Zima s knihou 2017

ŠTART JUBILUJÚCEHO VYDAVATEĽSKÉHO PODUJATIA

Zima s knihou v Banskej Bystric

Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca tohto roku organizuje 10. ročník Zimy s knihou. Tohtoročné podujatie prekročilo naše územné hranice a začalo trochu neobvykle: v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

 Počas programu riaditeľ SVC Vladimír Valentík predstavil minuloročnú produkciu vydavateľstva. Osobitný dôraz bol daný na knihu Destvo našich predkov Kataríny Mosnákovej Bagľašovej, jánošíckej rodáčky, ktorá teraz žije v Očovej. O knihe sa zmienili aj etnologička Zuzana Drugová, samotná autorka Katarína Mosnáková Bagľašová a početnému obecenstvu sa prihovorila tiež riaditeľka knižnice Oľga Lauková. Pekný príležitostný program, ktorý prichystali pracovníčky Štátnej vedeckej knižnice, moderovala Veronika Uhríková. Program spestril aj Detský folklórny súbor Matičiarik z Bystrice.

 Zuzana Drugová o publikácii povedala:„Táto kniha sumarizuje detský folklór v Jánošíku na základe spracovania výsledkov výskumu autorky v Jánošíku, aj na základe jeho porovnania s vybranou odbornou literatúrou k danej téme na Slovensku i v prostredí dolnozemských Slovákov. Výsledkom sú doposiaľ známe prvky detského folkóru v Jánošíku (región Banát v Srbsku). Autorka si zvolila vybrané tematické okruhy, ku ktorým získala materiály vo vlastnom výskume a navyšuje tieto informácie o dôležité súvisiace faktory z doplňujúceho výskumu, resp. z odbornej literatúry k téme slovenských detských ľudových hier...“

 

 

Organizátorky a hostia v Štátnej vedeckej knižnici v Banskéj Bystrici (zľava): Oľga Doktorová, Veronika Uhríková, Oľga Lauková,Vladimír Valentík, Katarína Mosnáková Bagľašova a Zuzana Drugová

V rámci návštevy Štátnej vedeckej knižnice Vladimír Valentík a Oľga Lauková podpísali ďalšiu zmluvu o spolupráci ŠVK a rôznych inštitúcií, spolkov a združení zo Srbska, pri ktorej by koordinátorom bolo Slovenské vydavateľské centrum. Ako každý rok, tak aj tento podujatie Zima s knihou finančne podporí Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a jej Výbor pre kultúru.

 

 Zima s knihou v Kysáči

 Druhá Zima s knihou v poradí sa uskutočnila v Kysáči 8. februára v Knižnici Michala Babinku. Hostiteľmi boli Spolok kysáčskych žien a ich predsedníčka Ľudmila Berediová Stupavská. Na úvod Ľ.Berediová Stupavská pozdravila početné obecenstvo, hostí z Petrovca, Vladimíra Valentíka, riaditeľa SVC, spisovateľku Vieru Benkovú z Petrovca a Kysáčanku mladučkú spisovateľku Anetu Lomenovú.

 Na úvod Vladimír Valentík predstavil minuloročnú produkciu Slovenského vydavateľského centra. Keďže vlani bol volebný rok do vojvodinského parlamentu, tak aj finančné prostriedky na niektoréknihy meškali a prišli na účet SVC až v decembri. Z toho dôvodu V. Valentík začal predstavovať vlaňajší rok knihami, ktoré ešte nevyšli a budú mať vročenie 2016. Pôjde spolu o štyri tituly: knihy Víťazoslava Hronca, Zoroslava Speváka Jesenského, Martinov Prebudilov preklad básní Ľubomíra Feldeka a spoločná kniha Dušana Bajina a Vladimíra Valentíka. Mnohé ďalšie knižné diela však bolo možné podať priamo do rúk prítomným, ktorých je tohto roku oveľa menej, ako sme boli zvyknutí. Tiež oboznámil a pochválil sa so skutočnosťou, že Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca v roku 2017 oslávi pekné jubileum 10 rokov jestvovania a že sme počas tých 10 rokov vydali takmer 200 kníh, čo nám môžu závidieť aj oveľa väčšie vydavateľstvá v Srbsku a na Slovensku.

