2008

 

  

   

Nový život (2008)

Mesačník pre literatúru a kultúru

ročník 60

REDAKCIA

Šéfredaktor

Adam SVETLÍK

Redakční spolupracovníci

Ladislav ČÁNI, Zuzana ČÍŽIKOVÁ, Vladislava FEKETEOVÁ,

Katarína HRICOVÁ, Martin PREBUDILA, Marína ŠIMÁKOVÁ-SPEVÁKOVÁ,

Zuzana TÝROVÁ, Vladimír VALENTÍK.

Grafická úprava

Vladimír SUDICKÝ

Jazykový redaktor

Michal TÝR

Technický redaktor

Ján HLAVÁČ

SLOVENSKÉ VYDAVATEĽSKÉ CENTRUM

Báčsky Petrovec

2008

OBSAH

POÉZIA

BENKOVÁ, VIERA: Kruh, č. 1-2, obálka, s. 2.

DEMÁK, MIROSLAV: To, č. 11-12, obálka, s. 2.

ĎUGA, MICHAL: Dva kroky pred sebou, obálka, s. 2.

FERKO, ANDREJ: Nad rímskym hrobom, obálka, s. 2.

HRICOVÁ, KATARÍNA: Bosá po snehu (Hodiny; Bosá po snehu; Nečakaj; Ty a ja, Uväznený; Dinosaurus; Poznanie; Relativita času; Spánok; Rozprávka o dvoch čarodejniciach a jednom princovi), č. 3-4, s. 13-16; Voľným pádom, č. 5-6, obálka, s. 2; Námesečné básne (bezmesečná noc; druhá štvrť (pribúdajúci Mesiac); dva splny; jednej mesačnej noci, mesačná polnoc; nov; prvá štvrť, spln; spln za splnom; zatmenie Mesiaca), č. 7-8, s.14-16;

JOVANOVIĆ, MIROSLAV: Chceli ťa vidieť v poslednom rade, č. 5-6, s. 26.

MOSNÁKOVÁ, KATARÍNA: Zbavujem sa všedných šiat, č. 5-6, s. 24-25.

MUČAJI, PAVEL: Ozveny rieky (Po bombardovaní; Vždy medzi nami; Stratená dúha slova; Voľný priestor; Dlh; Tvorenie ticha; Aspoň na chvíľku, Čakanka; Veľký nepokoj; Literárny večer; Účasť na tvorení jari), č. 7-8, s. 11-13.

PETRÁŠOVÁ, MARÍNA: Okúpaná v Tvojom dychu (toward You; in Thee; všedná diagnóza; formácia V; doTváranie; revízia; reflexia; XXX; križovatka), č. 3-4, s. 16-17.

PREBUDILA, MARTIN: Nový cyklus drobných správ (Nepokojnému; Nepomenovanému), č. 1-2, s. 15; Nedá sa metaforovať, č. 3-4, obálka, s. 2.

RÚFUS, MILAN: Hudba pod ľadom (Na počiatku bola krajina; Zvony; Pod zvonom; Michelangelo; Skús, hovor z prapočiatku; Čo je báseň; Poézia...; Zvony detstva; Hudba pod ľadom; Sú cesty; Ľan na rubáš), č. 11-12, s. 9-11.

SIMONOVIĆOVÁ, ANNA: Zviditeľňovanie (Z trávy; Z vody; Z ohňa; Zo vzduchu), č. 5-6, s. 22-23.

SPEVÁKOVÁ ANDREA: Celkom obyčajný život (Dary života; Narodeniny; Nezameniteľný; Bieda; Otcova roľa; Po čase s politikou), č. 9-10, s.13-14.

SUCHÁNSKY, ADAM: Javorové husle, agátová rakva, č. 1-2, s.13.

ŠTEFANKO, ONDREJ: Básnikov pozdrav, č. 1-2, s. 14.

VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, ZDENKA: Po hrote dychu, č. 11-12, s. 12-13.

PRÓZA

DUDÁŠOVÁ, ANNA: Harfa Siona, č. 11-12, s. 1-5.

BILÝ, PETER: Smrť kňazov, č. 7-8, s. 17-20.

JOHANIDES, JÁN: Vidieť celé, č. 9-10, s. 15-21.

KIPLING, RUDYARD: Lispeth, č. 11-12, s. 14-16.

LESSINGOVÁ, DORIS: Návyk milovať, č. 11-12, s. 17-28.

SUPEK, JAROSLAV: Pokým ma hral Robert de Niro, č. 11-12, s. 29-38.

VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, ZDENKA: Fantóm, č. 1-2, s. 16.

DRÁMA

BABIAK, MICHAL: Zbytočný človek (1), č. 3-4, s. 18-29; Zbytočný človek (2), č. 5-6, s. 27-39.

ŠTÚDIE, ESEJE, RECENZIE, ČLÁNKY, DENNÍKOVÉ ZÁZNAMY, INTERVIEW

ANOCA, DAGMAR MÁRIA: Sila a krehkosť, č. 7-8, s. 58-60.

BABIAK, MICHAL: Pozdravný list, č. 7-8, s. 40; Národné literatúry medzi staršiakom globalizácie a historickou nezodpovednosťou, č. 9-10, s. 22-25; Slobodov román Rozum v srbčine, č. 9-10, s. 58-59; Demákov Zverokruh v postmodernom kruhu, č. 9-10, s. 60-61.

BENKA, ZLATKO: Rýchlosť je povrchnosť, č. 1-2, s. 39-41; Pestrejší a jasnejší obraz, č. 3-4, s. 58-59; Meter nehmotnosti, duchovný alpinizmus, č. 7-8, s. 50-51.

BENKOVÁ, VIERA: Kto bol profesor Bon-Bun, kolonizátor a zakladateľ Starej Pazovy?, č. 9-10, s. 61.

BOLDOCKÝ, SAMUEL: Spisovateľka Viera Benková v Strede sveta, č. 1-2, s. 35-37; „Nebeské“ pohľady slovenských vojvodinských básnikov, č. 5-6, s. 62-63; Postmoderná pochvala jubilantovi, č. 7-8, s. 43; Čas a duchovné priestory nášho básnictva, č. 7-8, s. 52-53; Boh človeka, č. 9-10, s. 1-6; Nahmatať v sebe seba a iných, č. 11-12, s. 53-56.

ČÍŽIKOVÁ, ZUZANA: Narodil som sa básnikom (rozhovor s Jánom Labáthom), č.1-2, s. 5-12; Premeny románu, č. 1-2, s. 45-50; Dlho očakávaná kniha pre deti alebo oneskorene k autorkinmu okrúhlemu jubileu, č. 3-4, s. 53-56; Slovo ako zázračný liek (rozhovor s Katarínou Hricovou), č. 5-6, s. 10-21; K tvorivej podobizni básnika Jána Labátha, č. 9-10, s. 50-53.

FARKAŠOVÁ, ETELA: O peripetiách našej filozofie, č. 7-8, s. 57-58.

FEKETE, VLADISLAVA: Je výzvou nemať na chvíľu od seba a od sveta odstup (rozhovor s Majou Hriešik), č. 3-4, s. 5-12.

DUDOK, MIROSLAV: Próza medzi hovorením a písaním, č. 1-2, s. 37-39.

HARPÁŇ, MICHAL: Spoločenské prostredie a epický priestor, č. 7-8, s. 21-25; Literárny vývin nemožno zastaviť (rozhovor s Marínou Šimákovou –Spevákovou), č. 9-10, s. 7-12; Dolnozemská básnická vetva, č. 9-10, s. 37-46.

HEVIER, DANIEL: Život sa stáva literatúrou (rozhovor s Marínou Petrášovou), č. 7-8, s. 6-10.

