2012

 

 Obsah roka 

 

REDAKCIA

 

Šéfredaktor

Adam SVETLÍK

 

Redakční spolupracovníci

Ladislav ČÁNI, Zuzana ČÍŽIKOVÁ, Vladislava FEKETEOVÁ,

Katarína HRICOVÁ, Martin PREBUDILA, Marína ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ,

Zuzana TÝROVÁ, Vladimír VALENTÍK.

 

Grafická úprava

Vladimír SUDICKÝ

 

Jazyková redaktorka

Zuzana MEDVEĎOVÁ KORUNIAKOVÁ

 

Technický redaktor

Ján Hlaváč

 

Korigovali

Zuzana Sudická, Pavel MATÚCH

 

Slovenské vydavateľské centrum

Báčsky Petrovec

2012

 

POÉZIA

 

BENKOVÁ, VIERA: Čajová meditácia (Čaj čínskych cisárov, Čaj kráľovien, Čaj životnej múdrosti, Čaj ľadového ohňa, Tibetský čaj, Panónsky čaj, Čaj môjho detstva, Lesný čaj, Čaj samoty, Čaj pokory), č. 1-2, s. 16-18; Exlibris morušových listov (Strom lásky..., Večnosť, Malé nočné etudy, Jasika, Jeseň, Studený mesiac, Zimná zátoka, Jesenná rozlúčka, Vanilka zimy, Láska, Maliar), č. 3-4, s. 15-18; Soľ života IV (Soľ života..., Dar, Poetická chvíľa verandy, Túžba..., Horúca ihla samoty, Zázrak, Sen..., Stará mama, Nadčasovosť, Môj poetický svet), č. 5-6, s. 11-13; Soľ života (II) (Rozhovor človeka s dušou..., Stratený čas, Kyslík poézie, Magická tekvička, Panónsky čaj...), č. 9-10, s. 14-16.

ĎUGA, MICHAL: Lúskanie slov (Slovné hry, Lúskanie slov, Nikdy viacej, Iným smerom cesty vedú, Ešte len raz, Čoraz bližšie spejem k cieľu, Kto pocíti – nech vysloví, Oko nikdy neklamalo, Jeden deň a jedno leto, Erráta, Mám to v duši, Odvaha, ľútosť, Jediná a jedinečná, Ebenové tvoje vlasy, Šepot v sne, Ťažisko básne, Ani menej ani viacej, Som tu a bodka, Tieň smrti, Inam mieria moje slová, Ešte počuť tvoje kroky), č. 1-2, s. 19-25.

FABRY, RUDOLF: Cez kruté výzvy Ríma, č. 3-4, obálka, s. 2.

HAUGOVÁ, MILA: Miznutie anjelov (Klíčenie, Dve zrkadlá, Vzdych, Iná báseň, Námesačnieť, Zriekať sa, Bez, Kroky nado mnou, Adorian, Hlboký lov, V tajge, Žiarivá žltá škvrna, Monáda I, Anatómia živého tela, Palindróm dotyku), č. 9-10, s. 8-13.

HOROV, PAVOL: Tvoj prsteň hľadal som, č. 3-4, obálka, s. 2.

KOSTRA, JÁN: Ruža, č. 1-2, obálka, s. 2.

MATLÁKOVÁ, ZLATA: S bojazlivou chodkyňou... (vychádzka k Váhu, tráva s čakankami, tesne pred, predstava, rodinné striebro, Ikarovo slnko, choď preč, dobiela, obíjanie orechov, s bojazlivou chodkyňou, les pokračuje, bleskovo, pokus o návrat), č. 3-4, s. 11-14.

PIXIADES, DANIEL: V dychu boľavých skutkov (Cestami ako bezcestím, Zbrázdené nebo, V podnebí spoznania), č. 1-2, s. 19-20; Snívam stromy v raste (Kal pravdy, Na počesť trávy, Naša doba, Po hlase), č. 7-8, s. 17-20.

