2015

alt      alt  

 

Kliknutím na fotografiu zobrazí sa obsah časopisu

 

alt     alt    

 

Kliknutím na fotografiu zobrazí sa obsah časopisu

 

alt      alt

 

Kliknutím na fotografiu zobrazí sa obsah časopisu

 

 


 

Obsah ročníka 2015


 POÉZIA

 BÍREŠ, MICHAL: Plombované časy, č. 5 – 6, s. 11 – 13.

CRNJANSKI, MILOŠ: Prízraky, č. 7 – 8, s. 2, obálka.

ČÁNI, LADISLAV: Druhá podstata mlčania (Vzbura vecí, Obrátenec, Predstava, Zorný uhol, Mlčanie, Únava, Zasnežený cintorín, Ráno, Druhá podstata mlčania, Noc), č. 7 – 8, s. 14 – 17; Elégia, č. 1 – 2, s. 22 – 24.

DUČIĆ, JOVAN: Slnečnice, č. 3 – 4, s. 2, obálka.

DUDKOVÁ, MIROSLAVA: Pokrčené verše (1, 7, 14, 38, 41, 42, 47, 51, 57, 61), č. 1 – 2, s. 25 – 27.

HRICOVÁ, KATARÍNA: Modlitba, č. 9 – 10, s. 13 – 14.

KOSTIĆ, LAZA: Keď sa bdenie chýli k snom, č. 1 – 2, obálka s. 2.

LABÁTH, JÁN: Vyznanie (Osamote, Ráno na prahu, Hlas domova, Spomienky na šťastné roky, Staré známosti), č. 3 – 4, s. 20.

MAKSIMOVIĆOVÁ, DESANKA: Pre tých, ktorí nezomierajú načas, č. 11 – 12, s. 2, obálka.

NASTASIJEVIĆ, MOMČILO: Stopa, č. 9 – 10, s. 2, obálka.

PETKOVIĆ-DIS, VLADISLAV: Nirvána, č. 5 – 6, s. 2, obálka.

PIXIADES, DANIEL: Vzlyky (Lodníci, Vzlyky a čas, Oko, Obete, Návšteva, V kroku poslednom), č. 5 – 6, s. 26 – 32.

PREBUDILA, MARTIN: O viere a nevere, č. 11 – 12, s. 13 – 14; Plný mi Vás je Bán, č. 3 – 4, s. 15 – 17.

TRANSTRÖMER, TOMAS: Odišiel som na ostrov pokrytý snehom (Espreso, Z marca 1979, Spomienky ma vidia, Kyrie, Stanica, Romanské oblúky, Čierne pohľadnice), č. 3 – 4, s. 31 – 32.

                              

PRÓZA

 ALBHARI, DAVID: Zvieracia ríša, č. 7 – 8, s. 24 – 30.

ARSENIJEVIĆ, VLADIMIR: Jedna minúta: Dambova smrť, č. 5 – 6, s.18 – 21.

BALÁŽ, ANTON: Krajina v tme, č. 7 – 8, s. 31 – 38; Trhlina, č. 1 – 2, s. 15 – 21.

BARTOŠOVÁ, MARTINA: Nič?!, č. 3 – 4, s.18 – 19.

DAVID, FILIP: Stretnutie v New Yorku, Príbehy stratených a opustených detí, č. 1 – 2, s. 12 – 14.

GOLDSWORTHYOVÁ, VESNA: Gorsky, č. 11 – 12, s. 18 – 20.

HVORECKÝ, MICHAL: Láska a smrť na Vianoce, č. 5 – 6, s. 22 – 25.

JURÁŇOVÁ, JANA: Malá nočná príhoda, č. 11 – 12, s. 21 – 25.

LABÁTH, JÁN: Zápisky z chodenia v kruhu, č. 5 – 6, s. 50 – 51.

LOMENOVÁ, ANETA: Terapia pre medailóny, č. 11 – 12. s. 15 – 17.

MODIANO, PATRICK: Zlatíčko, č. 11 – 12, s. 26 – 31.

PIŠTALO, VLADIMIR: Príbeh o rytierovi, č. 3 – 4, s. 1.

