Kniha ako dar ducha a lásky


 Zima s knihou 2014

Kreslíme srdce na okraj knižky. K nemu čáry-máry pridávame a rysujeme štvorlístky. Pomedzi oblúčky značíme si kde-tu poznámku. Dôležité slová obliekame do krúžkov, linajkou potrhneme tie, čo si chceme zapísať do rozumu. A možno knihu naopak držíme ako posvätnú, len na nej nebadane zanechávame odtlačky prstov. Stránky knižky začínajú žiť životom svojho čitateľa. S každým dotykom votkávame vlastnú dušu do cudzieho diela. A jej pisateľ, autor dôb dnešných či minulých, kdesi na inom konci času s nádejou podarúva bielym hárkom papiera znova svojho ducha... Aby ním trochu poláskal milovníkov slov.

Tí, čo sa so slovami deň čo deň hrajú, dobre vedia, že kniha je dar ducha a dar (z) lásky a že niet krajšej cesty ako jej tajomstvá podarovať čitateľom, ako predstaviť im knižky jednu za druhou osobne, v ich čírej múdrosti. A keď sa tým naslovovzatým podarí ešte aj zoznámiť čitateľa so samotnými autormi, za všetkým treba hľadať tri písmená: SVC!

Slovenské vydavateľské centrum (SVC) z Báčskeho Petrovca bolo založené v roku 2007. Od toho roku organizuje už aj široko-ďaleko známe podujatie Zima s knihou. Cieľom tohto podujatia je dostať do povedomia publikačnú činnosť vydavateľstva, ale aj priblížiť a ponúknuť knihu nášmu čitateľovi, ktorý už má čoraz menej času na rozptýlenie a pobavenie sa s knihou a dobrým slovom. Štandardne sme navštívili prostredia, kde žijú Slováci, a to Petrovec, Kovačicu, Hložany, Kysáč, Padinu, Nový Sad, Pivnicu a tohto roku po prvýkrát aj Selenču. V dedinách a mestách, ktoré sme navštívili, sme spolupracovali s rôznymi združeniami.

Pri každej návšteve sme odovzdali aj vzácne darčeky. Išlo vlastne o knižný darček pre každú lokálnu knižnicu v hodnote vyše 13-tisíc dinárov. Podporila nás Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Na literárnych besedách nám boli hosťami naši známi spisovatelia, literárni pracovníci, vedci a vydavatelia. Ako sme už kdesi uviedli, Slovenské vydavateľské centrum ako vyslanec ľudu privolalo babku Zimu, aby s ním šla za pasy. So svojou tradičnou akciou Zima s knihou sme prebudili tuhú Zimu koncom januára. Dovtedy si Zimička len tak trošku zafúkala, rozviala vločky snehu a ukázala zuby. Ale v súboji s nami, veru, musela si obliecť najmrazivejší šat a náhrdelník z cencúľov.

alt

V ten deň v Petrovci, keď sa konala prvá tohtoročná Zima s knihou, zadúchal poriadne studený vietor, nahnal mračná nad Petrovec a začal viať hustý sneh - prvýkrát v tomto roku! Bolo to znamenie, že aj naše podujatie môže začať. A začalo to na “plné obrátky” v Gymnáziu Jána Kollára v Petrovci, kde Slovenské vydavateľské centrum a Samovzdelávací krúžok Sládkovič na čele s profesorkou Annoumáriou Boldockovou Grbićovou uvítali vzácneho hosťa zo Slovenska - spisovateľa, filozofa, kulturológa, literárneho kritika, esejistu a vydavateľa prof. PhDr. Dalimíra Hajka DrSc. Dalimír Hajko predstavil prítomným svoju knihu Dozrievanie do skutočnosti a dozrievanie do sna, ktorú mu v roku 2013 vydalo Slovenské vydavateľské centrum v edícii Iní o nás. Dalimír Hajko nasledovný večer svoju knihu predstavil aj kovačickému auditóriu. V kovačickej Obecnej knižnici sa toto podujatie organizuje už tradične. Vždy krásny večierok pripravia usilovné knihovníčky tejto knižnice. Tu nášmu hosťovi pripravili aj malé prekvapenie, ktoré spočívalo vo výstave obrazov insitného maliara Pavla Hajka, starého kamaráta profesora Hajka. Večierok výstižne pomenovali Hajko & Hajko, ako je aj vydavateľstvo na Slovensku, ktorého majiteľom je Dalimír Hajko. Tu sa nám predstavili aj dvaja Kovačičania - Michal Bíreš, ktorý prečítal svoje básne zaradené do knihy D. Hajka a Zuzana Čížiková, ktorá predstavila knihu kovačickej spisovateľky Márie Kotvášovej Jónášovej Višňový lekvár.