HODOLIČOVÁ, JARMILA: Výrazovo-tematické osobitosti Prebudilovej tvorby pre deti v knihe V Aninom sne črieda koní bdie, č. 5-6, s. 59-62; Tvorba pre deti Tomáša Čelovského, č. 11-12, s. 39-42.

HRICOVÁ, KATRÍNA: Jozef Milosav Hurban (1817-1888), č. 1-2, s. 32-34; Slovo ako zázračný liek (rozhovor so Zuzanou Čížikovou), č. 5-6, s. 11-21.

HRIEŠIK, MAJA: Je výzvou nemať na chvíľu od seba a od sve­ta odstup (rozhovor s Vladislavou Fekete), č. 3-4, s. 5-12.

HRONEC, VÍŤAZOSLAV: Denník (17), č. 1-2, s. 17-25; Odfotogrfovať odchod odinakiaľ, č. 3-4, s. 30-41; Filozofické zohľadňovanie kontextu abstraktného obrazu vo veršoch akademického maliara Michala Ďurovku, č. 3-4, s. 50-52; Bez boha na svete, č. 7-8, s. 1-5; O ubúdaní významu v poézii, č. 7-8, s. 40-43; Miroslav Demák, náš prvý postmodernista, č. 9-10, s. 36-37; „Priestory šťastia“ v poézii Michala Ďugu, č. 11-12, s. 48.

HURTAJOVÁ, ZUZANA: Furtácke dieťa, č. 3-4, s. 42-47.

KOLÁROVÁ, ALICA: Sociálne konštruovaný Boh alebo Boh sociálneho konštruktu?, č. 3-4, s.1-4.

KUBEALAKOVÁ, MARTINA: Čítanka literatúry pre slovenské školy v Srbsku, č. 11-12, s. 58-60.

LABÁTH, JÁN: Narodil som sa básnikom (rozhovor so Zuzanou Čížikovou), č. 1-2, s. 5-12.

MAKIŠOVÁ, ANNA: Zborník štúdií Vincenta Blanára, č. 3-4, s. 56-58; Najnovší román Márie Kotvášovej-Jonášovej z jazykového aspektu, č. 11-12, s. 43-48.

MARIĆOVÁ, ANNA: Zápisky z európskych cestopisných žážitkov lingvistu S. Ondrejoviča, č. 1-2, s. 52- 56; Sémantika slovies s predponou pre- v slovensčine a predponami pre- a pro- v srbčine a chorvátčine, č. 5-6, s. 40-50; Nedožitá storočnica univerzitného profesora Jozefa Štolca, č. 7-8, s. 61-62; Štyridsať rokov od vydania monografie Reč Slovákov v Juhoslávii, č. 11-12, s. 49-52; Slovník slovenského nárečia v Nadlaku, č. 11-12, s. 56-58.

MARKO, VLADIMÍR: Helenistický spor o správnom význame mien, č. 1-2, s. 26-31.

MELEGOVÁ-MELICHOVÁ, KATARÍNA: Básnické a životné lupienky (rozhovor s Milanom Rúfusom), č. 11-12, s. 6-8.

MOSNÁKOVÁ, KATARÍNA: Emancipácia dievky v knihe Princezná na bielom koni, č. 1-2, s. 56-59.

MYJAVCOVÁ, MÁRIA: Život s vierou, č. 5-6, s. 1-9; Čas spomienky je časom návratu, č. 7-8, s. 33-37; Literárny jazyk Tomáša Čelovského v knižkách pre deti, č. 9-10, s. 26-36;

PAŠTRNÁKOVÁ, IVA: Výskum tvorby a aktivít maliara Cyrila Kutlíka v Srbsku a na Slovensku, č. 5-6, s. 50-58.