PODRACKÁ, DANA: Písanie je láska (Výchova k vizionárstvu, Poklon rebríku, Pohár vody, Architektúra plameňa, Persona, Žena s dušou, Antický dialóg so zápaľkami, Prosba jukagirského dievčaťa, Skokanka, Nič nie je mŕtve v ženskom dome, Durasová medzi morskými vtákmi, Atara, koruna zo slov, Omega je tajomstvo, lebo je to hlava, Kartografia stromu), č. 11-12, s. 11-15.

PREBUDILA, MARTIN: Stále je o niečom len my o tom stále menej vieme (Iba ak z nostalgie, Keď sa ON na teba pozrie, Modliť sa treba sťa bdieť nad sebou, Už nevidím dobre, Samota je krasota keď nie je sama..., Samota ako zločin života, Odpustenie otcom a synom aj ich krásnym dcéram), č. 3-4, s.19-21; Vravím a neštekám veľmi (Sarajevo aj dnes dobre vidím, Lacné čínske hračky, Chladnička, Tá & láska, Babinkovi nie naposledy, Vravím a neštekám veľmi), č. 7-8, s. 21-24.

RÚFUS, MILAN: Michelangelo, č. 11-12, obálka, s. 2; Sú cesty, č. 11-12, obálka, s. 2.

RUTTKAYOVÁ, IVICA: Medzi výdychom a nádychom (V ríši divov, Budhistický mechanizmus Alenka, Počet nocí je konečný, Cestovný poriadok anjelov, S Bachom som kávu nikdy nepila, Na čo ešte čakám, Ofélia v kláštore, Medea II, Bojové umenie, Teória splývania, Kompozícia s hadom, Dáma a had, Praslička, Hniezdo hadov, Zuzana v kúpeli, Zmija, Dáma s hadom na pokračovanie), č. 5-6, s. 8-10.

TRANSTRÖMER, TOMAS: V stiesnemom čakaní (Allegro, Kamene, Prelúdium, Tajomstvá na ceste, Koľajnice, Dvojica, C-dur, Otvorené okno, Apríl a mlčanie), č. 7-8, s. 37-40.

VÁLEK, MIROSLAV: Zabíjanie králikov, č. 9-10, obálka, s. 2.

ŽÁRY, ŠTEFAN: Žaluzie večne spustené, č. 7-8, obálka, s. 2.

 

PRÓZA

 

BÁTOROVÁ, MÁRIA: Stred, č. 1-2, s. 11-15.

FARKAŠOVÁ, ETELA: El camino, jedna z ciest, č. 9-10, s. 17-23.

GAŠKOVÁ, SVETLANA: Nič nie je navždy, č. 11-12, s. 16-17.

MUČAJÍ, PAVEL: Keď som behal bosý, č. 3-4, s. 34-39.

PREBUDILA, MARTIN: IN POSTmoderné agentúrne správy (Namiesto literárnej ceny Mašutinovej sa dostal pomník..., Horoskop Pavla Litavského na rok 2011, ktorý vlani 24. decembra spáchal samovraždu..., To ale bola sranda!, Cristina Verona, O smrti a hokeji), č. 3-4, s. 29-33; POSTmoderné jednominútové príbehy (Bohatstvo nad zlato, Syndróm pazúrov na nohách, Telefonovanie zabíja, či nie?, Naša suseda Kata najlepšie call stredisko, Nie mi je to jedno, Vlhký a chladný utorok (11.11.2011)), č. 5-6, s. 14-18.

MALITI, EVA: Premeny, č. 7-8, s. 14-16.

SALČÁK, JÁN: Čítanie, č. 1-2, s. 26-29.

TAKÁČ, JANKO: Kovačický, č. 3-4, s. 22-28.

 

DRÁMA

 

MAETERLINCK, MAURICE: Slepci, č. 7-8, s. 25-36.

