2013

altaltalt

altaltalt

 

REDAKCIA

Šéfredaktor

Adam SVETLÍK

Redakční spolupracovníci

Ladislav ČÁNI, Zuzana ČÍŽIKOVÁ, Vladislava FEKETEOVÁ,

Katarína HRICOVÁ, Martin PREBUDILA, Marína ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ,

Zuzana TÝROVÁ, Vladimír VALENTÍK.

Grafi cká úprava

Vladimir SUDICKÝ

Jazyková redaktorka

Zuzana MEDVEĎOVÁ KORUNIAKOVÁ

Korigoval

Pavel MATÚCH

Technický redaktor

Jan HLAVÁČ

Riaditeľ

Vladimír VALENTÍK

Vydavateľ

Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec

a spoluvydavateľ

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Nový Sad.

 

OBSAH

 

POÉZIA

BENKOVÁ, VIERA: Modrý deň (Čírenie, Modrý deň, Snivá chvíľa, Miesto v sieti, Orech, Clivé srdce, Pamäť stromu, Šúpolie spomienky, Prelud), č. 1-2, s. 11-13.

BÍREŠ, MICHAL: Komplikované blúdenie (Divé telá, Čierny matní ľudia, Komplikovaná ľahkomyseľnosť, Pero pekla, II-My, Akou rýchlosťou analyzuješ vlastné momenty a pamiatky, Emily, My, Ak sa ti normálne chvíle stávajú iba náhodou), č. 5-6, s. 11-16.

ĐERIĆ, ZORAN: Ležal som vo vrelom a páchnucom bahne (Rukojemník, Baltik, Hore, Smetisko, Medzi anjelom a diablom, Samovražda básnika, Nová devínska elégia, Bahno), č. 11-12, s. 18-22.

HEVIER, DANIEL: Vešiaky na unavené duše, č. 11-12, obálka, s. 2.

HRONEC, VÍŤAZOSLAV: Slovesné podstatné meno svetielkovanie, č. 7-8, s. 21.

JOVANOVIĆ DANILOV, DRAGAN: Študentky literatúry vychádzajú z budovy Filozofickej fakulty v Belehrade (Naše deti, Orol a dieťa, alebo Čo mi povedal otec na smrteľnej posteli, Máš ty niekoho komu sa môžeš vyspovedať?, Pálenie rukopisov, Mladí, hnevní básnici, List jedného starca Zuzane, alebo Študentky literatúry vychádzajú z budovy Filozofickej fakulty v Belehrade, Keď veľké duše odchádzajú, Izabela a Sofia spia, Vojna je krásna, svieti sťa hviezda), č. 7-8, s. 14-20.

MIHALKOVIČ, JOZEF: Tak pekne v rade, č. 3-4, obálka, s. 2.

MOSNÁKOVÁ, KATARÍNA: Vytváraš si vlastnú búrku (Egobúrka, Škvrnka obyčajná, Škvrnka okrídlená, Škvrnka čistá), č. 7-8, s. 25-26.

NEGRIŠORAC, IVAN: Vstúp do ticha (Cez vodu, Vínne fantázie, Pri trafike, Múdro je, Blues uspávanka, Mediálna vojna, Zostávam tu, Ešte stále skladáme veľkú matúru, Zabite smrť!, Biely nárek), č. 9-10, s. 14-20.

ONDREJKOVÁ, ANNA: Bez studu obnažená (Variácie na hry Vaska Popa, Správa o úzkosti: uprostred nevzrušenej krajiny, Bez studu obnažená, Obnažené hrdlo, Stúliť sa: nenaroden(á)(ý), Lanská predstava, Teraz by som ti možno ublížila ,December: Izoldine vlasy horia) , č. 9-10, s. 11-13.

ONDRUŠ, JÁN: Studňa, č. 1-2, obálka, s. 2.

PODRACKÁ, DANA: Sybila s pozdvihnutou nohou, č. 9-10, obálka, s. 2.