PETRÁŠOVÁ, MARÍNA: Filmová krajinka Martina Šulíka, č. 3-4, s. 62; Život sa stáva literatúrou (rozhovor s Danielom Hevierom), č. 7-8, s. 6-10; Najnovší román Petra Bilého, č. 7-8, s. 53-55;

PREBUDILA, MARTIN: Generačná ničota v poviedke Nič Ladislava Čaniho, č. 1-2, s. 43-44; Dýchať pod vodou nie je žiadny žart, č. 3-4, s. 60-62; Poézia a jej kritická recepcia –ha – ha – ha!!! – ako haiku, č. 7-8, s. 48-50.

RÚFUS, MILAN: Básnické a životné lupienky (rozhovor s Katarínou Melegovou-Melichovou), č. 11-12, s. 6-8.

SUPEK, JAROSLAV: Kniha o knihe, č. 1-2, s. 41-43; Prekračovanie hraníc, č. 7-8, s. 46-48.

SVETLÍK, ADAM: Zámok, č. 1-2, s. 1-4; Zdôvodnenie cien súbehu na najlepšiu prózu a básnický cyklus v roku 2007, č. 1-2, s. 62-63; Anjelsky krehká poézia Zlatka Benku, č. 7-8, s. 55-56; Význam a hodnota literárneho textu (s prihliadnutím na Hroncovu Antológiu poézie vojvodinských Slovákov), č. 9-10, s. 46-50.

ŠIMÁKOVÁ-SPEVÁKOVÁ, MARÍNA: Jedna z možných interpretácií básne Víťazoslava Hronca Muž bez nohy, č. 7-8, s. 29-32; Literárny vývin nemožno zastaviť (rozhovor s Michalom Harpáňom), č. 9-10, s. 7-12; Smrť v zbierke Dýchať pod vodou Kataríny Hricovej, č. 9-10, s. 53-56.

ŠVEDA, JÁN: Koniec literárnej histórie?, č. 7-8, s. 26-28.

TÝR, MICHAL: Aj v znamení jubileí, č. 9-10, s. 57-58; Mária Myjavcová – nositeľka Ceny SVC za roky 2004-2007, č. 11-12, s. 61-62.

VALENTÍK, VLADIMÍR: Mira Brtková v Prahe, č. 1-2, s. 59-60; K 130. výročiu narodenia sochára Jána Koniareka, č. 1-2, s. 61-62; Aktuality nášho výtvarného života, č. 3-4, s. 48- 50; K životnému jubileu Márie Gaškovej, č. 3-4, s. 63; K životnému jubileu Viery Fajndovićovej-Súdiovej, č. 7-8, s. 63; Výtavrná tvorba Pavla Popa, č. 9-10, s. 62-63; K výtvarnej tvorbe Zdenky Márie Madackej, č. 11-12, s. 63.

VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, ZDENKA: Odpustiť sebe, č. 3-4 s. 59-60; Styk s literatúrou (Správa komisie pre udelenie Ceny Nového života za rok 2007), č. 7-8, s. 38.

VUKADINOVIĆOVÁ, MIROSLAVA: Ján Kmeť, č. 1-2, s. 50-51.

POZNÁMKY, BIO-BIBLIOGRAFICKÉ POZNÁMKY

HRONEC, VÍŤAZOSLAV (vh): Slovenský básnik Milan Rúfus..., č. 11-12, s. 9; Anglícky spisovateľ Rudyard Kipling..., č. 11-12, s. 14.

