Zima s knihou 2016

Deviate slávnosti Zimy s knihou

A veru je to veľká sláva, keď kniha i zimu prekonáva už po deviaty rok. Presnejšie, kniha akoby sa so zimou priatelila. Spoločne vábia čitateľa sadnúť si za tichých večerov do kresla, prikryť sa dekou a do ruky vziať múdrosť sveta na sto stranách. V stredu 20. januára 2016 sa s podobným motívom začal ďalší ročník podujatia Zima s knihou. Aj tohto roku Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca v spolupráci s NRSNM - Výborom pre kultúru a jeho knižničnou komisiou prichádza do prostredí, kde žijú Slováci a predstavuje svoju minuloročnú produkciu.

alt

Konferanciérkou a domácou literárneho večierka v Kysáči bola predsedníčka Spolku

kysáčskych žien Ľudmila Berediová-Stupavská a hosťami boli Ladislav Čáni,

Viera Benková a riaditeľ SVC Vladimír Valentík

Už tradične sme začali v Kysáči. Privítali nás tu členky Spolku kysáčskych žien. Hosťami na tomto večierku boli naša popredná poetka Viera Benková a vynikajúci básnik Ladislav Čáni, ktorým vlani vyšli nové zbierky básní. Počas prezentácie títo dvaja autori prečítali svoje verše z najnovších kníh Studňa a vodaIzba, o ktorej dom mlčí. Tiež sa hovorilo o knihe Jarmily Gerbocovej Svadobné vinše u Slovákov na Dolnej zemi. Zaujímavý prednes vinšov predniesli členky Spolku kysáčskych žien. Tiež sa skrátka hovorilo aj o všetkých ostatných knihách, ktoré vyšli v roku 2015 v produkcii Slovenského vydavateľského centra.

alt

 Kysáčania si pozorne vypočuli verše z najnovšej knihy Ladislava Čániho

 Druhé posedenie v rámci akcie Zima s knihou sa uskutočnilo v Hložanoch. Pekná návšteva a veľký záujem o najnovšie vydania Slovenského vydavateľského centra sú príznačné pre toto prostredie. Aj tentoraz si približne 40 členiek Spolku žien Slovenka, ale aj ostatných Hložančanov prišlo vypočuť čo nového ponúka Slovenské vydavateľské centrum. Predstavená bola kniha Juraja Rohoňa Óda na počesť najjasnejšieho, najučenejšieho a veľmi známeho muža Michala Járošiho, ktorá vyšla v edícii Zlatá lipa, ako aj kniha Viery Benkovej Studňa a voda. Autorka aj prečítala svoje verše z novej knihy. Verše z Rohoňovej knihy po slovensky a po latinsky čítali Alena Pešková a Miriam Murtínová. Riaditeľ vydavateľstva Vladimír Valentík odovzdal spisovateľke Viere Benkovej autorské výtlačky jej najnovšej knihy Zbližovanie, dvojrozhovory, pod ktorú sa podpisuje spolu s Etelou Farkašovou, spisovateľkou, esejistkou, publicistkou a filozofkou z Bratislavy.

alt

 Hojne navštívená Zima s knihou v Hložanoch

V komornom, ale aj príjemnom ovzduší Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade prebiehala v poradí tretia akcia Slovenského vydavateľského centra Zima s knihou. Prítomných privítala nová riaditeľka Ústavu Anna Chrťanová-Leskovac, ktorá prevzala z rúk riaditeľa SVC Vladimíra Valentíka aj knižný darček.
Hosťom na tomto večierku venovanému knihe bol Víťazoslav Hronec. Preto aj stredobodom pozornosti bola jeho kniha, ktorá vyšla v produkcii SVC pod menom Poézia vojvodinských Slovákov. O knihe hovoril autor V. Hronec a Vladimír Valentík a verše z nej čítala Anna Margaréta Valentová. Okrem tejto knihy boli predstavené aj ostatné knihy, ktoré vyšli v Slovenskom vydavateľskom centre s vročením 2015.

alt

Na večierku v Novom Sade hosťom bol Víťazoslav Hronec

a verše z jeho knihy čítala Anna Margareta Valentová.

Ako to už býva, aj tento ročník Zimy s knihou bude pokračovať celú zimu a pracovníci Slovenského vydavateľského centra a ich hostia sa pousilujú, aby navštívili čo najviac slovenských prostredí vo Vojvodine, ale po prvýkrát túto akciu posunú aj na vyššiu priečku a zavítajú do Békešskej Čaby v Maďarsku. Tu okrem svojej minuloročnej knižnej produkcie predstavia knihu Svadobné vinše Slovákov na dolnej zemi. Bude tam hostkou aj autorka knihy Jarmila Gerbocová z Bratislavy. Okrem hosťovania v zahraničí, naplánované sú literárne večierky v Petrovci,  Pivnici, Kovačici, Padine, Starej Pazove, ale aj v iných prostrediach, ktoré prejavia záujem o takúto akciu.

alt

 Pekný umelecký prejav v Hložanoch predviedla aj Alena Pešková

 

Každé prostredie, kde sa uskutoční Zima s knihou, dostane aj knižný darček od nášho vydavateľstva. Tieto darčeky, ako aj celú akciu finančne podporuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Text a foto: Andrej Meleg

 

 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Pozrite si nás aj na:

 

Online

 Návštevníci: 10 

Štatistika

Reg. členovia : 33699
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 622628