2009

  

  

Nový život (2009)

 

Mesačník pre literatúru a kultúru

ročník 61

 

REDAKCIA

 

Šéfredaktor

Adam SVETLÍK

 

Redakční spolupracovníci

Ladislav ČÁNI, Zuzana ČÍŽIKOVÁ, Vladislava FEKETEOVÁ,

Katarína HRICOVÁ, Martin PREBUDILA, Marína ŠIMÁKOVÁ-SPEVÁKOVÁ,

Zuzana TÝROVÁ, Vladimír VALENTÍK.

 

Grafická úprava

Vladimír SUDICKÝ

 

Jazyková redaktorka

Zuzana MEDVEĎOVÁ KORUNIAKOVÁ

 

Technický redaktor

Ján Hlaváč

 

Korigovali

Zuzana Sudická, Pavel MATÚCH

 

 

Slovenské vydavateľské centrum

Báčsky Petrovec

2009

 

OBSAH

 

POÉZIA

 

BALÁŽOVÁ, ANIČKA: Trochu trucovitá, šteklím život (Zmena, Súmrak, Klam, Zem, Výzva životu, Veršový azyl), č. 5-6, s. 8-9; So skrehnutými nechtami (stratený monológ, báseň nezvestného ukončenia, pohľad starého oka, zima, nemý hluk ,fontána, regenerácia, fatamorgána, bozk) č. 11-12, s. 20-21.

BÍREŠ, MICHAL: Juliette (2) (Energai rozmýšľania..., Pohľady v oblakoch..., Uzri sa v diaľke ako v zrkadle..., Priniesol som ti podprsenku..., Zavše si myslím..., Kľúčová dierka ešte pred chvíľou..., Krvavé oči stekajú dolu tvárou..., Pred spánkom...), č. 3-4, s. 18-19.

ČÁNI, LADISLAV: Trepot krídel splašeného vtáka (Konečný odkaz, Nokturno, Nesvojprávny prorok, Môj topoľ, Závrat, Izba), č. 11-12, s. 17-19.

DUDKOVÁ, MIROSLAVA: Suchý rok VI, č. 9-10, obálka, s. 2.

DUDOK, MIROSLAV: Mestká reč profesora Patráša, č. 11-12, s. 41.

ĎUGA, MICHAL: Na križovatke (Rým, Súzvuky, Hluchota, Jablko, Opustenie, Vlčia tma, Krajina divých jabloní, Hľadanie, Na križovatke), č. 3-4, s. 12-14; Krajina jabloní (Dlhá báseň, Skutočná báseň, Ohnivé verše, Keď nad ránom, Okrídlené verše, Ďakujem ti, Srdce človeka, Perlivá báseň, Nedokonalá báseň, Neskrotlá báseň, Nemé sú ústa, Páperistá báseň, Novonarodená báseň, Vinobranie, Poriadna bášeň, Škrty, Len slová ), č. 11-12, s. 12-16.

HRICOVÁ, KATARÍNA: Keď v živote začneš umierať (báseň, (ne)báseň, Mesiace, mesiace, pod mesačným jasom, poznanie), č. 1-2, s. 15-17.

KLÁTIK, JOZEF: Chrobáčiky krviniek z doby prvých kried, č. 7-8, obálka, s. 2.

MUČAJI, JURAJ: Modlitba, č. 3-4, obálka, s.2.

MUČAJI, PAVEL: Nad ránom, č. 1-2, obálka, s. 2; Medzi štyrmi očami (Rozhovor s pánbožkovou krávkou, Nebezpečný vírus, Jeho druhý príchod, Nepokoj, Bez odpovede, Verný priateľ, Ona, Inšpirácia, Olympionici), č. 9-10, s. 15-17.

PREBUDILA, MARTIN: Nemáš kam, č.11-12, s. 58.

RÚFUS, MILAN: Absolútna báseň, č. 1-2, s. 14.

