Mladé krídla pre Zorničku a Nový život

V čase sviatočnom, keď kniha dáva krídla zimným večerom, oslávilo sa v Novom Sade písané slovenské slovo. Slovo z pera autorov, čo neváhali položiť dušu na papier a pridať pár stránok do pomyselnej veľkej knihy slovenskej vojvodinskej literatúry.

alt

V pondelok 23. decembra 2013 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku (NRSNM) v Novom Sade bolo viac ako rušno. Komisie pre udelenie Cien časopisov Zornička a Nový život zverejnili a zároveň aj udelili ceny pre poéziu a prózu obidvoch časopisov. Na pôde Národnostnej rady uvítala hostí a výhercom zablahoželala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová. Prítomným sa prihovoril aj riaditeľ Slovenského vydavateľského centra (SVC) Vladimír Valentík. Podľa jeho slov SVC bude aj do budúcna pokračovať s aktivitami, ktoré pomáhajú vydavateľstvu, aby malo k dispozícii čo najlepší a najkvalitnejší materiál pre svoju ďalšiu vydavateľskú činnosť.

alt

Predsedníčka komisie pre udelenie Ceny časopisu Zornička Jarmila Hodoličová na úvod svojho príhovoru uviedla základné stanovy o udelení ceny. Podčiarkla niektoré dôležité pravidlá, aby v nasledovnom ročníku súťaže bolo autorom zrejmé, ako postupovať  pri zasielaní príspevkov. Medzi inými je to aj fakt, že sa na súbeh môžu prihlásiť len spisovatelia, ktorí žijú v Srbsku. Pani profesorka Hodoličová predniesla aj návrh, aby do budúcna prednosť mali začínajúci autori, lebo cieľom súbehu je objavovanie nových mien a táto cena má byť vzpruhou v ich tvorbe. Na súbeh časopisu Zornička bolo poslaných spolu 34 poviedok a 37 básní pre deti. Odmenené ale aj ostatné práce budú uverejnené v časopise Zornička behom tohto školského roka. Spolu s predsedníčkou sa na uvedených výsledkoch zhodli aj ostatní členovia komisie Pavel Matúch a Martin Prebudila.

Komisia sa rozhodla odmeniť nasledovných spisovateľov pre prózu:

1.Ján Žolnaj – poviedka Izabela,

2.Katarína HricováRozprávka o Samkovi a samoteAnna Kukučkovápoviedka Na písmenko,

3.Aneta LomenováMiškove dobrodružstvá a Martina BartošováDobrodružstvá červíka Kristofera.

Podľa komisie najlepšie básničky pre deti tentokrát napísali:

1.Komisia cenu neudelila,

2.Mária Vrškovácyklus básní,

3.Anna Malková– báseň  Babkín strach a báseň Darček.

alt

Komisia pre udelenie Ceny Nového života pracovala v zložení: Zdenka Valentová Belićová, Adam Svetlík a predsedníčka Marta Součková, lektorka na Filozofickej fakulte v Novom Sade, ináč literárna kritička zo Slovenska, ktorá rozhodnutie komisie aj zdôvodnila a prečítal ho Adam Svetlík. Tohto roku prišlo na súbeh menej príspevkov a cítiť aj pokles v kvalite písaného slova. Na súbeh v próze prišlo jedenásť príspevkov, deväť poetických básní pošta doručila od piatich autorov. Komisia sa rozhodla z dôvodu slabšej kvality príspevkov neudeliť druhé miesto ani v jednej z kategórií poézia a próza. 

Komisia udelila nasledovné ceny pre poéziu:

       1.  Martin Prebudilacyklus Malá mi je báseň, malá mi je slabá ranná metafora,

       3.  Svetlana Gaškovácyklus Jupiter, Zeus, RaVladimír Ječmen – cyklus Tri básne bez názvu.

Ceny za prózu dostali:

       1. Janko Takáč – poviedka Štráng

       3. Martina Bartošovápoviedka Keď raz pochopíš, Aneta Lomenovápoviedka Pred tvárou súmrakuKatarína Hricová s poviedkou Som tu.

alt

Zvončekom prianí na záver zazvonil známy spisovateľ a literárny kritik Víťazoslav Hronec. Okrem jeho troch kníh si výhercovia odnášali so sebou srdečné prianie na chodníčkoch autorskej tvorby. Iste potešili aj finančné odmeny a knihy od Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca. Niet pochýb, že práve publikované texty a knižné diela budú motiváciou všetkým autorom. Do roka snáď stanú sa i kľúčom k novým autorským úspechom a otvoria dvere čitateľskej priazne.

Andrej Meleg, foto: autor

 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Pozrite si nás aj na:

 

Online

 Návštevníci: 43 

Štatistika

Reg. členovia : 33699
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 622710