PIŠŤANEK, PETER: Neva, č. 3 – 4, s. 27 – 30.

RANKOV, PAVOL: Strieľať psov, č. 3 – 4, s. 22 – 26.

SMIŠEK, MIŠO: Povedal si, č. 5 – 6, s. 14 – 17.

ŠIMKO, DUŠAN: Japonský diván, č. 9 – 10, s. 18 – 20.

TAKÁČ, JANKO: Najlepší deň, č. 7 – 8, s. 18 – 23.

VELIKIĆ, DRAGAN: Vyšetrovateľ, č. 9 – 10, s. 21 – 24.

VRŠKOVÁ, MÁRIA: Povolaním žena, č. 9 – 10, s. 15 – 17.

 

ŠTÚDIE, ESEJE, RECENZIE, ČLÁNKY,

DENNÍKOVÉ ZÁZNAMY,

MEMOÁRE, INTERVIEW

 ALBAHARI, DAVID: Identitu si nevytvárame len my sami – často nám ju určia iní (Rozhovor so Zdenkou Valentovou-Belićovou a Antonom Balážom), č. 7 – 8, s. 9 – 13.

ARSENIJEVIĆ, VLADIMÍR: Fixácia identít je čistá ilúzia (Rozhovor s Vladimírou Dorčovou-Valtnerovou a Michalom Hvoreckým), č. 5 – 6, s. 5 – 10.

BABIAK, MICHAL: Id quod inferius, sicut qod superius? – Čo je hore, to je dolu?, č. 7 – 8, s. 39 – 45; Ľudovít Štúr a jeho odkaz pre dnešok, č. 11 – 12. s. 36 – 42.

BALÁŽ, ANTON: Identitu si nevytvárame len my sami – často nám ju určia iní (Rozhovor so Zdenkou Valentovou-Belićovou a Davidom Albaharim), č. 7 – 8, s. 9 – 13.

BENKOVÁ, VIERA: Tichá spomienka na priateľa, č. 5 – 6, s. 46; Vpratať sa do reality, ktorú žijeme..., č. 11 – 12. s. 55 – 57.

BIELIK, MIROSLAV: O filozofii a bytí v poézii v dnešnej dobe, č. 7 – 8, s. 53 – 55.

BÍREŠ, MICHAL: Ideme sa klamať a či nie?, č. 7 – 8, s. 56 – 57.

BOLDOCKÝ, SAMUEL: Zlo, nešťastie a strach – archetypové a trvalé motívy umenia, č. 3 – 4, s. 1 – 7.

ČUKAN, JAROSLAV: Kultúrne tradície Slovákov v prímestskej dedine Vojlovica, č. 7 – 8. s. 46 – 52.

DAVID, FILIP: Pravda je dôležitá aj vtedy, keď je nepríjemná (Rozhovor s Mićom Vujačićom), č. 1 – 2, s. 7 – 11.

DORČOVÁ-VALTNEROVÁ, VLADIMÍRA: Fixácia identít je čistá ilúzia (Rozhovor s Michalom Hvoreckým a Vladimirom Arsenijevićom), č. 5 – 6, s. 5 – 10; Identita, ktorú máme a ktorá nám stále uniká (Rozhovor s Draganom Velikićom a Dušanom Šimkom), č. 9 – 10, s. 5 – 12; Správa komisie pre udelenie Ceny Nového života za rok 2014, č. 5 – 6, s. 47 – 49; Zastúpenie poézie v slovenskom týždenníku Hlas ľudu, č. 11 – 12, s. 52 – 54.

DUDOK, MIROSLAV: Interpretácia macedónsko-slovenskej literárnej a kultúrnej komunikácie, č. 1 – 2, s. 55 – 56; Rozmanitosť metafory, č. 3 – 4, s. 57 – 59.

FARKAŠOVÁ, ETELA: Oslnená rovina srdcom a perom esejistov, č. 5 – 6, s. 58 – 60.

GOLDSWORTHYOVÁ, VESNA: Dvojaká jazyková identita – obohacovanie alebo vyčlenenie z obidvoch literatúr (Rozhovor s Kristínou Kováčovou a Janou Juráňovou), č. 11 – 12, s. 5 – 12.

