Valhalla, kameň (2017), č. 7-8, s. 55; Martin Jonáš, suchý pastel (2016), č. 7-8, s. 58; Poníženie, akrylové farby na plátne (2017), č. 7-8, s. 61; Objekty z cyklu Valhalla, kameň (2017), č. 7-8, s. 63.

MADACKÁ, ZDENKA MÁRIA: Pokoj, kombinovaná technika (2013), č. 11-12, s. 17.

MADACKÝ, MICHAL: Genéza, fotografia (2016), č. 1-2, s. 62; Evolution, fotografia (2017), č. 11-12, s. 43.

MERNÍKOVÁ, ANDREA: Tradične súčasná 1, digitálna kresba (2017), č. 11-12, s. 57.

MIHÁĽOVÁ, SVETLANA: Autoportrét, farebný tuš na papieri (2016), č. 1-2, s. 40.

OPAVSKÁ-MRAOVIĆOVÁ, JASNA: Nebezpečnejší od tyranosaura, akvarel (2017), č. 11-12, s. 50.

PAVELKA, MILOSLAV: Živá príroda, tuš na papieri (2016), č. 1-2, s. 28.

PAVELKOVÁ-VUKAJLOVIĆOVÁ, KATICA: Tok II, digitálny odtlačok (2016), č. 1-2, s. 58; Duly a dulci, akryl na kartóne (2017), č. 11-12, s. 38.

POP, PAVEL: Hold Warholovi, akrylové farby (2016),
č. 11-12, s. 29.

SÚDI, MILAN: O mne. O mne?, olejomaľba (2016),
č. 11-12, s. 60.

TRIAŠKOVÁ, DANIELA: Bez názvu, akrylové farby na papieri (2016), č. 1-2, s. 16; Do výšky, linorez (2013), č. 5-6, s. 24.

VALENTÍKOVÁ, EMÍLIA: Voda, suchý pastel na papieri (2016), č. 1-2, s. 10; Alfons, mediryt a slepotlač (2016), č. 5-6, s. 4; Novosadská ulica (J. J. Zmaja), litografia (2014) , č. 5-6, s. 26; Schody III, akvatinta (2016), č. 5-6, s. 46; Schody VII, akvatinta (2017),
č. 11-12, s. 63.

 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Online

 Návštevníci: 9 

Štatistika

Reg. členovia : 33699
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 622676