Na večierku v Kysáči prítomných poydravila ľudmila Berediová Stupavská. Hostky boli Viera Benková a Aneta Lomenová

 

Program pokračoval prezentáciou knihy Viery Benkovej Päť ročných období. Stará známa kysáčskemu čitateľovi vysvetlila, ktoré je to piate ročné obdobie a prečítala niekolko riadkov z tejto autobiografickej knihy. Oveľa viac sa čítaniu z tejto pútavej knihy venovala Ľudmila Berediová Stupavská.

Po prezentácii knihy Viery Benkovej na rad prišla aj prvotina mladej kysáčskej spisovateľky Anety Lomenovj Náš dedo je huncút. Kniha pozostáva z 13 krátkych poviedok pre deti. Aneta sa vo svojom príhovore poďakovala všetkým, ktoí jej pomohli, aby táto kniha vyšla a aby sa dostala do rúk tým, ktorým je adresovaná, malým čitateľom, kde sa cíti nedostatok takejto literatúry. Rozprávky prečítali Andrea Lomenová, spisovateľkina sestra, Daniela Đukićová a sama autorka.V závere podujatie v Kysáči pokračovalo vo voľnejšej atmosfére, kde si prítomní mohli kúpiť všetky spomenuté knihy a prítomné autorky sa im do nich aj podpísali, pridajúc pekné venovania.

Rozišli sme sa so slovami „Dovidenia o rok, na 11. Zime s knihou“.


 

Zima s knihou v Hložanoch

Tretiu epizódu Zimy s knihou v 10. jubilejnnej edícii Slovenské vydavateľské centrum usporiadalo v Hložanoch v pondelok 13. februára. Spoluogranizátorom ako aj v predošlých rokoch bol Spolok žien Slovenska z Hložian.

Ako každý rok tak aj teraz sa na podujatí Zima s knihou zišliel pozoruhodný počet členiek Spolku ale aj ostatných Hložancov, ktorí si chceli vypočuť čo nového ponúka vydavateľstvo z Petrovca. Hosťami na večierku boli Monika Necpálová, autorka knihy Motúzy múzy Zuzy, a riaditeľ SVC Vladimír Valenntík. Bola ohlásená aj spisovateľka Viera Benková, ktorá skrze zdravotných dôvodov napokon nemohla prísť.

Na začiatku riaditeľ V. Valentík prítomným predstavil vydavateľský plán v roku 2016 a vysvetlil, prečo ešte nevyšlo päť kníh, ktoré vyjdú v tomto období a budú mať vročenie 2016. Predstavil knihy Kataríny Mosnákovej Bagľašovej, Viery Benkovej, Daniela Pixiadesa, Márie Vrškovej, Anety Lomenovej, ako aj ďalšie číslo nášej najstaršej ročenky Národného kalendára, ale aj knihy, ktoré vyšli mimo vydavateľského plánu, a to knihu Radomira Andrića Až na jednu vec (vyšla v koprodukcii s Vydavateľstvom Spolku slovenských spisovateľov z Bratislavy), knihu Roberta Tomšíka Prečo sme sa stali učiteľmi? a knihu Svetlany Tomin Despot Đorđe Branković – Sveti vladika Maksim.

Nasledovala potom časť večierka, ktorá bola venovaná hostke spisovateľke, herečke a neúnavnej pracovníčke pri práci s deťmi. M. Necpálová veľmi pútavo a zaujímovo vysvetlila, ako funguje jej práca s deťmi, či v Petrovci v Knižnici Štefana Homolu pri posedení pomenovanom Rozprávky z klobúka, či o relácii v RTV Vojvodiny Písmenkovo a pravdaže, predstavila sa aj ako spisovateľka a porozprávala, ako sa zrodila jej prvotina nazvaná Motúzy múzy Zuzy. Jednu poviedku z knihy aj prečítala. Recenziu venovanú tejto knihe, ktorú napísal Zoroslav Spevák Jesenský v týždeníku Hlas ľudu, prečítala Jasminka Činčuráková Galambošová.

V Hložanoch sa prítomným prihovorila predsednííčka Spolku žien Slovenka Viera Miškovicová a hostkou bola Monika Necpálová

Aj keď nebola prítomná, o Viere Benkovej a jej tvorbe možno veľa toho povedať a počuť. V. Valentík porozprával o jej najnovšej knihe Päť ročných období a Miriam Murtínová prečítala recenziu Etely Farkašovej o tejto knihe z Literárneho týždenníka, ktorý vydáva Spolok slovenských spisovateľov z Bratislavy. Na záver bola predstavená aj kniha s národopisnou tematikou Detstvo našich predkov Kataríny Mosnákovej Bagľašovej. Riaditeľ SVC tiež predstavil aj prvý ročník ročenky Slovenský svetový kalendár, ktorý od vlaňajšieho roku on a Katarína Mosnáková Bagľašová ako redaktori začali redigovať a vydávať.