 

 

ŠTÚDIE, ESEJE, RECENZIE, ČLÁNKY,
DENNÍKOVÉ ZÁZNAMY, MEMOÁRE, INTERVIEW

 

BABIAK, MICHAL: Rozhovory o vojvodinských Slovákoch, č. 3-4, s. 40-44; Zdôvodnenie udelenia Ceny Slovenského vydavateľského centra Adamovi Svetlíkovi za knihu Hovorenie v úvodzovkách, č. 9-10, s. 62-63; Ticho, ktoré spája, č. 11-12, s. 22-25.

BAKOŠ, OLIVER: Umenie a ideológia, č. 11-12, s. 1-4.

BÁTOROVÁ, MÁRIA: Tvorba ako zážitok a pocit zmysluplnosti (rozhovor s Vierou Benkovou), č. 1-2, s. 5-10.

BENKA, ZLATKO: Nehmotná negramotnosť, č. 1-2, s. 41.

BENKOVÁ, VIERA: Tvorba ako zážitok a pocit zmysluplnosti (rozhovor s Máriou Bátorovou), č. 1-2, s. 5-10; Nezjavené v pozadí, č. 1-2, s. 53-54; Uzmierujem vonkajší svet so svetom vnútra/duše (rozhvor so Zlatou Matlákovou), č. 3-4, s. 7-13; Sám život píše najlepšie príbehy, pokúšam sa ich len zachytiť a komentovať (rozhovor s Ivicou Ruttkayovou), č. 5-6, s. 5-7; Moderná literatúra je celkovo nesmierne inšpiratívna (rozhovor s Evou Maliti), č. 7-8, s. 11-13; Dlhá poetická cesta k celistvosti diela (rozhovor s Milou Haugovou), č. 9-10, s. 4-7; Písanie je niečo, čo nás poznačí, písanie je stigma, rana v nás, dar pre iných...(rozhovor s Danou Podrackou), č. 11-12, s. 5-10.

BIELIK, MIROSLAV: Súčasné reflexie dolnozemskej literatúry na Slovensku, č. 7-8, s. 53-55.

BOLDOCKÝ, SAMUEL: Hľadanie básne v sebe a seba v básni, č. 1-2, s. 45-47; Poďakovanie Hroncovi za nezištnú pomoc, č. 3-4, s. 46; Ideológia v umení a umenie v ideológii, č. 7-8, s. 1-9; Ponorená do priezračna (nebeských) svetiel nad hlavou, č. 910, s. 54-56; Podhladinové duchovné prúdy v zátiší sna, č. 11-12, s. 57-59.

ČÁNI, PAVEL: Intonácie Zdenky Márie Madackej, č. 11-12, s. 59.

ČÍŽIKOVÁ, ZUZANA: Objavovanie a leštenie zdedeného národného striebra, č. 1-2, s. 54-56; Básnické dielo Jána Labátha: aj hovor aj samovrava (1), č. 5-6, s. 31-39; Banketová spoveď ôsmákov, č. 5-6, s. 51-53; Básnické dielo Jána Labátha: aj hovor aj samovrava (2), č. 7-8, s. 42-46; Básnické dielo Jána Labátha: aj hovor aj samovrava (3), č. 9-10, s. 24-32; K novším literárnokritickým reflexiám literatúry pre deti a mládež vo Vojvodine, č. 11-12, s. 48-52.

ČUKAN, JAROSLAV: Špecifiká fungovania slovenských minoritných spoločenstiev na Dolnej zemi, č. 3-4, s. 47-50.

DUDKOVÁ, JANA: Umenie a ideológia: dva v jednom alebo boj protikladov v jednom tele, č. 7-8, s. 1-4

DUDOK, MIROSLAV: Vývin slovanských spisovaných jazykov, č. 3-4, s. 55-57.

DZÚR, MARTIN: Kronika ľudského života, č. 5-6, s. 53-54.

FARKAŠOVÁ, ETELA: O problematike literatúry (nielen jednej) diaspóry, č. 1-2, s. 47-51; Z histórie vojvodinských Slovákov, č. 1-2, s. 57-58; Výber z básnickej tvorby Martina Prebudilu, č. 1-2, s. 60-61; Súbor textov o histórii, kultúre a literatúre vojvodinských Slovákov, č. 56, s. 55-59; Uchovať pred zabudnutím kultúrne dedičstvo, č. 11-12, s. 53-55.

