V Banskéj Bystrici

Zapísaný kúsok histórie dolnozemských Slovákov

 

Výstava 150 rokov slovenských novín a časopisov vo Vojvodine v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici sa stala jednou z dominánt jesene na strednom Slovensku. Dôležitosť inštitúcie, akou banskobystrická knižnica nepochybne v rámci krajiny je, pridáva punc výstave, ktorá v posledných mesiacoch koluje aj po okolitých štátoch. Dolnozemskí Slováci akoby si tým pripomínali nielen putovného ducha, ale i priateľstvo cez mnohé hranice.

alt

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici už dlhé roky spolupracuje so Slovákmi žijúcimi v Srbsku. V roku 2013 sa pod spoluprácu podpisoval Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov s prezentáciou monografie Slováci v Srbsku.  O rok neskôr sa v knižnici uskutočnila výstava venovaná Jánovi Čajakovi pod názvom Korene na Slovensku a srdcom vo Vojvodine. Dlhé roky s touto kultúrno-vzdelávacou inštitúciou úspešne spolupracuje i Asociácia slovenských spolkov žien vo Vojvodine, ktorá sem na Vansovej Lomničku vysiela víťazky oblastných kôl v recitácii.

Píše sa október 2015 a dolnozemskí Slováci sú zasa na pôde Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Výstava 150 rokov slovenských novín a časopisov vo Vojvodine pozostáva z 18 panelov veľkosti 100 x 70 cm a je v podstate zväčšeným katalógom, ktorý pri príležitosti výstavy vydalo Múzeum vojvodinských Slovákov. Múzeum sa podpisuje aj pod organizáciu tejto výstavy a vydanie katalógu. Na vernisáži 6. októbra sa prihovorila riaditeľka knižnice Oľga Lauková i riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci a autor výstavy Vladimír Valentík. Peknou piesňou a hrou na husliach prítomných oslovila Leonóra Súdiová, selenčská rodáčka, súčasná študentka pedagogiky na Katedre hudobnej kultúry Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej kolegovia Michal Výbošťok a Robert Uhrín na viole a kontrabase.

alt

Spolupráca medzi Štátnou vedeckou knižnicou a Slovenským vydavateľským centrom, Múzeom vojvodinských Slovákov a inými ustanovizňami a spolkami z Vojvodiny je mimoriadne dobrá. Štátna vedecká knižnica dáva veľký dôraz na prezentáciu kultúrneho dedičstva a súčasnej kultúrnej tvorby krajanov z Dolnej zeme na Slovensku. O vysokej úrovni spolupráce knižnice so Slovenským vydavateľským centrom svedčia podpisy na novej spoločnej zmluve s trojročnou platnosťou. Vďaka zmluve vydavateľstvo môže sprostredkúvať spoluprácu knižnice aj s inými slovenskými inštitúciami, spolkami i významnými spisovateľmi a výtvarníkmi vo Vojvodine.

alt

Andrej Meleg

 


 

 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Pozrite si nás aj na:

 

Online

 Návštevníci: 39 

Štatistika

Reg. členovia : 33699
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 622659