PREBUDILA, MARTIN: Tri bodky v dvoch vytiach... (Keby nás troška bolo..., Všetci sme my dva svety..., V dvoch svetoch nikoho nemáš..., Tri bodky v dvoch dobrých vytiach...), č. 3-4, s. 18-20; Pánovi Vilovi Marčokovi, č. 5-6, s. 37; Stojatá halúz (Stojatá halúz v našom malom dvore, O mŕtvej červenej ceruze značky Pilot, Na dobré ráno, Všesvätých, In memoriam ujovi Ďurovi, Biele ako farba, Vysnil som si sen, Šiesteho mája večer roku 1982 v divadle – rad 20, sediská 5 a 6), č. 7-8, s. 21-24; Hviezdnemu volejbalistovi Samuelovi so šrófom v ľavom kolene s dobrým pohľadom v rovnom kroku, č. 7-8, s. 39-41.

SALČÁK, JÁN: Bolo raz zelené údolie (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20), č. 9-10, s. 20-24.

STACHO, JÁN: Objatie v prachu, č. 5-6, obálka, s. 2.

ŠTRPKA, IVAN: Rovinsko, juhozápad. Prázdne vajce, č. 7-8, obálka, s. 2.

TAZBERÍK, JÁN: Spod hladiny kameňa (Prečo asi, Sylogizmus kameňa: ruženín, Fotografia, Kociha, fotografia kočiského dvora) , č. 11-12, s. 16-17.

PRÓZA

BIELIK, MIROSLAV: GLASTROPFEN – Kvapka skla a Záplava, č. 11-12, s. 9-15.

DEMÁK, MIROSLAV: Jedna smrť v Belehrade, č. 1-2, s. 14-19.

HAUPTMANN, GERHART: Kacír zo Soany, č. 9-10, s. 28-31.

JEN, MO: Ľudová hudba, č. 9-10, s. 32-41.

KAŇA, MIROSLAV: Entuziastická eutanázia, č. 5-6, s. 17-22.

PREBUDILA, MARTIN: Dnes je prvý deň zvyšku tvojho života, č. 5-6, s. 23-24; Čím by som chcel byť keď narastiem, č. 11-12, s. 23-25.

RAU-LEHOTSKÝ, DANIEL: Začalo sa to muchami, č. 9-10, s. 25- 27.

SPEVÁKOVÁ, ANDREA: 17, č. 1-2, s. 20-22; Pruhy, č. 3-4, s. 21-23.

TAKÁČ, JANKO: Návšteva, č. 7-8, s. 27-32.

DRÁMA

 

HRUBÍK, JANO: Láska alebo niečo tomu podobné (Love or something like it) 1, č. 3-4, s. 24-33; Láska alebo niečo tomu podobné (Love or something like it) 2, č. 5-6, s. 25-35.

 

ŠTÚDIE, ESEJE, RECENZIE, ČLÁNKY, DENNÍKOVÉ ZÁZNAMY, MEMOÁRE, INTERVIEW

 

BABIAK, MICHAL: Spomínanie medzi bytím a zabúdaním, č. 9-10, s. 1-4.

BENKOVÁ, VIERA: Vnútorné ponory ako letokruhy (textokruhy), č. 1-2, s. 56-59; Napájam sa z mnohorakých prameňov... (rozhovor s Etelou Farkašovou), č. 5-6, s. 6-10; Každý z nás má svoj pocitový denník (rozhovor s Hanou Koškovou), č. 7-8, s. 7-10; Nad poetickým svetom Miroslava Bielika, č. 7-8, s. 33-34; Úvaha, č. 7-8, s. 38; Jubilant Samuel Boldocký – rytier pera, č. 7-8, s. 45-46; Dvojpohľad (na antológiu Plášť bohyne), č. 7-8, s. 57-59; Písať, to pre mňa vždy znamenalo krvácať na papier (rozhovor s Annou Ondrejkovou), č. 9-10, s. 5-10; O porozumení záhady tvorby v oživenom slove (rozhovor s Miroslavom Bielikom), č. 11-12, s. 4-8.

BIELIK, MIROSLAV: O porozumení záhady tvorby v oživenom slove (rozhovor s Vierou Benkovou), č. 11-12, s. 4-8.