REDAKCIA: Adam Svetlík (1961), vysokoškolský učiteľ..., č. 1-2, s. 1; Adam Suchánsky (narodený 1958..., č. 1-2, s. 13; Ondrej Štefanko (narodený 1949..., č. 1-2, s. 14; Martin Prebudila (1960) básnik..., č. 1-2, s. 15; Zdenka Valentová-Belićová (1975) vyštudovala..., č. 1-2, s. 16; Víťazoslav Hronec (1944), básnik..., č. 1-2, s. 17; Vladimír Marko sa narodil..., č. 1-2, s. 28; Katarína Hricová (1967) vyštudovala..., č. 1-2, s. 32; Alica Kolárová (1977) vyštudovala..., č. 3-4, s. 1; Katarína Hricová (1967) vyštudovala..., č. 3-4, s. 13; Marína Petrášová sa narodila..., č. 3-4, s. 16; Michal Babiak (Kulpín, 1961) v súčasnosti..., č. 3-4, s.18; Víťazoslav Hronec (1944), básnik..., č. 3-4, s. 30; Univ. prof. PhDr. Zuzana Hurtajová..., č. 3-4, s. 42; Mária Myjavcová sa narodila..., č. 5-6, s.1; Anna Simonovićová (za dievčenstva..., č. 5-6, s. 22; Katarína Mosnáková sa narodila..., č. 5-6, s. 24; Miroslav Jovanović sa narodil..., č. 5-6, s. 26; Michal Babiak (Kulpín, 1961) v súčasnosti..., č. 5-6, s. 27; Anna Marićová (1951), jazykovedkyňa..., č. 5-6, s. 40; Víťazoslav Hronec (1944), básnik..., č. 7-8, s. 1; Pavel Mučaji sa narodil..., č. 7-8, s.11; Peter Bilý sa narodil..., č. 7-8, s.17; Michal Harpáň (1944), univerzitný profesor..., č. 7-8, s. 21; Ján Šveda je doktorand..., č. 7-8, s. 26; Marína Šimáková-Speváková (1978) pracuje ako..., č. 7-8, s. 29; Mária Myjavcová sa narodila..., č. 7-8, s. 33; Samuel Boldocký sa narodil..., č. 9-10, s. 1; Andrea Speváková sa narodila..., č. 9-10, s.13; Ján Johanides sa narodil..., č. 9-10, s. 15; Michal Babiak (Kulpín, 1961) v súčasnosti..., č. 9-10, s. 22; Anna Dudášová sa narodila..., č. 11-12, s.1; Doris Lessingová (1919) sa narodila..., č. 11-12, s.17; Jaroslav Supek (1952), multimediálny umelec..., č. 11-12, s. 29; Jarmila Hodoličová (1952) sa zaoberá..., č. 11-12; Anna Makišová sa narodila..., č. 11-12, s. 43; Víťazoslav Hronec (1944), básnik..., č. 11-12, s. 48; Anna Marićová (1951), jazykovedkyňa.., č. 11-12, s. 49;

ILUSTRÁCIE, FOTOREPRODUKCIE, FOTOGRAFIE

BRTKOVÁ, MIRA: Obraz XI, kombinícia výšivky a maľby temperou, 2007, č. 1-2, s. 60.

ČASTVEN, JÁN: V rozhovore s majstrom Rúfusom, č. 11-12, s. 7.

FAJNDOVIĆOVÁ-SÚDIOVÁ, VIERA: Princezná polí, 1995, olejomaľba, č. 7-8, obálka; Hoacín a Orchidea (z cyk­lu Moja Brazília),1997, olejomaľba, č. 7-8, s. 4; Milénium X, (časť diptychu), 2001, olejomaľba, č. 7-8, s. 12; Hera a Zeus, 2003, suchý pastel, č. 7-8, s. 16; More, 1998, olejomaľba, č. 7-8, s. 24; Rozlúčka, 1983, pastel, č. 7-8. s. 27; Modrá vlna spomienok, 1999, olejomaľba, č. 7-8, s. 32; Princezná, 1995, olejomaľba, č. 7-8, s. 60.

GAŠKOVÁ, MÁRIA: Vnútorný pohyb, olejomaľba, 2005, č. 3-4, obálka; Tvar a priestor V., olejomaľba, 1980, č. 3-4, s. 4; Agónia II., olejomaľba, 1989, č. 3-4, s. 17; V záhyboch III., olejomaľba, 2007; Kompozícia II., olejomaľba, 2003; Obraz v obraze I., koláž, 2000 č. 3-4, s. 61.