HARPÁŇ, MICHAL: Kúcanský: paródia a travestia spisovateľa v poviedkach Pavla Vilikovského, č. 9 – 10. s. 28 – 34; Moje Slovensko, č. 11 – 12, s. 32 – 35.

HODOLIČOVÁ, JARMILA: Dolnozemský buditeľ Albert Martiš (1), č. 11 – 12. s. 43 – 49.

HRONEC, VÍŤAZOSLAV: Krok mačky, keď cíti, že je neviditeľná, č. 3 – 4, s. 35 – 56.

HVORECKÝ, MICHAL: Fixácia identít je čistá ilúzia (Rozhovor s Vladimírou Dorčovou-Valtnerovou a Vladimirom Arsenijevićom), č. 5 – 6, s. 5 – 10.

JURÁŇOVÁ, JANA: Dvojaká jazyková identita – obohacovanie alebo vyčlenenie z obidvoch literatúr (Rozhovor s Kristínou Kováčovou a Vesnou Goldsworthyovou), č. 11 – 12, s. 5 – 12.

KEVEŽDI, MIROSLAV: Zlo, č. 5 – 6, s. 1 – 4.

KORUNIAK, SAMUEL: Detská literárna tvorba vojvodinských slovenských autoriek v roku 2014, č. 1 – 2, s. 51 – 54; Významná, prínosná a ocenená publikácia o najstaršom slovanskom písme, č. 9 – 10. s. 57 – 60.

KOŠKOVÁ, HANA: Spojenie tvorivých prameňov, č. 11 – 12, s. 58 – 59.

KOVÁČOVÁ, KRISTÍNA: Dvojaká jazyková identita – obohacovanie alebo vyčlenenie z obidvoch literatúr (Rozhovor s Janou Juráňovou a Vesnou Goldsworthyovou), č. 11 – 12, s. 5 – 12.

MAKIŠOVÁ, ANNA: Za Dr. Danielom Dudkom, č. 9 – 10, s. 25 – 27.

MELEGOVÁ-MELICHOVÁ, Katarína: V nečase čas pred majestátom smrti, č. 5 – 6, s. 44 – 45.

MIČÁTKOVÁ, ALŽBETA: Ako umrel Jozef Podhradský, č. 11 – 12. s. 50 – 51.

MYJAVCOVÁ, MÁRIA: Michal Filip – uholný kameň vojvodinskej slovakistiky, č. 1 – 2, s. 61 – 63; Mozaika clivoty za ubiehajúcim časom, č. 5 – 6, s. 33 – 43.

PIŠTALO, VLADIMIR: Identita je nie sklená guľka – nestratí sa (Rozhovor s Zdenkou Valentovou-Belićovou a Pavlom Rankovým), č. 3 – 4, s. 8 – 14.

PREBUDILA, MARTIN: Bude poéziu ešte niekto čítať?, č. 5 – 6, s. 52 – 53; Peter Pišťanek, č. 3 – 4, s. 33 – 34; Sny a hviezdy profesora Michala Filipa, č. 1 – 2, s. 59 – 60.

RANKOV, PAVOL: Identita je nie sklená guľka – nestratí sa (Rozhovor s Zdenkou Valentovou-Belićovou a Vladimirom Pištalom), č. 3 – 4, s. 8 – 14.

SAPOŽNIČENKO, GALJA: Keď jedinečnosť osobného utrpenia splýva s množstvom iných príbehov do veľkých číslic, č. 1 – 2, s. 48 – 50.

SAVKOVIĆOVÁ, NADA: Prvý a jediný dramatický text Albíny Podhradskej, č. 1 – 2, s. 28 – 39.

SOUČKOVÁ, MARTA: O bielej, čiernej a sivej v umení, č. 7 – 8, s. 1 – 8.

STEPANOV, SAVA: O portrétoch významných osobností v ÚKVS, č. 9 – 10, s. 61 – 63.