BOLDOCKÝ, SAMUEL: Priestor a čas v našej tradičnej literatúre, č. 3-4, s. 49-51; Spomienky – kumšt ľudskej pamäti, č. 5-6, s. 1-5; Zástoj Jána Čajaka v konštituovaní literárneho života vojvodinských Slovákov, č. 7-8, s. 47-50; Stručný pohľad na dielo Etely Farkašovej pri príležitosti publikovania jej knihy poviedok v srbčine, č. 11-12, s. 53-54.

ČÁNI, LADISLAV: Ex libris morušových listov, č. 7-8, s. 37.

ČEMAN, SAMUEL: Realita alterna magica alebo Sondy do meditácie, č. 1-2, s. 23-25.

ČÍŽIKOVÁ, ZUZANA: Povedať takmer to isté (Rozhovor so Zdenkou Valentovou-Belićovou), č. 1-2, s. 5-10; Esejistická chvíľa v našej literárnej vede, č. 9-10, s. 54-57; Vyznanie literárnej vedkyne, č. 11-12, s. 49-52; Čítanie na dúšok, č. 11-12, s. 57-58.

ČUKAN, JAROSLAV: K metodológii pripravovanej monografie o silbašských Slovákoch, č. 3-4, s. 46-48.

DUDOK, MIROSLAV: Aktuality zo sémantickej syntaxe a konfrontačnej jazykovedy, č. 1-2, s. 50-52.

FARKAŠOVÁ, ETELA: Vybrané otázky slovenskej vojvodinskej literatúry a kultúry, č. 3-4, s. 60-63; Napájam sa z mnohorakých prameňov... (rozhovor s Vierou Benkovou), č. 5-6, s. 6-10; Próza vojvodinského koloritu, č. 5-6, s. 51-53; Spomínanie – ako forma (seba)tvorby?, č. 7-8, s. 1-6; Dvojpohľad (na antológiu Plášť bohyne), č. 7-8, s. 57-59.

GLOVŇA, JURAJ: Cenný préspevok k sémantickej syntaxe, č. 3-4, s. 58-60; Vedecká pocta významnému slovenskému jazykovedcovi a zberateľovi Jurajovi Ribayovi, č. 5-6, s. 59-61; Slovenčina vo svete – súčasný stva a perspektívy, č. 11-12, s. 61- 62.

HAJDUČEKOVÁ, IVICA: Monografia o terminológii remeselníckej výroby Slovákov v Nadlaku, č. 1-2, s. 52-53.

HAJKO, DALIMÍR: Skryté súvislosti, č. 1-2, s. 53-55.

HARPÁŇ, MICHAL: Recepcia literárneho diela Milorada Pavića, č. 1-2, s. 36-40; Slávnostný prihovor pri preberaní titulu doctor honoris causa Univerzity Mateja Bela, č. 1-2, s. 60-62; Naratívne štruktúry priestoru a času v románe Pavla Vilikovského Posledný kôň Pompejí, č. 3-4, s. 34-38; Koncepcie svetovej literatúry Dionýza Ďurišina, č. 9-10, s. 49-53.

HODOLIČOVÁ, JARMILA: Medovník môjho detsva (rozhovor s Ondrejom Sliackym), č. 3-4, s. 10-17; Monografia o životaschopných petrovských Slovenskách, č. 9-10, s. 58-59; Zdôvodnenie ceny časopisu pre deti Zornička, č. 9-10, s. 62.

HRONEC, VÍŤAZOSLAV: Denník (23), č. 1-2, s. 26-31; Vniknúť do jablka, na budúcnosť si spomenúť, č. 3-4, s. 1-9; Nad pozemskou hudbou sfér Juraja Ribaya, č. 9-10, s. 42-48; Denník (24), č. 11-12, s. 26-32.

KELČÍKOVÁ, PETRA: Hra ako efektívna didaktická metóda, č. 5-6, s. 53-54.

KNAPÍKOVÁ, MIROSLAVA: Švantner za hranicami, č. 5-6, s. 54-56.