GLOVŇA, JURAJ: Pozorohudná kniha o somatickej frazeológii, č. 3-4, s. 59-61.

HAJKO, DALIMÍR: Dozrievanie do skutočnosti a dozrievanie do sna, č. 7-8, s. 49-53.

HAUGOVÁ, MILA: Dlhá poetická cesta k celistvosti diela (rozhovor s Vierou Benkovou), č. 9-10, s. 4-7;

HARPÁŇ, MICHAL: Babiaková anabáza, č. 9-10, s. 46-48.

HODOLIČOVÁ, JARMILA: Súčasná literatúra pre deti a mládež vojvodinských Slovákov (2009-2011), č. 9-10, s. 49-54.

HORVÁTOVÁ, ANNA: Či už je to nevšímavosť, alebo..., č. 9-10, s. 59-60.

HRONEC, VÍŤAZOSLAV: Denník (20), č. 1-2, s. 30-37; Do polemiky s Boldockým, naposledy, č. 1-2, s. 38-40; Nad kriedovým kruhom, č. 3-4, s. 1-6; Denník (21), č. 5-6, s. 19-30; Denník (22), č. 9-10, s. 37-45.

HRIC, VLADIMÍR: Katastrofizmus v poézii Kataríny Hricovej, č. 1-2, s. 51-52.

HRICOVÁ, KATARÍNA: Správa komisie pre udelenie Ceny Nového života za rok 2011, č. 7-8, s. 47-49.

KAŇA, MIROSLAV: Udržiavanie plamienka, č. 11-12, s. 62-63.

LABÁTH, JÁN: Moje ovídiovské Epistulae ex Ponto, č. 11-12, s. 31-32.

LENOVSKÝ, LADISLAV: Interdisciplinárna publikácia o Slovákoch v Srbsku, č. 3-4, s. 57-59; Lokálna identita dolnozemských komunít v kontexte kolektívnej pamäte, č. 5-6, s. 46-50.

MAKIŠOVÁ, ANNA: Prechyľovanie priezvisk - teória a prax, č. 11-12, s. 26-30.

MALITI, EVA: Moderná literatúra je celkovo nesmierne inšpiratívna (rozhovor s Vierou Benkovou), č. 7-8, s. 11-13.

MARIĆOVÁ, ANNA: Miroslav Dudok – básnik zo záľuby, jazykovedec z povolania, č. 9-10, s. 33-36; Vysokoškolská príručka z praktickej dialektológie, č. 11-12, s. 55-57.

MATLÁKOVÁ, ZLATA: Uzmierujem vonkajší svet so svetom vnútra/duše (rozovor s Vierou Bankovou), č. 3-4, s. 7-13; Najnovšia básnická zbierka Viery Benkovej, č. 9-10, s. 60-61.

MAŤAŠÍK, ANDREJ: Pocta a hold šesťdesiatníkovi, č. 5-6, s. 59-60.

MEZEIOVÁ, ADELAIDA: Výber z prozaickej tvorby Viery Benkovej, č. 1-2, s. 58- 60.

MICHÁLIK, BORIS: Slováci a spolková činnosť v priestore Dolnej zeme, č. 3-4, s. 51-54.

MIKULA, VALÉR: Ohýbač starého železa, č. 9-10, s. 1-3.

MOSNÁKOVÁ, KATARÍNA: Správa komisie pre udelenie Ceny Nového života za rok 2011, č. 7-8, s. 47-49.

MYJAVCOVÁ, MÁRIA: Literatúra pre deti v Medovníku – znamenitý vydavateľský počin, č. 11-12, s. 33-46.