SVETLÍK, ADAM: Byť dobrý..., č. 11 – 12, s. 1 – 4; Literárna súťaž Nového života (2014) – zdôvodnenie cien, č. 1 – 2, s. 57 – 58; Súčasná poézia vojvodinských Slovákov, č. 9 – 10, s. 43 – 47.

ŠIMKO, DUŠAN: Identita, ktorú máme a ktorá nám stále uniká (Rozhovor s Vladimírou Dorčovou-Valtnerovou a Draganom Velikićom), č. 9 – 10, s. 5 – 12.

ŠUŠA, IVAN, Život za ostnatými drôtmi, č. 1 – 2, s. 40 – 45; Literárno-teoretické a translatologické práce Michala Harpáňa vo vedecko-pedagogickej symbióze, č. 9 – 10, s. 35 – 42.

TAKÁČ, JANKO: Zlo, č. 9 – 10, s. 1 – 4.

VALENTÍK, VLADIMÍR: Galéria insitného umenia v Kovačici – šesťdesiatročná, č. 7 – 8, s. 62 – 63; Geometrická abstrak-tná krajina Daniely Triaškovej, č. 5 – 6, s. 63; K 13. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, č.11 – 12, s. 60 – 61; Od figurácie k abstraktnému prejavu Andrey Merníkovej, č. 3 – 4, s. 63; Za Mirou Brtkovou (1930 – 2014), č. 1 – 2, s. 46 – 47.

VALENTOVÁ, ANNA MARGARÉTA: Aj Vojlovica má svoju monografiu, č. 7 – 8, s. 58 – 61; Jazykovedné práce Vladimíra Hurbana Vladimírova poučia i dnes, č. 5 – 6, s. 54 – 57; Nóra Ružičková v nekonečnosti poézie, č. 9 – 10, s. 48 – 56; O pestrosti slovenčiny po druhýkrát, č. 3 – 4, s. 60 – 62.

VALENTOVÁ-BELIĆOVA, ZDENKA: Identita je nie sklená guľka – nestratí sa (Rozhovor s Vladimirom Pištalom a Pavlom Rankovým), č. 3 – 4, s. 8 – 14; Knižnica v Kysáči má svoju knihu, č. 5 – 6, s. 61 – 62; Identitu si nevytvárame len my sami – často nám ju určia iní (Rozhovor s Davidom Albaharim a Antonom Balážom), č. 7 – 8, s. 9 – 13; Keď zarazený pravdou zamĺkneme, č. 1 – 2, s. 1 – 6.

VELIKIĆ, DRAGAN: Identita, ktorú máme a ktorá nám stále uniká (Rozhovor s Vladimírou Dorčovou-Valtnerovou a Dušanom Šimkom), č. 9 – 10, s. 5 – 12.

VUJIČIĆ, MIĆA: Pravda je dôležitá aj vtedy, keď je nepríjemná (rozhovor s Filipom Davidom), č. 1 – 2, s. 7 – 11.

 

 