KOŠKOVÁ, HANA: Každý z nás má svoj pocitový denník (rozhovor s Vierou Benkovou), č. 7-8, s. 7-10; Etudy pre ticho (Etuda pre ticho, V podvedomí, V zornom poli, Iná, XXXX, Záhadný človek v tebe, Záhrada, zviera vo mne, Náhrdelník z hrdličiek, Osvetlená tmou, Za tmy, Lásky, Cudnosť, Pohyb sa zakláňa, Stierače nad zotmením, Našli sme vodu na úteku, Robotnica na poslednú chvíľu), č. 7-8, s. 11-13.

KUZMÍKOVÁ, JANA: K problematike vedomia v tvorbe Františeka Švantnera, č. 1-2, s. 41-49.

MAKIŠOVÁ, ANNA: 170. výročie kodifikácie spisovanej slovenčiny, č. 11-12, s. 42-44.

MARČOK, VILIAM: O postmodernosti jednej ľudovej piesne, č. 5-6, s. 36-38.

MARČOKOVÁ, DANIELA: Deskripcia prírody v slovenskej literatúre, č. 3-4, s. 39-45.

MAŤAŠÍK, ANDREJ: Idea národného divadla, č. 11-12, s. 38-41.

MICHALOVIČ, PETER: Krátka úvaha o užitočnosti a škodlivosti pamäti, č. 11-12, s. 1-3.

MYJAVCOVÁ, MÁRIA: Malá esej o slovách, č. 1-2, s. 32-35.

NENADIĆ, MÁRIA: „Trinásť veršov“ naratívnych, č. 5-6, s. 62.

ONDREJKOVÁ, ANNA: Písať, to pre mňa vždy znamenalo krvácať na papier (rozhovor s Vierou Benkovou), č. 9-10, s. 5-10.

PALJESEK, MARTIN: Postmoderna a vnímanie súčasnosti, č. 5-6, s. 39- 50; Myšlienková Anabáza Michala Babiaka, č. 56, s. 56-58.

PREBUDILA, MARTIN: Magnólia – aj na východe, aj na západe, aj na našom dvore, č. 11-12, s. 55-56.

SLIACKY, ONDREJ: Medovník môjho detsva (rozhovor s Jarmilou Hodoličovou), č. 3-4, s. 10-17.

SVETLÍK, ADAM: Spomínanie, č. 1-2, s. 1-4; Správa súbehovej komisie Nového života v roku 2012, č. 1-2, s. 63; Literárnokritické svedectvo doby Samuela Boldockého, č. 7-8, s. 42-44; Literárnokritická činnosť Jozefa Maliaka, č. 11-12, s. 45-48; Smiech, ale s trpkou príchuťou, č. 11-12, s. 59-60.

ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, MARÍNA: Doznievanie postmodernizmu v románe Plný ponor Víťazoslava Hronca, č. 7-8, s. 51-56.

TKÁČ, JÁN: Vznik a pôsobenie Matice slovenskej v Juhoslávii (Vojvodine) v rokoch 1932-1941, č. 3-4, s. 52-57.

TÝR, MICHAL: Meno a národná identita, č. 11-12, s. 33-37.

VANČO, MARTIN: K výstave exlibrisov, grafík a poštových známok Karola Felixa, č. 9-10, s. 62-63.

VALENTÍK, VLADIMÍR: Farebné pocity Michala Ďurovku, č. 5-6, s. 63; Šesťdesiatiny akademického maliara Pavla Čániho, č. 7-8, s. 62-62; K insitnej maliarskej tvorbe Jána Chlpku, č. 11-12, s. 63.

VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, ZDENKA: Povedať takmer to isté (Rozhovor so Zuzanou Čížikovou), č. 1-2, s. 5-10; Zdôvodnenie Ceny časopisu Nový život za rok 2012, č. 7-8, s. 35-36.