SVETLÍK, ADAM: Prekrásny nový svet, č. 1-2, s. 1-4; Slovenská vojvodinská literatúra v prvom desaťročí 21. storočia, č. 1-2, s. 41-44; Správa súbehovj komisie Nového života v roku 2011, č. 1-2, s. 62-63; Poézia zmäkčovania a zaobľovania hrán, č. 7-8, s. 55-58.

PETRÍK, VLADIMÍR: Slovenská vojvodinská postmoderna, č. 3-4, s. 61-62.

PODRACKÁ, DANA: Písanie je niečo, čo nás poznačí, písanie je stigma, rana v nás, dar pre iných...(rozhovor s Vierou Benkovu), č. 11-12, s. 5-10.

PREBUDILA, MARTIN: Zomierajú zimomriavky na vstupe do druhého desaťročia 21. storočia, č. 11-12, s. 46-48.

RUTTKAYOVÁ, IVICA: Sám život píše najlepšie príbehy, pokúšam sa ich len zachytiť a komentovať (rozhovor s Vierou Benkovou), č. 5-6, s. 5-7;

ŠABÍK, VINCENT: Diagnostika doby a premien jej kultúry a umenia, č. 5-6, s. 55.

ŠKORVANKOVÁ, EVA: Modlitba za kráľa, č. 5-6, s. 40-45.

ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, MARÍNA: Príspevok k analýze a interpretáciám slovenskej medzivojnovej novelistiky, č. 7-8, s. 59-61; Kniha o potrebe kontextového zaradenia „literárnej margíny“ do dejín slovenskej literatúry, č. 7-8, s. 61-63; Dudkov mytologický Celebes, č. 11-12, s. 18-21.

ŠUSTEKOVÁ, IVANA: Minulosť a súčasný stav slovenskej minority v Pivnici, č. 5-6, s. 60-63.

TÝR, MICHAL: Vzácny dar k jubileu Starej Pazovy, č. 9-10, s. 57-59.

VALENTÍK, VLADIMÍR: O výtvarnej tvorbe Márie Gaškovej, č. 3-4, s. 63; Asociatívne krajinky Jána Agárského, č. 11-12, s. 60.

VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, ZDENKA: Správa komisie pre udelenie Ceny Nového života za rok 2011, č. 7-8, s. 47-49.

ZAMBOR, JÁN: Príhovor na prezentácii knihy Epický priestor a jeho dve

podoby v modernej slovenskej novelistike Emilie Čelovskej, č. 11-12, s. 61-62.

 

POZNÁMKY, BIO-BIBLIOGRAFICKÉ POZNÁMKY

 

