Edícia Živý prúd

Pokračovateľom Edície Tvorba roku 1999 sa stala Edícia Živý prúd v rámci
ktorej zatiaľ vyšlo 54 kníh (uvádzame súpis):
Knihy s hviezdičkou (*) sú z kolekcie venovanej k výročiam spisovateľov
Knihy s plusom (+) sú z kolekcie vybraných spisov

1. Michal Harpáň: O Paľovi Bohušovi, literárna kritika, 1999.
2. Mišo Smišek: Z tmy, poviedky, 2000.
3. Michal Ďuga: Výklad snov, básne, 2001.
4. Zlatko Benka: Íl, básne 2001.
* 5. Pavel Mučaji: Visuté záhrady, básne, 2001.
* 6. Pavel Čáni: Pohľad do tváre, dráma, 2001.
7. Miroslav Demák: Kráľom bude ten, ktorý sa vráti, próza, 2001.
* 8. Viera Benková: Kniha výstrahy, poézia, 2001.
9. Martin Prebudila: Namiesto kodicilu, poézia, 2001.
10. Jozef Valihora: Aspekty literatúry a kultúry, literárna kritika, 2001.
11. Jozef Klátik: Nemé oko, vizuálne básne, 2003.
12. Vladimír Lutrov: Nebo nad Helespontom, denník, 2003.
13. Jaroslav Supek: Pľuvanec do tváre, próza, 2003.
14. Katarína Hricová: Motýľ v klietke, poézia, 2004.
15. Viera Benková: Žltá krajina, čierne drozdy, poézia, 2004.
*16. Samuel Boldocký: Literárne reflexie, literárna kritika, 2004.
*17. Mária Myjavcová: Bolo, ako nebude, eseje, 2004.
*18. Víťazoslav Hronec: Práce a dni, literárna kritika, 2004.
19. Zlatko Benka: Deväť prsteňov, próza, 2004.
20. Ladislav Čáni: Po milovaní, poézia, 2004.
21. Pavel Mučaji: Večer trojkráľový, poézia, 2004.
22. Jaroslav Supek: Nutnosť tvaru, literárna teória, 2004.
*23. Andrej Ferko: Vodopád, poézia, 2005.
24. Ľubomír Častven: Neviditeľná jabloň, poézia, 2004.
*25. Miroslav Krivák: Dve drámy, dráma, 2005.
26. Ján Labáth: Odtadiaľ a kam?, miscelaneá, 2005.
27. Samuel Dubovský: Na Prokrustovom lôžku, spomienky, próza, 2005.
28. Zuzana Čížiková: Básnické dielo Viery Benkovej, monografia, 2005.
*29. Michal Harpáň: S literárnou vedou a kritikou, literárna teória a kritika, 2005.
30. Pavel Mučaji: Podľa duše dieťaťa, literárna teória, 2005.
31. Zlatko Benka: Sen na stole, básne, 2006.
*31. [32.] Ján Labáth: Diaľky a iné prózy, román a poviedky, 2006.
*33. Ján Labáth: Letokruhy, básne, 2006.
34. Anna Dudášová: Otvorený čas, básne, 2006.
*35. Mária Myjavcová: State o našej slovenčine, lingvistika, 2006.
36. Katarína Hricová: Dýchať pod vodou, básne, 2007.
37. Adam Svetlík: Poézia vojvodinských Slovákov v druhej polovici 20. storočia, literárna kritika, 2007.
+38. Víťazoslav Hronec: Antológia slovenskej vojvodinskej poézie, antológia poézie, 2007.
39. Andrej Kopčok: Na pomedzí filozofie a politiky, filozofia, 2007.
40. Juraj Ondrík: Život ako veľké divadlo, drámy, 2007.
41. Michal Ďuga: Trosky ticha, básne, 2008.
42. Zlatko Benka: Keď po hrdinstve, básne, 2008.
43. Ján Hlaváč: Pozvanie na koktail, vizuálne básne, 2008.
*44. Miroslav Demák: Prestavba Elsinoru, poézia, 2008.
*45. Pavel Grňa: Prázdniny v poli a iné prózy, román a poviedky, 2008.
*46. Pavel Mučaji: Nedeľa, poézia, 2009.
*47. Jozef Klátik: Koniec jazyka, vizuálne básne, 2009.
48. Andrej Čipkár: Vŕbový klin, poviedky, 2009.
49. Michal Harpáň: Predslovy a doslovy, literárna kritika, 2009
50. Vladimír Valentík: Kulturologické etudy, články, 2009
51. Viera Benková: Stred sveta a iné prózy, román a poviedky, 2009
52. Miroslava Dudková: Nahá myseľ, básne, 2009
53. Ján Labáth: Kto je to Goethe?, miscelaneá, 2009
54. Michal Ďuga: Krajina divých jabloní, básne, 2010

 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Pozrite si nás aj na:

 

Online

 Návštevníci: 11 

Štatistika

Reg. členovia : 33699
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 622735