POZNÁMKY, BIO-BIBLIOGRAFICKÉ POZNÁMKY

REDAKCIA: Adam Svetlík (1961), č. 1-2, s. 1; Viera Benková (1939), č. 1-2, s. 11; Miroslav Demák (1948), č. 1-2, s. 14; Andrea Speváková (1980), č. 1-2, s. 20; Samuel Čeman (1930-2013), č. 1-2, s. 23; Víťazoslav Hronec (1944), č. 1-2, s. 26; Mária Myjavcová (1934), č. 1-2, s. 32; Michal Harpáň (1944), č. 1-2, s. 36; Jana Kuzmíková (1961), č. 1-2, s. 41; Víťazoslav Hronec (1944), č. 3-4, s. 1; Martin Prebudila (1960), č. 3-4, s. 18; Andrea Speváková (1980), č. 3-4, s. 21; Jano Hrubík (1963), č. 3-4, s. 24; Michal Harpáň (1944), č. 3-4, s. 34; Daniela Marčoková (1973), č. 3-4, s. 39; Samuel Boldocký (1943), č. 3-4, s. 48; Ján Tkáč (1970), č. 3-4, s. 52; Samuel Boldocký (1943), č, 5-6, s. 1; Michal Bíreš (1975), č. 5-6, s. 11; Miroslav Kaňa (1966), č. 5-6, s. 17; Martin Prebudila (1960), č. 5-6, s. 23; Jano Hrubík (1963), č. 5-6, s. 25; Viliam Marčok (1935-2013), č. 5-6, s. 36; Martin Paljesek (1985), č. 5-6, s. 39; Etela Farkašová (1943), č. 7-8, s. 1; Hana Košková (1942), č. 7-8, s. 11; Víťazoslav Hronec (1944), č. 7-8, s. 21; Martin Prebudila (1960), č. 7-8, s. 22; Katarína Mosnáková (1984), č. 7-8, s. 25; Janko Takáč (1979), č. 7-8, s. 27; Viera Benková (1939), č. 7-8, s. 33; Michal Babiak (1961), č. 9-10, s. 1; Anna Ondrejková (1954), č. 9-10, s. 11; Ján Salčák (1961), č. 9-10, s. 20; Daniel Rau-Lehotský (1990), č. 9-10, s. 25; Gerhart Hauptmann (1862-1946), č. 9-10, s. 28; Mo Jen (1955), č. 9-10, s. 32; Michal Harpáň (1944), č. 9-10, s. 48; Peter Michalovič (1960), č. 11-12, s. 1; Miroslav Bielik (1949), č. 11-12, s. 9; Martin Prebudila (1960), č. 11-12, s. 23; Víťazoslav Hronec (1944), č. 11-12, s. 26; Michal Týr (1942-2013), č. 11-12, s. 33; Andrej Maťašík (1953), č. 11-12, s. 38; Anna Makišová (1961), č. 11-12, s. 42; Adam Svetlík (1961), č. 11-12, s. 45; Zuzana Čížiková (1971), č. 11-12, s. 49.

(m.p): Dragan Jovanović Danilov (1960), č. 7-8, s. 14; Ivan Negrišorac (1956), č. 9-10, s. 14; Zoran Đerić (1960), č. 11-12, s.18.

(v.h.): Ján Tazberík (1950), č. 11-12, s. 16.

 

ILUSTRÁCIE, FOTOREPRODUKCIE, FOTOGRAFIE

 

BRTKOVÁ, MIRA: Il girasole (slnečnica), tempera na lesonite, č. 1-2, obálka, s. 1; Bez názvu, plná výšivka na plátne, č. 1-2, s. 4; Il giuoco ottico (Optická hra), tempera na kartóne, č. 1-2, s. 10; Fatamorgana, tempera na kartóne, 1966, č. 1-2, s. 12; Bez názvu, železo, 2003-2007, č. 1-2, s. 19; Bez názvu, železo, 1999-2000, č. 1-2, s. 22; La superficie (Povrch), kombinovaná technika, 1963, č. 1-2, s. 31; Triptych, železo, 2005, č. 1-2, s. 34; Bez názvu, železo, 1999-2000, č. 1-2, s. 40; Bez názvu, železo, 1999-2006, č. 1-2, s. 49; Eco celeste (Jasnomodrá ozvena), kombinovaná technika, 1964, č. 1-2, s. 54; Readymade, farbené železo, 2000, č. 1-2, s. 57; Metamechanika, železo, č. 1-2, s. 59; Bez názvu, koláž na kartóne, 1970, č. 1-2, s. 63.