REDAKCIA: Adam Svetlík (1961)..., č. 1-2, s.1; Mária Bátorová (1950)..., č. 1-2, s. 11; Daniel Pixiades (1931)..., č. 1-2, s. 19; Viera Benková (1939)..., č. 1-2, s. 17; Michal Ďuga (1951)..., č. 1-2, s. 21; Ján Salčák (1961)..., č. 1-2, s. 26; Víťazoslav Hronec (1944)..., č. 1-2, s. 30; Víťazoslav Hronec (1944)..., č. 1-2, s. 38; Víťazoslav Hronec (1944)..., č. 3-4, s. 1; Zlata Matláková (1949)..., č. 3-4, s. 11; Viera Benková (1939)..., č. 3-4, s. 15; Martin Prebudila (1960)..., č. 3-4, s. 19; Janko Takáč (1979)..., č. 3-4, s. 22; Martin Prebudila (1960)..., č. 3-4, s. 29; Pavel Mučaji (1929)..., č. 3-4, s. 34; Michal Babiak (1961)..., č. 3-4, s. 40; Samuel Boldocký (1943)..., č. 3-4, s. 46; Jaroslav Čukan (1954)..., č. 3-4, s. 47; Boris Michálik (1981)..., č. 3-4, s. 51; Jana Dudková (1977)..., č. 5-6, s. 1; Ivica Ruttkayová (1963)..., č. 5-6, s. 8; Martin Prebudila (1960)..., č. 5-6, s. 14; Víťazoslav Hronec (194č)..., č. 5-6, s. 19; Zuzana Čížiková (1971)..., č. 5-6, s. 31; Eva Škorvanková (1976)..., č. 5-6, s. 40; Ladislav Lenovský (1975)..., č. 5-6, s. 46; Samuel Boldocký (1943)..., č. 7-8, s.1; Eva Maliti (1953)..., č. 7-8, s. 14; Daniel Pixiades (1931)..., č. 7-8, s. 17; Martin Prebudila (1960)..., č. 7-8, s. 21; Maurice Maeterlinck (1862-1949)..., č. 7-8, s. 25; Tomas Trastromer (1931)..., č. 7-8, s. 37; Zuzana Čížiková (1971)..., č. 7-8, s. 42; Valér Mikula (1949)..., č. 9-10, s. 1; Mila Haugová (1942)..., č. 9-10, s. 8; Etela Farkašová (1943)..., č. 9-10, s. 17; Zuzana Čížiková (1971)..., č. 9-10, s. 24; Víťazoslav Hronec (1944)..., č. 9-10, s. 37; Oliver Bakoš (1953)..., č. 11-12, s. 1; Dana Podracká (1954)..., č. 11-12, s. 11; Svetlana Gašková (1993)..., č. 11-12, s. 16; Marína Šiáková Speváková (1978) ..., č. 11-12, s. 18; Michal Babiak (1961)..., č. 11-12, s. 22; Anna Makišová (1961)..., č. 11-12, s. 26; Ján Labáth (1928)..., č. 11-12, s. 31.

 

ILUSTRÁCIE, FOTOREPRODUKCIE, FOTOGRAFIE

 

AGÁRSKY, JÁN: Pamätám sa...IV, kombinovaná technika, 2011, č. 1-2, s. 25; Deň, akrylové farby na plátne, 2007, č. 11-12, obálka, s. 1; Modro-žlté pole, akrylové farby na plátne, 2007, č. 11-12, s. 4; Večer, akrylové farby na plátne, 2007, č. 11-12, s. 10; Bez názvu, olejomaľba, 1999, č. 11-12, s. 15; Pamätám sa, kombinovaná technika, 2011, č. 11-12, s. 17; Rovina, kombinovaná technika, 2012, č. 11-12, s. 21; Rovina III, kombinovaná technika, 2012, č. 11-12, s. 25; Pamätám sa, kombinovaná tehnika, 2011, č. 11-12, s. 30; Bez názvu, olejomaľba, 1999, č. 11-12, s. 32; Pamätám sa... VII, kombinovaná technika, 2011, č. 11-12, s. 52; Pamätám sa VIII, kombinovaná technika, 2011, č. 11-12, s. 59; Rovina II, kombinovaná technika, 2012, č. 11-12, s. 63.

BAČÚR, JÁN: Sused Jozef Čížik, olejomaľba, 2010, č. 7-8, s. 61.

BÍREŠOVÁ, MARÍNA: Zátišie s džbánom, olejomaľba, č. 7-8, s. 63.

ČERVENÁ-KALOIAN, ZLATA: Meriame ryby, olejomaľba, 2011, č. 7-8, s. 45.

GALATOVÁ-ĆIRIĆOVÁ, MÁRIA: Zátišie, pastel, 2011, č. 1-2, s. 15.

GAŠKOVÁ, MÁRIA: Základ III, olejomaľba, 2012, obálka s. 1; Odhalenie I, č. 3-4, s. 6; Stretnutie II, olejomaľba, 2009, č. 3-4, s. 14; Modré prúdy, olejomaľba, 2012, č. 3-4, s. 18; Základ II, olejomaľba, 2012, č. 3-4, s. 27; Stretnutie, olejomaľba, 2009, č. 3-4, s. 37; Modré ubúdanie, olejomaľba, 2012, č. 3-4, s. 45; Odhalenie II, olejomaľba, 2009, č. 3-4, s. 50; Základ, olejomaľba, 2012, č. 3-4, s. 54; Priekopa, olejomaľba, 2008, č. 3-4, s. 62.