SALČÁK, JÁN: Od nepamäti otváram okná (Slovensko je dedina, Ak viem, Pisanie poézie, Básnické odkazy, Každodnná báseň, Rovina, Keby som bol ako väčšina básnikov, Okná, Určitú dobu), č. 3-4, s. 15-17; V celkom obyčajnej noci, náhodou, č. 5-6, obálka, s. 2; Vetriská na rovine (Juraj Mučaji My chceme, Paľo Bohuš Happy end, Andrej Ferko Bolo raz zelené údolie, Ján Labáth Sputnal som koňa, Michal Babinka Hlasujem za hriech, Pavel Mučaji Podoby básnika, Juraj Tušiak Láska prišla potom, Viera Benková Slnečný útes, Víťazoslav Hronec Ďaleko sú ostrovy, Miroslav Demák Kráľom bude ten ktorý sa vráti, Michal Ďuga Premeny oka, Zlatko Benka Čas, Miroslav Dudok Hranica, Jozef Klátik Zo všetkých škár noci, Jaroslav Supek Nič mi nie je a..., Zoroslav Spevák Apocalypse chic, Tomáš Čelovský (ako nekonečno), Ľubomír Častven Neviditeľná jabloň, Martin Prebudila Toto storočie, Ladislav Čáni Učím sa mlčať, Ján Salčák Keď som bol dieťa, Pavel Lešťan Rétorický autoorgazmus, Jaroslav Čiep Manifest, Katarína Hricová Všetko je novaonok normálne), č. 7-8, s. 12-22.

SPEVÁKOVÁ, ANDREA: Vynoriť sa spod ťarchy zeme (Posledné foto, Zabitá, Proces, Duša, Môj svet, Život, Prejav, Prekvapenie, Budúcnosť, Sen, Protest, Hovoria ľudia, Pokusy, Báseň o ničom, Povedz mi), č. 1-2, s. 18-21.

SUPEK, JAROSLAV: Most pre nič za nič. č. 7-8, s. 11.

TUŠIAK, JURAJ: Vravenie prvé, č. 11-12, obálka, s. 2.

 

 

PRÓZA

 

ČIPKÁR, ANDREJ: Koníček, č. 1-2, s. 22-29; Život večný versus konečná smrť, č. 5-6, s. 10-35; Sebaklam šťastia, č. 11-12, s. 31-39.

FARKAŠOVÁ, ETELA: Jesenná záhrada naspamäť, č. 12, s. 30-34.

HRICOVÁ, KATARÍNA: Som tu, č. 3-4, s. 21-22.

KAŇA, MIROSLAV: Spisovná slovenčina, č. 1-2, s. 35; Spetie sveta, č. 11-12, s. 27-28.

LE CLÉZIO, JEAN-MARIE GUSTAV: Hora so živým Bohom, č. 9-10, s. 27-35.

SALČÁK, JÁN: Trápenie s krátkou prózou, č. 9-10, s. 18-23; Súdny deň, č. 11-12, s. 29-30.

VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, ZDENKA: Oranžový mastný otlačok, č. 7-8, s. 24-26.

VILIKOVSKÝ, PAVEL: Vlastný životopis zla, č. 11-12, s. 22-26.

 

DRÁMA

 

BABIAK, MICHAL: Dobrodružstvá Smelého Zajka (1), č. 3-4, s. 23-34; Dobrodružstvá Smelého Zajka (2), č. 5-6, s. 36-44.

 

ŠTÚDIE, ESEJE, RECENZIE, ČLÁNKY,

DENNÍKOVÉ ZÁZNAMY, INTERVIEW

 

BABIAK, MICHAL: Determinácie indeterminácie, č. 9-10, s. 1-7; Teória človeka alebo Šesť a pol krátkych meditácií na šesť a pol krížika Michala Harpáňa, č. 11-12, s. 44-47; Nad dvomi štvorveršiami Pavla Mučajiho, č. 11-12, s. 56-58.

BENKOVÁ, VIERA: Jednoduché slová o kamarátovi Ďurkovi Tušiakovi, č. 9-10, s. 36-37; Umelecká podstata sveta Jozefa Klátika, č. 11-12, s. 61.

BOLDOCKÝ, SAMUEL: Nezáväznosť a vágnosť vkusu a „vkusu“ nášho a iných čias, č. 3-4, s. 1-5; Sny a dni básnika, č. 9-10, s. 45-47.

ČELOVSKÝ, TOMÁŠ: Zánik verejného priestoru, č. 5-6, s. 1-2; Prípitok venovaný pánovy kultúry, č. 11-12, s. 58.