POZNÁMKY, BIO-BIBLIOGRAFICKÉ POZNÁMKY

 REDAKCIA: Zdenka Valentová-Belićová (1975), č. 1 – 2, s.1; Filip David (1940) č. 1 – 2, s. 8; Mića Vujičić (1979), č. 1 – 2, s. 9; Anton Baláž (1943) č. 1 – 2, s. 16; Ladislav Čáni (1961), č. 1 – 2, s. 24; Miroslava Dudková (1979), č. 1 – 2, s. 25; Nada Savkovićová (1965), č. 1 – 2, s. 30; Ivan Šuša (1979), č. 1 – 2, s. 41; Galja Sapožničenko (1980), č. 1 – 2, s. 49; Samuel Koruniak (1989), č. 1 – 2, s. 52; Samuel Boldocký (1943 – 2015), č. 3 – 4, s. 1; Martin Prebudila (1960) č. 3 – 4, s. 15; Martina Bartošová (1991), č. 3 – 4, s. 18; Ján Labáth (1926), č. 3 – 4, s. 20; Vladimir Pištalo (1960), č. 3 – 4, s. 21; Pavol Rankov (1964), č. 3 – 4, s. 22; Tomas Trantrömer (1931), č. 3 – 4, s. 32; Víťazoslav Hronec (1944), č. 3 – 4, s. 35; Miroslav Dudok (1952) č. 3 – 4, s. 58; Anna Margaréta Valentová (1990), č. 3 – 4, s. 61; Vladimír Valentík (1959) č. 3 – 4, s. 63; Miroslav Keveždi (1976), č. 5 – 6, s. 1; Michal Hvorecký (1976), č. 5 – 6, s. 7; Vladimir Arsenijević (1965), č. 5 – 6, s. 8; Michal Bíreš (1975), č. 5 – 6, s. 11; Mišo Smišek (1957), č. 5 – 6, s. 14; Daniel Pixiades (1931), č. 5 – 6, s. 27; Mária Myjavcová (1934), č. 5 – 6, s. 33; Vladimíra Dorčová-Valtnerová (1981) č. 5 – 6, s. 47; Ján Labáth (1926), č. 5 – 6, s. 50; Anna Margaréta Valentová (1990), č. 5 – 6, s. 54; Zdenka Valentová-Belićová (1975) č. 5 – 6, s. 61; Marta Součková (1963), č. 7 – 8, s. 1; David Albahari (1948), č. 7 – 8, s. 11; Anton Baláž (1943), č. 7 – 8, s. 12; Ladislav Čáni (1961), č. 7 – 8, s. 14; Janko Takáč (1979), č. 7 – 8, s. 18; Michal Babiak (1961), č. 7 – 8, s. 40; Jaroslav Čukan (1954), č. 7 – 8, s. 46; Miroslav Bielik (1949), č. 7 – 8, s. 53; Michal Bíreš (1975), č. 7 – 8, s. 56; Anna Margaréta Valentová (1990), č. 7 – 8, s. 58; Janko Takáč (1979), č. 9 – 10, s. 1; Dragan Velikić (1953), č. 9 – 10, s. 7; Dušan Šimko (1945), č. 9 – 10, s. 8; Katarína Hricová (1967), č. 9 – 10, s. 13; Mária Vršková (1977), č. 9 – 10, s. 15; Michal Harpáň (1944), č. 9 – 10, s. 28; Ivan Šuša (1979), č. 9 – 10, s. 36; Adam Svetlík (1961), č. 9 – 10, s. 43; Anna Margaréta Valentová (1990), č. 9 – 10, s. 48; Samuel Koruniak (1989), č. 9 – 10, s. 57; Sava Stepanov (1951), č. 9 – 10, s. 61; Adam Svetlík (1961), č. 11 – 12, s. 1; Jana Juráňová (1957), č. 11 – 12. s. 8; Vesna Goldswtorhyová (1961), č. 11 – 12, s. 11; Martin Prebudila (1960), č. 11 – 12, s. 14; Aneta Lomenová (1991), č. 11 – 12, s. 15; Patrick Modiano (1945), č. 11 – 12, s. 26; Michal Harpáň (1944), č. 11 – 12, s. 34; Michal Babiak (1961), č. 11 – 12, s. 36; Jarmila Hodoličová (1952) č. 11 – 12, s. 43; Alžbeta Mičátková (1872 – 1951) č. 11 – 12. s. 50; Vladimíra Dorčová-Valtnerová (1981), č. 11 – 12, s. 52, Viera Benková (1939), č. 11 – 12, s. 55; Hana Košková (1942), č. 9 – 10, s. 58; Pokyny pre autorov, č. 11 – 12, s. 62 – 63.

 

 

ILUSTRÁCIE, FOTOREPRODUKCIE, FOTOGRAFIE

 AGÁRSKY, JÁN: Samotár, akrylové a olejové farby, 2015, č. 11 – 12. s. 13.

BAČÚR, JÁN: Preprava dievockej výbavy, olejomaľba, 1988, č. 7 – 8, s. 57.

BOBOŠ, VLADIMÍR: Slovenská mladá nevesta, olejomaľba, 1965, č. 7 – 8, s. 15.

BOLF, MIŠKO: Janko, olejomaľba, 2015, č. 11 – 12. s. 12.

BOŤÁNSKÁ, ANNA: Jar, akrylové farby, 2014, č. 11 – 12, s. 4.

