Edícia Vedecké zošity

Novšie vznikli aj niektoré iné knižné edície, ktorým Slovenské vydavateľské
centrum s radosťou predlžuje život. Tak roku 1987 vznikla Edícia Vedecké
zošity, v ktorej prvou knihou bola Glutinácia textu v slovenčine
a srbochorvátčine a jedenástu v poradí sme vydali v SVC vlani. Je to Lexikón
slovenských vojvodinských vysokoškolských učiteľov a vedcov profesora Jána
Marka.

Uvádzame zoznam autorov a kníh z tejto edície:


1. Miroslav Dudok: Glutinácia textu v slovenčine a srbochorvátčine, 1987
2. Michal Týr: Číslovky v spisovnej slovenčine a spisovnej srbochorvátčine,
1991
3. Víťazoslav Hronec: Bibliografia slovenskej knižnej tvorby v Juhoslávii
1918-1977, 1993
4. Daniel Dudok: O slovenskom jazyku v Juhoslávii, 1996
5. Víťazoslav Hronec: Bibliografia slovenskej knižnej vydavateľstiev
Kultúra a Obzor 1919-1998, 1999
6. Mária Myjavcová: Slovenčina v jazykovej enkláve, 2001
8. [7.] Samuel Jovankovič: Významné medzníky v dejinách vojvodinských
Slovákov v prvej polovici 20. storočia, 2003
8. Anna Marićová: Anna Marićová: Slovesné predpony v slovenčine a srbčine,
2008
9. Víťazoslav Hronec: Personálna autobibliografia, 2009
10. Mária Myjavcová: Slovenská jazyková čítanka, 2009
11. Ján Marko: Lexikón slovenských vojvodinských vysokoškolských učiteľov a
vedcov, 2009

 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Pozrite si nás aj na:

 

Online

 Návštevníci: 9 

Štatistika

Reg. členovia : 33699
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 622626