KNAP, NORO: ID:Ortoepikum, fotografia, č. 3-4, s. 12.

KONIAREK, JÁN: Hlava Jána Krstiteľ, socha, č. 1-2, obálka; Portrét Dragutína Ilića básnika a spisovateľa, 1906, č. 1-2, s. 4; Posledný dych, 1906, č. 1-2, s.14; Milorad – Mile „Krpa“ Pavlović, srbský historik a spisovateľ (1865-1957), 1910, č. 1-2, s. 31; Hlava mnícha, 1906-1908, č. 1-2, s. 34; Pocta básnikovi, II. náčrt pre Hviezdoslavov pomník pre Bratislavu (Pegasova jazda), 1927-1930, č. 1-2, s. 63.

KUTLÍK, CYRIL: Autoportrét II., 1895-1896, olejomaľba, foto Iva Paštrnáková, č. 5-6, obálka; Profil ženy s drdolom, 1892, foto Iva Paštrnáková, č. 5-6, s. 9; Drotárik, 1896(?), foto Jarmila Učníková, č. 5-6, s. 20; Lovac/ Scéna z lovu,1896, foto Iva Paštrnáková, č. 5-6, s. 23; Vŕba pod snehom, 1895-1900, foto Iva Paštrnáková, č. 5-6, s. 25; Stará evanielická fara v Križliciach – maliarov rodný dom, 1890, č. 5-6, s. 26; Posledné okamyhy Husovej slobody, 1981, foto Iva Paštrnáková, č. 5-6, s. 38; Ohlášky – Pred Palúdzkym kostolom, 1898, foto Iva Paštrnáková, č. 5-6, s. 58.

MADACKÁ, ZDENKA MÁRIA: Bez názvu, kombinovaná technika, 2007, č. 11-12, obálka; Bez názvu, kombinovaná technika, 2006, č. 11-12, s. 4; Bez názvu, grafika (gel a atrament), 2006, č. 11-12, s. 8; Bez názvu, atrament na ručne vypracovanom papieri, 2007, č. 11-12, s. 10; Bez názvu, kombinovaná technika, 2006, č. 11-12, s. 13; Bez názvu, kombinovaná technika, 2006, č. 11-12, s. 16; Tichosť I., kombinovaná technika, 2007, č. 11-12, s. 38; Bez názvu, kombinovaná technika, 2006, č. 11-12, s. 42; Bez názvu, kombinovaná tech­nika, 2008, č. 11-12, s. 48; Bez názvu, grafika, 2008, č. 11-12, s. 51; Cesta, kombinovaná technika, 2008, č. 11-12, s. 60; Sen, záber z inštalácie, 2008, č. 11-12, s. 63.

MIHÁLIK, JURAJ: B. Srbljanović: Rodiné príbehy, fotografia, č. 3-4, s. 6; W. Gombrowicz: Ivona, princezná Burgundská, fotografia, č. 3-4, s. 9.

POP, PAVEL: Desastres de la guerra, perokresba, 1995, č. 9-10, obálka; Andy Warhol, kombinovaná technika, 2008, č. 9-10, s. 4; Salvador Dali, kombinovaná technika, 2008, č. 9-10, s. 14; Jadrový proces, olejomaľba, 2002, č. 9-10, s. 20; Desastres de la guerra, perokresba, 1993, č. 9-10, s. 25; Rembrandt, kombinovaná technika, 2008, č. 9-10, s. 56; Afrodita, lept a suchá ihla, 2003, č. 9-10, s. 59; Francisco Goya, kombinovaná technika, 2008, č. 9-10, s. 63.

 

 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Pozrite si nás aj na:

 

Online

 Návštevníci: 31 

Štatistika

Reg. členovia : 33664
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 606943