Babku Zimu zobudili knižky!

 

alt

Priatelia, listujete v kalendári? Čuduj sa svete, Zime sa už u nás darí! Nebolo by tomu tak, nebyť knihy... Niekto sa predsa musí starať o to, aby Dvanásti mesiačikovia nespali na vavrínoch a aby jeden z nich konečne poslal na vartu Zimičku, Zimu! Príchod babky v ľadovom kožuchu má „na svedomí“ Slovenské vydavateľské centrum. Tu, hľa, prinášame vysvetlenie tohto zaujímavého prírodného úkazu.

Zima, ako už aj školák vie, úradne začína v druhej polovici decembra. Tá chladnejšia by mala začínať po Novom roku. Skutočnosť sa však od školských teórií zásadne odlišuje. Už niekoľko rokov totiž sa u nás ozajstná Zima ujíma, keď Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca štartuje s tradičnou akciou Zima s knihou.

Tak bolo aj v tento studený januárový večer, v piatok 24. januára, keď sa do rúk milovníkov knihy a pekného slova dostalo pozvanie na literárny večierok pomenovaný Zima s knihou 2014. Už siedmy rok riaditeľ vydavateľstva Vladimír Valentík, pracovníci a spolupracovníci Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci organizujú podobné večierky. Na organizácii podujatia sa podieľajú aj Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, knižnice, školy, združenia žien v našich dedinách a tohto roku po prvýkrát aj Samovzdelávací krúžok Sládkovič na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci.

alt

Ako je dobrým zvykom, na začiatku večierka Vladimír Valentík predostrel prítomným vydavateľský plán z roku 2013. Zoznámil obecenstvo so všetkými edíciami SVC a s knihami, ktoré vyšli v týchto edíciách v uplynulom roku.

Začiatok tohtoročného seriálu Zimy s knihou poctil svojou návštevou vzácny hosť zo Slovenskej republiky prof. PhDr. Dalimír Hajko DrSc., ktorému vlani v edícii Iní o nás vyšla kniha Dozrievanie do skutočnosti a dozrievanie do sna. Dalimír Hajko je známy filozof, kulturológ, literárny kritik, esejista a vydavateľ. V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katedre kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V Petrovci sa autor porozprával so žiakmi petrovského gymnázia, členmi Samovzdelávacieho krúžku Sládkovič. Študenti predniesli aj úryvky z knihy Dozrievanie do skutočnosti a dozrievanie do sna. Recenziu knihy, ktorá bola zverejnená v rodinnom magazíne Rovina, prečítala naša známa poetka Viera Benková.

alt

Kniha prináša Hajkove eseje, pohľad na recenziu knihy Michala Harpáňa o poézii Michala Babinku a poetické inšpirácie z časopisu Nový život. Približuje poetickú prácu niekoľkých slovenských vojvodinských autorov, akými sú Daniel Pixiades, Michal Ďuga, Viera Benková, Martin Prebudila, Michal Bíreš, Zlatko Benka, Miroslava Dudková a Miroslav Dudok. Doslov ku knihe napísali Michal Babiak a Etela Farkašová.

alt

 

Hajko & Hajko v Kovačici

Nezostali sme nič dlžní ani oblasti banátskej. V sobotu 25. januára sa v Obecnej knižnici v Kovačici zišiel pekný počet milovníkov knihy, aby si vypočuli, čo im na pobavenie a skrátenie dlhých zimných večerov ponúkne Slovenské vydavateľské centrum z Petrovca. Rovnako ako v Petrovci, aj tu bol hosťom Dalimír Hajko. Pracovníčky knižnice na čele s knihovníčkou Annou Tomanovou prichystali zaujímavý večierok, na ktorom nechýbalo ani prekvapenie pre hosťa zo Slovenska. Išlo o minivýstavu obrazov známeho kovačického insitného maliara Pavla Hajka. Pavel a Dalimír sa poznajú ešte z prvej polovice 90. rokov, žiaľ, odvtedy sa nestretli. Výstava bola tiež darom k maliarovým meninám a pozornosťou pre všetkých Pavlov.

alt

Na tomto večierku okrem Pavla Hajka boli aj ďalší vzácni hostia - Zuzana Čížiková a Michal Bíreš, jeden z autorov, ktorým je kniha Dozrievanie do skutočnosti a dozrievanie do sna venovaná. Aj v kovačickej knižnici riaditeľ Vladimír Valentík predstavil knihy, ktoré vyšli z tlače v roku 2013. V rozhovore s Dalimírom Hajkom sa neskôr ozrejmil obsah jeho publikácie. Úryvky z básní predstavených v knihe čítali žiaci Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici. Obecenstvu sa tiež prihovorila Zuzana Čížiková, literárna vedkyňa a kritička, ktorá stručne ohodnotila literárnu a zvlášť básnickú tvorbu známej slovenskej vojvodinskej poetky Viery Benkovej, ktorej pán Hajko venoval väčšiu časť knihy. V závere Dalimír Hajko vyjadril s trochou „nadsázky“ obdiv voči Slovenskému vydavateľskému centru: „Toľko básnických, ale aj všetkých ostatných kníh nevyjde hádam ani na celom Slovensku, ako vyjde v takom jednom malom vydavateľstve, akým je Slovenské vydavateľské centrum.“ Po večierku si prítomní mohli knihy Slovenského vydavateľského centra aj kúpiť.

alt

Slovenské vydavateľské centrum bude túto zimu pokračovať s organizovaním podobných večierkov. Ak všetko pôjde ako „v zime na saniach“, tešiť sa už teraz môžu Hložany, Kysáč, Padina, Stará Pazova, Báčska Palanka a Pivnica, ale aj všetky ostatné prostredia, ktoré prejavia záujem o toto podujatie. O jeho význame nemožno pochybovať. Presvedčiť sa môže každý čitateľ na vlastnej koži.

Babke Zime odkazujeme, aby sa dobre držala, lebo má aj tohto roku úporných súperov, ktorí sa nebudú báť pochodovať po snehu, vetre a mraze, len aby ponúkli knihu a dobrú náladu všetkým čitateľom a milovníkom pekného slova.

alt

Text: Andrej Meleg, foto: autor

 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Pozrite si nás aj na:

 

Online

 Návštevníci: 41 

Štatistika

Reg. členovia : 33699
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 622655