GRŇA, MILAN: Spasiteľ, digitálna grafika, 2011, č. 3-4, s. 52.

HANSMAN, MIROSLAV: Družina z roviny – brat Jano, brat Ďuro, brat Mišo, kolorovaná drevorezba, 2012, č. 7-8, s. 30.

CHLPKA, JÁN: Jazda na bicykli, olejomaľba, 2012, č. 5-6, s. 13.

KIZÚR, MARTIN: Coral reef (Korálový útes), akrylové farby na plátne, 2011, č. 1-2, s. 18.

KRIŽAN, IVAN: Pri Dunaji, kombinovaná technika, 2011, č. 1-2, obálka, s. 1.

PAP, MARTIN: Mona Lisa, olejomaľba, 2008, č. 5-6, s. 39.

POP, PAVEL: Hold Michelangelovi, olejomaľba, 2011, č. 1-2, s. 61.

PUDELKA, ZVONIMIR: Start – St. Art, digitálna tlač, digitálna fotografia, 2011, č. 1-2, s. 40.

SABOVÁ-BARCOVÁ, JARMILA: Príšerná situácia, olejomaľba, 2009, č. 5-6, s. 10.

SÚDI, MILAN: Trpke. Amaro, olejomaľba, 2012, č. 7-8, obalka, s. 1; Pristatie. Tvoje, olejomaľba, 2012, č. 7-8, s. 9; Neodchádzajú, to iba zomierajú, olejomaľba, 2012, č. 7-8, s. 16; Čosi na hojdačke, olejomaľba, 2012, č. 7-8, s. 20; Dobrý vietor, olejomaľba, 2012, č. 7-8, s. 24; Noc icc, olejomaľba, 2012, č. 7-8, s. 36; Vesmír duše. Našej, olejomaľba, 2012, č. 7-8, s. 41; Vonkajšie vnútro, olejomaľba, 2012, č. 7-8, s. 46; Anjel v paneláku, olejomaľba, 2012, č. 7-8, s. 58.

ŠIMEK, JANO: „Na mojích dlaniach rovina leží“, olejomaľba, 2011, č. 5-6, s. 54.

ŠIMOVIČ, JAROSLAV: Noemov koráb, olejomaľba, č. 1-2, s. 10.

ŠKULEC, RASTISLAV: Danubius dream No 7, olejomaľba, 2009/2011, č. 1-2, s. 29; Remix 1-96, socha zo železa, 1996, č. 9-10, obálka, s. 1; Zig-zag-remix, akrylové farby na plátne, 2011, č. 9-10, s. 3; Absolútne, socha zo železa, 1990, č. 9-10, s. 7; Remix 121, akrylové farby na plátne, 2011, č. 9-10, s. 16; Remix 100, akrylové farby na plátne, 2010, č. 9-10, s. 23; Remix 98, akrylové farby na plátne, 2010, č. 9-10, s. 32; Bez názvu, socha zo železa, 2008, č. 9-10, s. 36; Bez inej možnosti 4, inštalácia (železo, tehly), 1989, č. 9-10, s. 45; Remix 99, akrylové farby na plátne, 2010, č. 9-10, s.56; Zig-zag-zig, akrylové farby na plátne, 2011, č. 9-10, s. 61; G-93 (nástenná inštalácia), terakota, 1993, č. 9-10, s. 63.

TAKÁČ, ŽEĽKO: Mytologické motývy, olejomaľba, 1999, č. 5-6, obálka, s. 1.

TOMÁŠOVÁ, ELENA: Zátišie, olejomaľba, 2010, č. 5-6, s. 50.

URBANČEK, VLADIMÍR: Oberačka, olejomaľba, 2000, č. 5-6, s. 58.

ZLOCH, ŠIMO: Konvent, olejomaľba, 2012, č. 5-6, s. 49.

 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Online

 Návštevníci: 6 

Štatistika

Reg. členovia : 33699
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 622663