ČÁNI, PAVEL: Bez názvu, grafika, 2003, č. 7-8, obálka, s. 1; Strecha, lept, akvatinta, 1982, č. 7-8, s. 18; Dvor v ulici Vladimira Gortana, suchá ihla, 1979, č. 7-8, s. 24; Bez názvu, kombinovaná technika, 2007, č. 7-8, s. 26; Brat, kombinovaná technika, 1984, č. 7-8, s. 34; Bez názvu, lept, akvatinta, 2003, č. 7-8, s. 35; Jovan Soldatović, kombinovaná technika, 1983, č. 7-8, s. 46; Marína, olejomaľba, 2006, č. 7-8, s. 54; Bez názvu, lept, akvatinta, 2003, č. 7-8, s. 56; Zrkadlo, kombinovaná technika, 2001, č. 7-8, s. 61.

ĎUROVKA, MICHAL: Myslím na teba, olejomaľba, 2009, č. 5-6, obálka, s. 1; Čaro ušľachtilosti, olejomaľba, 2009, č. 5-6, s. 4; Ako spadol s neba prvý, olejomaľba, 2009, č. 5-6, s. 13; Letná úvaha, olejomaľba, 2012, č. 5-6, s. 22; Čas na premýšľanie, olejomaľba, 2005, č. 5-6, s. 24; Oranžová žitia dráha, olejomaľba, 2007, č. 5-6, s. 38; Modravý svit, olejomaľba, 2013, č. 5-6, s. 50; Počúvam ťa, olejomaľba, 2009, č. 5-6, s. 57; Sen o čakanke, olejomaľba, 2009, č. 5-6, s. 58; Hodený do jazera, olejomaľba, 2009, č. 5-6, s. 63.

FELIX, KAROL: Strážcovia srdca, grafika, č. 9-10, obálka, s. 1; Interiér túžby, grafika, č. 9-10, s. 4; Strážcovia obrazu, grafika, č. 9-10, s. 27; Býk, grafika, č. 9-10, s. 31; Hadia brána, grafika, č. 9-10, s. 41; Triptych do spálne, grafika, č. 9-10, s. 53; Modrý posol, grafika, č. 9-10, s. 57; Fortúna, grafika, č. 9-10, s. 60.

CHLPKA, JÁN: Pomoc, olejomaľba, 2013, č. 11-12, obálka, s. 1; Traktoristka, olejomaľba, 2012, č. 11-12, s. 3; Mostík, olejomaľba, 2012, č. 11-12, s. 8; Zabíjačka I, olejomaľba, 2011, č. 11-12, s. 22; Nehoda, olejomaľba, 2012, č. 11-12, s. 32; Bicyklista, olejomaľba, 2012, č. 11-12, s. 44; Smäd, olejomaľba, 2011, č. 11-12, s. 48; Voľakedy si nevedeli predstaviť, ako bude dnes, olejomaľba, 2003, č. 11-12, s. 52; Matka a dcéra, olejomaľba, 2012, č. 11-12, s. 60; Zabíjačka II, olejomaľba, 2011, č. 11-12, s. 63.

POP, PAVEL: Podobizeň Reného Magritta, kombinovaná technika, 2008, č. 3-4, obálka, s. 1; Vasilij Kandinski, kombinovaná technika, 2008, č. 3-4, s. 4; Rembrandt, kombinovaná technika, 2008, č. 3-4, s. 15; Albrecht Dürer, kombinovaná technika, 2008, č. 3-4, s. 18; Filippo Brunelleschi, kombinovaná technika, 2008, č. 3-4, s. 19; Auguste Rodin, kombinovaná technika, 2008, č. 3-4, s. 20; Francisco Goya, kombinovaná technika, 2008, č. 3-4, s. 33; Salvador Dali, kombinovaná technika, 2008, č. 3-4, s. 45; Leonardo da Vinci, kombinovaná technika, 2008, č. 3-4, s. 51; Claude Monet, kombinovaná technika, 2008, č. 3-4, s. 61; Pablo Piccaso, kombinovaná technika, 2008, č. 3-4, s. 63.          

 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Online

 Návštevníci: 13 

Štatistika

Reg. členovia : 33699
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 622747