ČÍŽIKOVÁ, ZUZANA: Správa súbehovej komisie Nového života, č. 1-2, s. 62-63; Deti poďme čítať, č. 3-4, s. 59-62; Deti neodpustia nudu v knihe (rozhovor s Máriou Kotvášovou-Jonášovou), č. 7-8, s. 5-10; Snúbenie sa pulzačného a historického pohľadu na poéziu, č. 9-10, s. 58-61; K otázke spoločenskej prózy pre deti a mládež, č. 11-12, s. 51-56.

DEMÁK, MIROSLAV: Koľko je toho za nami, koľko toho ešte pred nami..?! (rozhovor s Martinom Prebudilom), č. 3-4, s. 6-11.

DORČOVÁ, VLADIMÍRA: Reportážne dobrodružstvo Vladimíra Dorču, č. 3-4, s. 47-50; Fejtonista Michal Hvorecký a jeho šafranový pastiersky list, č. 7-8, s. 60-62; Správa komisie pre udelenie Ceny Nového života za rok 2008, č. 9-10, s. 55-57.

DUDOK, DANIEL: Náš veľký priateľ slovakista zo Slovenska sa dožíva významného životného jubilea (rozhovor s Emilom Horákom), č. 1-2, s. 6-13.

DUDKOVÁ, JANA: Na prahu kataklizmy, pred dverami filmovej teórie: Ideové bezdomovectvo v podaní Siegfrieda Kracauera, č. 3-4, s. 54-59; Stopa, nezvratnosť a záznam: Emergencia kinematografického času podľa Mary Ann Doane, č. 7-8, s. 38-47.

EUCKEN, RUDOLF CHRISTOPH: Životný názor naturalizmu, č. 9-10, s. 24-26.

FARKAŠOVÁ, ETELA: Človek vo vzťahoch – videný vybranými dielami súčasnej slovenskej literatúry, č. 1-2, s. 43-57.

HARPÁŇ, MICHAL: Slovenská literatúra v zahraničí dnes, č. 7-8, s. 33-37.

HODOLIČOVÁ, JARMILA: Brieždenie našej literatúry pre deti a mládež, č. 7-8, s. 48-57.

HORÁK, EMIL: Náš veľký priateľ slovakista zo Slovenska sa dožíva významného životného jubilea (rozhovor s Danielom Dudkom), č. 1-2, s. 6-13.

HRIEŠIK, MAJA: Realita ako šou, ktorá nemá časový limit, č. 7-8, s. 1-4.

HRONEC, VÍŤAZOSLAV: Debut bezbrehej trúfanlivosti, č. 1-2, s. 58; O súčinnosti osobnostného a intersubjektívneho prehodnocovania poézie, č. 3-4, s. 35-41; Verše Michala Bíreša alebo Ostrovček zajtrajšieho dňa, č. 3-4, s. 51-53; Prihovor pri prijatí Ceny Ondreja Štefanku, č. 5-6, s. 50-51; Denník (18), č. 7-8, s. 27-32; Horizonty básne Pohľad na horizont Pavla Mučajiho, č. 9-10, s. 40-45; Gýč ako osud, č. 11-12, s. 1- 7.

HURTAJOVÁ, ZUZANA: Poznámky k stredovekej rytierskej poviedke o Oktavianovi, č. 5-6, s. 45-49.

JEČMEN, VLADIMÍR, ML.: Spresniť autorstvo knihy, č. 9-10, s. 63.

KLÁTIK, JOZEF: Výkrik v preplnenom supermarkete (rozhovor so Stevanom Lenhartom), č. 9-10, s. 8-14.

KOTVÁŠOVÁ JONÁŠOVÁ, MÁRIA: Deti neodpustia nudu v knihe (rozhovor so Zuzanou Čížikovou), č. 7-8, s. 5-10.

KUBEALAKOVÁ, MARTINA: Osudy Petra a Magelony znovu ožívajú, č. 11-12, s. 60-61.

LENHART, STEVAN: Výkrik v preplnenom supermarkete (rozhovor s Jozefom Klátikom), č. 9-10, s. 8-14.

MAKIŠOVÁ, ANNA: Cenná monografia o slovesných predponách v slovenčine a v srbčine, č. 7-8, s. 56-60.