BRTKOVÁ, MIRA: In fila per quatro, kombinovaná technika, 1964, č. 1 – 2, s. 2; Vista dalľ interno (pohľad z vnútra), výšivka na plátne, 2004, č. 1 – 2, s. 50; Bez názvu z cyklu Lineárna skulptúra, železo, 2007, č. 1 – 2, s. 60; z cyklu Recykláž, železo, 2000, č. 1 – 2, s. 5; z cyklu Stoličky, železo, 2004, č. 1 – 2, s. 10; De narciso (narcis), tempera, 1967, č. 1 – 2, s. 14; Bez názvu, textílová koláž, 1989, č. 1 – 2, s. 20; Bez názvu, textílová koláž, 1989, č. 1 – 2, s. 23; Horizontály, tempera na papieri, 1980, č. 1 – 2, s. 28; Bez názvu, koláž na kartóne, 1970, č. 1 – 2, s. 33; Horizontály, tempera na papieri, 1980, č. 1 – 2, s. 36; z cyklu Akumulácia, železo, 2008, č. 1 – 2, s. 47; Bez názvu, papierová koláž, 1993, č. 1 – 2, s. 54; Bez názvu, textílová koláž, 1990, č. 1 – 2, s. 56; Bez názvu, železo, 2003, č. 1 – 2, obálka.

ČÁNI, PAVEL: Michal Babinka, olejomaľba, 2012, č. 9 – 10, s. 33; Zuzka Medveďová, olejomaľba, (detail) 2012, č. 9 – 10, obálka; Zuzana a Martin (hold Zuzane Chalupovej), kombinovaná technika, 2015, č. 11 – 12, s. 19.

ERGOVÁ, ĽUBKA: Dievčina a vtáky, olejové a akrylové farby, 2015, č. 11 – 12, s. 23.

FAJNDOVIĆOVÁ-SÚDIOVÁ, VIERA: Rybyčka na suchu, olejomaľba, 2015, č. 11 – 12. s. 31.

GALÁTOVÁ-ĆIRIĆOVÁ, MARIENA: Spomienka, suchý pastel, 2015, č. 11 – 12, s. 39.

HAJKO, PAVEL: Kohút, olejomaľba, 1993, č. 7 – 8, s. 63.

HAVJAR, JOZEF: Pasovisko, olejomaľba, 2013, č. 7 – 8, s. 27.

HOLDOVÁ, MARTINA: Bez názvu, kombinovaná technika, 2013, č. 11 – 12, s. 47.

HUSÁRIKOVÁ, EVA: Oberanie jabĺk, olejomaľba, 2006, č. 7 – 8, s. 56.

CHALUPOVÁ, ZUZANA: Hra na snehu, olejomaľba, 1977, č. 7 – 8, s. 33.

JONÁŠ, MARTIN: Moja radosť, olejomaľba, 1983, č. 7 – 8, s. 30.

KARAVLA, MARIJAN: Bez názvu (výsek olejomaľby), 2014 , č. 11 – 12, obálka.

KARLEČÍKOVÁ, KATARÍNA: Kožušiar, olejomaľba, 1983, č. 7 – 8, s. 57.

KIZÚR, MARTIN: Kamenie na pláži, linoryt 4 farby, 2014, č. 11 – 12, s. 49.

KLÁTIK, JOZEF: Plochy a čiara I, nástenná inštalácia, 2014, č. 11 – 12, s. 56.

KŇAZOVIC, JÁN: Maliari na pracovnej akcii, olejomaľba, 1963, č. 7 – 8, s. 43; Prekvapenie (detail), 1979, č. 7 – 8, obálka.

LENHARTOVÁ, ANNA: Pastier, intarzia, 2014, č. 7 – 8, s. 22.