Na samom konci si členky Spolku mohli prezentované knihy aj poprezerať a ak mali o ne záujem aj kúpiť. Rozlúčili sme sa s hožianskymi spolkárkami so sľubom, že sa na takomto podujatí aj o rok uvidíme znovu.


 

Večierok s knihou v Múzeu Vojvodiny

 Ďalší večierok venovaný milovníkom knihy Slovenské vydavateľskeé centrum zorganizovalo v Múzeu Vojvodiny v Novom Sade 14. februára. Nešlo len o prezentáciu kníh SVC, ale aj knihy SEAVC v Srbsku: Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku, redaktorky Anny Petrovićovej, farárky v cirkevnom zbore SEAVC v Belehrade.

 Na úvod večierka sa prihovorila obecenstvu predstaviteľka Múzea Vieročka Šipková. Po uvítaní hostí z Belehradu a Báčskeho Petrovca odovzdala slovo pani farárke Petrovićovej, ktorá porozprávala prítomným, ako vznikla kniha, ktorú redigovala. Vyzdvihla, že je kniha písaná so zámerom priblížiť našu cirkev väčšinovému srbskému národu, preto je písaná dvojjazyčne. V knihe sú zahrnuté všetky vojvodinské farnosti s bohatou fotografickou prílohou, kde nájdeme fotky všetkých kostolov SEAVC vo Vojvodine a fotky farárok a farárov.

Na večierku s knihou v Múzeu Vojvodiny svoje knihy predstavili SEAVC v Belehrade a Slovenské vydavateľské centrum, farárka Anna Petrovićová a Vladimír Valentík

 

Keďže tohto roku oslavujeme 10 rokov od založenia Slovenského vydavateľského centra, riaditeľ Vladimír Valentík na pôde Múzea Vojvodiny predstavil najvýznamnejšie knihy, ktoré vyšli v tomto období. Ako vyzdvihol, počas desiatich rokoch SVC vydalo skoro 200 titulov. Toľko nebolo dovtedy ani dohromady vydaných od začiatku vydavateľskej činnosti vojvodinských Slovákov, čiže od začiatku 19. storočia. Medzi najvýznamnejšie knihy podľa V. Valentíka partia štyri knihy Jozefa Podhradského Tragédia Tatry. Nasledujú všetky knihy z edície Korene, kde patria knihy Jána Čajaka, Jána Kvačalu, ako aj knihy Chrestomatia slovenskej vojvodinskej poézie a Antológia slovenskej vojvodinskej poézie Víťazoslava Hronca. Medzi významné knihy, ktoré vydalo SVC patria aj knihy prekladov, či už preklady zo slovenčiny do srbčiny, alebo naopak. Tu sú zaradené knihy Ivana Štrpku v preklade Víťazoslava Hronca, za ktorú V. Hronec dostal aj Cenu za preklad v Združení spisovateľov Vojvodiny, tiež nikoľko kníh v preklade Martina Prebudilu, ale aj knihy srbských spisovateľov prekladaných do slovenčiny. Sem patria zvlášť dve knihy, kroré SVC vydalo v spolupráci so Spolkom slovenských spisovateľov z Bratislavy. Konkrétne ide o knihu Dragana Jovanovića Danilova Moje presné vidiny a knihu Radomira Andrića Až na jednu vec. Obe prekladal Martin Prebudila a v Andrićovej knihe sa k nemu pripojil aj Miroslav Demák. Spomenuté boli aj knihy z edícií Máj Včielka a predstavili sme tiež ostatné edície SVC – ako staršie (Korene, Živý prúd, Mosty, Bratislava, Spectator, Vedecké zošity...), tak aj novšie (Akordeon, Thalia, Národopisné zošity).

 Na konci večierka bolo konštatované, že nateraz každé slovenské vydavateľstvo založené vo Vojvodine, v akejkoľvek podobe podnikania a pôsobenia, nevydržalo a nepretrvalo viacej ako 10 rokov. Nazdávame sa, že Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca preruší túto nie práve najpozitívnejšiu tradíciu a bude vydávať knihy a svoje časopisy ešte dlhý rad rokov na potešenie všetkých milovníkov pekného slova.

 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Online

 Návštevníci: 7 

Štatistika

Reg. členovia : 33699
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 622662