MARIĆOVÁ, ANNA: Alžbeta II v Česku, č. 1-2, s. 59-62; Pokus o nový prístup k problematike skloňovania substantív, č. 5-6, s. 56-61.

MITANA, DUŠAN: O procesoch premeny (rozhovor s Marínou Petrášovou), č. 11-12, s. 8-11.

MUČAJI, PAVEL: Balada o básnikovi Braňovej družiny, č. 11-12, s. 48-51.

MYJAVCOVÁ, MÁRIA: Jazyková kultúra na slovenských školách vo Vojvodine, č. 1-2, s. 36-42.

NESH, ERIK: Martin Kizúr – čerstvý pohľad, č. 5-6, s. 62-63.

PATRÁŠ, VLADIMÍR: Brána jazykov (v meste) vždy otvorená dokorán, č. 11-12, s. 40-43.

PETRÁŠOVÁ, MARÍNA: Paralely medzi poéziou Jána Ondruša a Vaska Popu, č. 3-4, s. 42-46; O procesoch premeny (rozhovor s Dušanom Mitanom), č. 11-12, s. 8-11.

PREBUDILA, MARTIN: Nemé oko prehovorilo obrazom (úryvok), č. 1-2, s. 63; Koľko je toho za nami, koľko toho ešte pred nami..?! (rozhovor s Miroslavom Demákom), č. 3-4, s. 6-11; Nielen umelecké jazvy maliara a básnika Jozefa Klátika, č. 9-10, s. 54-55.

RICHTER, MILAN: Poézia je kúštik zlata, ktorý zostane na dne taviacej pece (rozhovor s Milanom Richterom), č. 5-6, s. 3-7.

SUPEK, JAROSLAV: Nadgramotnosť alebo vizuálna poézia Jozefa Klátika (úryvok), č. 1-2, s. 63; Nekompletnosť písma, č. 9.10, s. 50-54.

SVETLÍK, ADAM: Krása a umenie života, č. 1-2, s. 1-5; Literatúra a história z perspektívy prozaického diela Viery Benkovej, č. 9-10, s. 47-50.

TÝR, MICHAL: Vedecká činnosť SVS, č. 5-6, s. 52-55; Kniha k stému výročiu divadla v Pivnici, č. 9-10, s. 61-62.

TÝROVÁ, ZUZANA: O Demákovej literatúre pre deti, č. 9-10, s. 37-40.

VALENTÍK, VLADIMÍR: Umelecká skutočnosť Jozefa Klátika (úryvok), č. 1-2, s. 63; Ruinovaná scénografia života na fotografiách Ondreja Miháľa, č. 3-4, s. 62-63; K výstave Štefana Pavelku v rodisku, č. 7-8 s. 63; Umelecká beseda slovenská trikrát v Srbsku, č. 9-10, s. 63; K 10. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, č. 11-12, s. 62-63.

VALENTOVÁ-BELIĆOVÁ, ZDENKA: Poézia je kúštik zlata, ktorý zostane na dne taviacej pece (rozhovor s Milanom Richterom), č. 5-6, s. 3-7.

VOJNIĆ PURČAR, PETKO: Nové formy, nové opcie (úryvok), č. 1-2, s.63.

 

POZNÁMKY, BIO-BIBLIOGRAFICKÉ POZNÁMKY

 