MERNÍKOVÁ, ANDREA: Valér 58, akrylové farby, 2015, č. 3 – 4, s. 5; Krajinka, fotografia, 2014, č. 3 – 4, s. 6; Tieň 5, digitálna grafika, 2014, č. 3 – 4, s. 17; Okno 2, akrylové farby, 2012, č. 3 – 4, s. 29; Odzrkadlenie prírody 10, fotografia, 2014, č. 3 – 4, s. 39; Valér 4, akrylové farby, 2015, č. 3 – 4, s. 47; Kompozícia 2, pastelové farby, 2013, č. 3 – 4, s. 50; Valér 3, akrylové farby, 2015, č. 3 – 4, s. 53; Priestor 3, pastelové farby, 2013, č. 3 – 4, s. 54; Priestor 13, tuš, 2013, č. 3 – 4, s. 59; Kompozícia 1, pastelové farby, 2013, č. 3 – 4, s. 62; Uhol 1, akrylové farby, 2012, č. 3 – 4, obálka; Reflexia prírody, digitálna tlač, 2014, č. 11 – 12, s. 59.

OPAVSKÁ-MÁROVIĆOVÁ, JASNA: Čo robiť s býkom, olejomaľba 2015, č. 11 – 12, s. 54.

PALUŠKA, MARTIN: Mlynársky majster, olejomaľba, 1980, č. 7 – 8, s. 55.

POP, PAVEL: Karol Miloslav Lehocký, olejomaľba, 2011, č. 9 – 10, s. 3; Milan Michal Harminc, olejomaľba, 2011, č. 9 – 10, s. 14; Vladimír Hurban Vladimírov, olejomaľba, 2011, č. 9 – 10, s. 20; Paľo Bohuš, olejomaľba, 2011, č. 9 – 10, s. 26; Jozef Podhradský, olejomaľba, 2013, č. 9 – 10, s. 41; Ján Branislav Mičátek, olejomaľba, 2013, č. 9 – 10, s. 46; Leopold Branislav Abafi, olejomaľba, 2014, č. 9 – 10, s. 50; Albert Martiš, olejomaľba, 2014, č. 9 – 10, s. 54; Félix Kutlík, olejomaľba, 2015, č. 9 – 10, s. 59; Juraj Tušiak, olejomaľba, 2015, č. 9 – 10, s. 62.

STVORCOVÁ, SAŇA: Vlasy, digitálna tlač, 2014, č. 11 – 12, s. 14.

SÚDI, MILAN: Fáni, olejomaľba, 2015, č. 11 – 12. s. 61.

ŠKULEC, RASTISLAV: Samé sa urobilo, drevo, železo, 2013, č. 11 – 12. s. 63.

TRIAŠKOVÁ, DANIELA: Krajina, linorez, 2014, č. 5 – 6, s. 10; Krajina, linorez, 2014, č. 5 – 6, s. 16; Krajina, linorez, 2014, č. 5 – 6, s. 19; Krajina, linorez, 2014, č. 5 – 6, s. 20; Krajina, linorez, 2014, č. 5 – 6, s. 24; Krajina, linorez, 2014, č. 5 – 6, s. 28; Krajina, linorez, 2014, č. 5 – 6, s. 31; Krajina, linorez, 2014, č. 5 – 6, s. 37; Krajina, papierová koláž, 2014, č. 5 – 6, s. 38; Krajina, linorez, 2014, č. 5 – 6, s. 40; Krajina, papierová koláž, 2014, č. 5 – 6, s. 43; Váler 5, olejomaľba, 2015, č. 5 – 6, s. 45; Krajina, papierová koláž, 2014, č. 5 – 6, s. 46; Krajina, linorez, 2014, č. 5 – 6, s. 49; Krajina, linorez, 2014, č. 5 – 6, s. 51; Krajina, papierová koláž, 2014, č. 5 – 6, s. 53; Krajina, linorez, 2014, č. 5 – 6, s. 55; Krajina, linorez, 2014, č. 5 – 6, s. 57; Krajina, linorez, 2014, č. 5 – 6, s. 60; Krajina, papierová koláž, 2014, č. 5 – 6, s. 62; Krajina, linorez, 2014, č. 5 – 6, obálka.

VERESKÁ, ZUZANA: Radosť života, olejomaľba, 2009, č. 7 – 8, s. 37.

 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Online

 Návštevníci: 9 

Štatistika

Reg. členovia : 33699
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 622666