alt

Vždy dobre zorganizovaná a výnimočne dobre navštívená akcia býva v Hložanoch. Tu už roky v spolupráci so Spolkom žien Slovenka a ich predsedníčkou Vierou Miškovicovou organizujeme literárne večierky. Tak bolo aj tohto roku. Do Hložian s nami pricestovala aj profesorka Dr. Ružena Šimoniová Černáková, ktorá predstavila svoju knihu Dvojjazyčnosť a jej pedagogické aspekty. Prednášku o bilingvizme si vypočulo asi 30 členiek tohto združenia. So sebou do Hložian sme doniesli aj putovnú výstavu autora Vladimíra Valentíka, venovanú životu a dielu Jána Čajaka, pod názvom Ján Čajak 1863 - 1944, dokumentárna výstava pri príležitosti 150. výročia narodenia a 70. výročia úmrtia. Boli prečítané aj úryvky z knihy Rodina Rovesných, ktorú sme znova vydali v roku 2013.

alt

Ľudmilou Berediovou Stupavskou a Spolkom kysáčskych žien z Kysáča tiež spolupracujeme už dlhé roky. Večierky v knižnici Michala Babinku v Kysáči sú hojne navštevované a máme tu zaujímavých spolubesedníkov. Teraz sme so sebou priviedli aj našu známu poetku Vieru Benkovú z Petrovca, ktorá promovala svoju knihu Exlibris morušových listov a tiež vyrozprávala niekoľko zaujímavých historiek z minulosti Kysáča ako úvod k prezentácii monografie o Kysáči, ktorá vyšla spod tlače práve v ten deň.

alt

Prezentáciu monografie o Kysáči, pomenovanú Kysáč 1773 – 2013, sa uskutočnila vlastne v Novom Sade na novosadskom Salóne kníh. Tu sme mali možnosť prezentovať svoju činnosť aj my. Na prezentácii monografie Kysáč hosťami boli kysáčsky richtár Ján Slávik, Ľudmila Berediová Stupavská, jedna z autorov knihy, a večierok hudobne spestril Ivan Slávik na fujare. Na tejto literárnej besede vzácnymi hostkami boli aj dve dámy: Rumunská vojvodinská poetka Ileana Ursuová promovala svoju knihu Rybím jazykom, ktorú z rumunčiny preložila Dagmar Mária Anoca. Obe poetky sa prihovorili početnému obecenstvu na hlavnom pódiu novosadského veľtrhu.

alt

Tohtoročná edícia Zimy s knihou po prvýkrát zavítala aj do Selenče. Na pozvanie Anny Valentovej, predsedníčky Združenia žien Dúha zo Selenče, sme v Modrej sieni pri evanjelickom kostole, prezentovali vydavateľskú činnosť SVC a predstavili všetky aktuálne edície. Do Selenče sme priniesli aj putovnú výstavu venovanú Jánovi Čajakovi, ktorý pôsobil v tejto dedine. Pekný večierok uzavreli členky Združenia žien Dúha, ktoré prečítali úryvky z knihy Jána Čajaka Rodina Rovesných.

alt

Obecná knižnica v Kovačici a jej oddelenie v Padine pomohlo pri uskutočnení nasledovného literárneho večierka v Základnej škole v Padine. Veľa milovníkov pekného slova si prišlo vypočuť najnovšie správy zo sveta knižných vydaní z roku 2013. Aj tu sme mali dve hostky. Dr. Zuzana Čížiková predstavila svoju knihu Literárna tvorba Jána Labátha. Besedujúcim sa prihovorila za spoluvydavateľa tejto knihy riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade Milina Sklabinská. Veľký výber publikácií si do sýtosti vychutnali aj žiaci padinskej školy. Svedčí o tom aj to, že nejeden z nich odchádzal domov s plnou náručou nakúpených noviniek.

alt

V rámci divadelného festivalu DIDA v Pivnici pod názvom Vítanie jari s knihou sme uzavreli aj tohtoročnú akciu. Vo vynovenom Dome kultúry v Pivnici sme odprezentovali našu činnosť aj hosťom festivalu. Medzi nimi boli aj podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí PhDr. Peter Prochácka a pracovníčka uvedeného Úradu Magdaléna Janíková, ako aj rozhlasová novinárka Rádia a televízie Slovenska Ingrid Slaninková z Bratislavy

alt

Čo by sme to boli za vydavatelia, keby sme nemali posledné slovo? Fundovane povedané „slovo na záver“. Nech teda aj to naše posledné slovo znie v literatúre revolučne a stane sa alfou novej knižnej tvorby a nového ošiaľu zamilovanosti do kníh: Takéto a podobné podujatia sú aj v tuhej zime zelenými výhonkami blížiacej sa knižnej jari a musia pučať a rozkvitať. K našim čitateľom treba čoraz častejšie chodievať, lebo v týchto neblahých časoch pre vydavateľov iný spôsob prezentácie vlastnej činnosti je skoro neuskutočniteľný. Niet sa však čoho báť, kým SVC vie s knihami na jar, či v zime čarovať!

Andrej Meleg, foto: autor

 

 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Online

 Návštevníci: 7 

Štatistika

Reg. členovia : 33699
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 622624