REDAKCIA: Adam Svetlík (1961)..., č. 1-2, s.1; Katarína Hricová (1967)..., č. 1-2, s. 15; Andrea Speváková (1980)..., č. 1-2, s. 18; Andrej Čipkár (1932)..., č. 1-2, s. 22; Etela Farkašová (1943)..., č. 1-2, s. 30; Miroslav Kaňa (1966) ..., č. 1-2, s. 35; Mária Myjavcová (1934)..., č. 1-2, s. 36; Etela Farkašová (1943)..., č. 1-2, s. 42; Samuel Boldocký (1943)..., č. 3-4, s. 1; Michal Ďuga (1951)..., č. 3-4, s. 12; Michal Bíreš (1975) ..., č. 3-4, s. 18; Katarína Hricová (1967)..., č. 3-4, s. 21; Michal Babiak (1961)..., č. 3-4, s. 23; Víťazoslav Hronec (1944)..., č. 3-4, s. 35; Marína Petrášová (1984)..., č. 3-4, s. 42; Vladimíra Dorčová (1981)..., č. 3-4, s. 47; Víťazoslav Hronec (1944)..., č. 3-4, s. 51; Tomáš Čelovský (1958)..., č. 5-6, s. 1; Anička Balážová (1978) ..., č. 5-6, s. 8; Andrej Čipkár (1932) ..., č. 5-6, s. 10; Michal Babiak (1961)..., č. 5-6, s. 36; Zuzana Hurtajová ..., č. 5-6, s. 45; Víťazoslav Hronec (1944)..., č. 5-6, s. 50; Michal Týr (1942)..., č. 5-6, s. 52; Maja Hriešik (1978)..., č. 7-8, s. 1; Jaroslav Supek (1952-2009)..., č. 7-8, s. 11; Ján Salčák (1961)..., č. 7-8, s. 12; Zdenka Valentová Belićová (1975)..., č. 7-8, s. 24; Víťazoslav Hronec (1944)..., č. 7-8, s. 27; Michal Harpáň (1944)..., č. 7-8, s. 33; Jana Dudková (1977)..., č. 7-8, s. 38; Michal Babiak (1961)..., č. 9-10, s. 1; Pavel Mučaji (1929)..., č. 9-10, s. 15; Ján Salčák (1961)..., č. 9-10, s. 18; Rudolf Christoph Eucken (1846-1926)..., č. 9-10, s. 24; Jean -Marie Gustav Le Clézio (1940)..., č. 9-10, s. 27; Michal Ďuga (1951)..., č. 11-12, s. 12; Ladislav Čáni (1961) ..., č. 11-12, s. 17; Anička Balážová (1978) ..., č. 11-12, s. 20; Pavel Vilikovský (1941)..., č. 11-12, s. 22; Miroslav Kaňa (1966)..., č. 11-12, s. 27; Ján Salčák (1961)..., č. 11-12, s. 29; Andrej Čipkár (1932)..., č. 11-12, s. 31; Vladimír Patráš (1959)..., č. 11-12, s. 40; Michal Babiak (1961)..., č. 11-12, s. 44.

SVETLÍK, ADAM: Milan Rúfus (1928-2009) „Mať čisto za sebou“, č. 1-2, s. 14.

 

ILUSTRÁCIE, FOTOREPRODUKCIE, FOTOGRAFIE

 

AGÁRSKY, JÁN: Krajina I, olejomaľba, 2009, č. 11-12, s. 18.

BARTKO, ONDREJ: Ej, hory, hory, hory čierne..., olej, č. 9-10, s. 44.

BOBOVSKÁ, ZUZANA: Skalný príbeh, olej na plátne, 2007, č. 9-10, s. 17.

BOHÓ, ALEXANDER: Záznam z Arbanassu, kombinovaná tehnika, č. 9-10, s. 23.

BOLF, MIŠKO: Slnečná jeseň života I, kombinovaná technika, 2009, č. 11-12, s. 63.

BRTKOVÁ, MIRA: Sediaca figúra, kovová socha, 2009, č. 11-12, s. 38.

BUCHER, MIROSLAV: Portrét zeme, olej, č. 9-10, s. 60.

DRUGDA, MARIAN: Štvorce, kombinovaná tehnika, č. 9-10, s. 14.

GAŠKOVÁ, MÁRIA: Štruktúry B, olejomaľba, 2008 č. 11-12, s. 7.

HULÍK, VIKTOR: klon 1, počitačová grafika, č. 9-10, s. 62.

KIZÚR, MARTIN: Castle Hill, akryl na plátne, 2008, č. 5-6, obálka; Mangosteen, akryl na plátne, 2006, č. 5-6, s. 2; Oranges and Palm Tree, akryl na plátne, 2007, č. 5-6, s. 7; Warm day, akryl na plátne, 2007, č. 5-6, s. 9; Long Story, akryl na plátne, 2007, č. 5-6, s. 16; Morning Tea, akryl na plátne, 2007, č. 5-6, s. 54; Sea Concert, akryl na plátne, 2008, č. 5-6, s. 61; Townswille, akryl na plátne, 2éé8, č. 5-6, s. 63; Long story (Dlhá rozprávka), akrylové farby na plátne, 2007, č. 11-12, s. 11.

KLÁTIK, JOZEF: Možné číslo, kombinovaná tehnika na papieri, č. 1-2, obálka; Obraz II, olejomaľba, č. 1-2, s. 5; Vizuálna báseň 8, 1973, č. 1-2, s. 13; Vizuálna báseň 33, 1973, č. 1-2, s. 16; Vizuálna báseň 43, 1973, č. 1-2, s. 21; Čierny štvorec, olejomaľba, 2007, č. 1-2, s. 29; Vertikály XII, print, 2006, č. 1-2, s, 34; Vizuálna báseň 43, 1973, č. 1-2, s. 35; Plochy I, olejomaľba, 2004-2005, č. 1-2 s. 42; Kompozícia, nástenná inštalácia z objektov z cyklu Forma, č. 11-12, s. 61.

MIHÁĽ, ONDREJ: Hložany – relief tehly s motívom anjela, fotografia, č. 3-4, obálka; Kýsáč – Ozdobná kachlička z domu, fotografia, č. 3-č, s. 5; Padina – Maľba na strope, fotografia, č. 3-4, s. 11; Kysáč – Relief nad dverami, fotografia, č. 3-4, s. 17; Padina – Modré dvere, fotografia, č. 3-4, s. 20; Padina – Maľba na strope, č. 3-4, s. 34; Hložany – Kachlička s motívom ruži, fotografia, s. 41; Kysáč – Relief nad dverami, fotografia, č. 3-4, s. 45; Kysáč – Maľba steny v izbe pochádzajúca z roku 1914, fotografia, č. 3-4, s. 50; Báčsky Petrovec – Relief nad kutkou, fotografia, č. 3-4, s. 60; Hložany – Detail dekorácie okna, fotografia, č. 3-4, s. 63.

MOŠKO, RUDOLF: Rybô – zlá dolina, olej, 2007, č. 9-10, s. 33.

OPAVSKÁ, VESNA: IMG_11, digitána grafika, 2009, č. 11-12, obálka.

PAVELKA, ŠTEFAN: Jarný krajňanský motív, kolorovaná perokresba, č. 7-8, obálka; Žena v kroji, kolorovaná perokresba, 2008 č. 7-8, s. 4; Báčsky Petrovec, kolorovaná perokresba, 2009, č. 7-8, s. 23; Žena v čepci, kolorovaná perokresba, 2008, č. 7-8, s. 26; Krajné (jesenná nálada), kolorovaná perokresba, 2008 č. 7-8, s. 32; Drevenice, kolorovaná perokresba, 2009, č. 7-8, s. 37; Kaľava (východné Slovensko), kolorovaná perokresba, 2009, č. 7-8, s. 47; Krajné (sady v zime), kolorovaná perokresba, 2009, č. 7-8, s. 55.

PAVELKOVÁ-VUKAJLOVIĆOVÁ, KATICA: Gradácia 2, keramika, 2009, č. 11-12, s. 14.

PUDELKA, ZVONIMÍR: On dances floor, akrylové farby na plátne, 2009, č. 11-12, s. 28.

SEMANCA, EMIL: Prvotný hriech, koláž, č. 9-10, obálka.

STUPAVSKÝ, JÁN: Trojjedinosť, súsošie, drevo, 2009, č. 11-12, s. 24.

SÚDI, MILAN: V očakávaní, olejomaľba, 2009, č. 11-12.

SUPEKOVÁ, ĽUDMILA: Jaroslav Supek počas chôdze ako umeleckej akcie, fotografia, č. 7-8, s. 11.

ŠKULEC, RASTISLAV: ZIG-ZAG – vol. 4, olejomaľba, 2009, č. 11-12, s.42.

TRIAŠKOVÁ, DANIELA: Krajina 01, linoleo gravúra, 2009, č. 11-12, s. 38.

VEREŠOVÁ, GABRIELA: Križovatky (Poznané a tušené), tapiséria, č. 9-10, s. 35.

 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Pozrite si nás aj na:

 

Online

 Návštevníci: 10 

Štatistika

Reg. členovia : 33699
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 622667