Edícia Korene

Roku 1969 bola založená tiež veľmi dôležitá Edícia Korene, venovaná staršej
literárnej tvorbe Slovákov na území dnešného Srbska. Je to edícia slovenskej
vojvodinskej literárnej „klasiky“, v rámci ktorej sa už vyše štyridsať rokov
publikujú diela Čajakovcov, Vladimíra Hurbana Vladimírovho, Alberta Martiša,
Andreja Mráza, Michala Babinku, Jozefa Podhradského a najnovšie tu vyšli
vlani aj Antológia slovenskej vojvodinskej postmodernej prózy zostavovateľa
Adama Svetlíka a prednedávnom aj Chrestomatia slovenskej vojvodinskej poézie
zostavovateľa Víťazoslava Hronca. Uvedieme súpis autorov a kníh v rámci
tejto edície:


1. Básnické dielo Juraja Mučajiho. Na vydanie pripravila Marína Vyvíjalová.
Obzor, Nový Sad 1969, s. 318.
2. Mariena Czoczeková-Eichardtová: Modrá hmla. Na vydanie pripravila Anna
Makanová. Obzor, Nový Sad 1972, s. 246.
3. Hry Vladimíra Hurbana Vladimírova. [Zostavil a na vydanie pripravil
Ladislav Čavojský.] Obzor, Nový Sad 1973, s. 286.
4. Víťazoslav Hronec: Poézia vojvodinských Slovákov (od 18. do 20.
storočia). Obzor, Nový Sad 1974, s. 282.
5. Ján Čajak ml.: Zypa Cupák. Výber z diela Jána Čajaka ml., zv. 3. [Na
vydanie pripravil Víťazoslav Hronec.] Obzor, Nový Sad 1976, s. 232.
6. Ján Čajak ml.: Zuzka Turanová. Výber z diela Jána Čajaka ml., zv. 2. [Na
vydanie pripravil Víťazoslav Hronec.] Obzor, Nový Sad 1977, s. 148.
7. Michal Babinka: O literatúre. Literárne dielo Michala Babinku, zv. 4. Na
vydanie pripravil Michal Harpáň. Obzor, Nový Sad 1977, s. 300.
8. Ján Čajak ml.: Báťa Ondriš Pazúruk a iné prózy. Výber z diela Jána Čajaka
ml., zv. 1. Na vydanie pripravil Ján Kmeť. Obzor, Nový Sad 1978, s. 168.
9. Michal Babinka: Básne 1. Literárne dielo Michala Babinku, zv. 1. Na
vydanie pripravil Michal Harpáň. Obzor, Nový Sad 1979, s. 326.
10. Michal Harpáň: Poézia a poetika Michala Babinku. Obzor, Nový Sad 1980,
s. 264.
11. Michal Babinka: Básne 2. Literárne dielo Michala Babinku, zv. 2. Na
vydanie pripravil Michal Harpáň. Obzor, Nový Sad 1981, s. 368.
12. Samuel Čelovský: Mladosť Félixa Kutlíka. Obzor, Nový Sad 1982, s. 312.
13. Vladimír Hurban Vladimírov: Krátke hry. Súborné dielo Vladimíra Hurbana
Vladimírova, zv. 1. Na vydanie pripravil Michal Filip. Obzor, Nový Sad 1984,
s. 372.
14. Vladimír Hurban Vladimírov: Historické hry, dramatizácie a libretá.
Súborné dielo Vladimíra Hurbana Vladimírova, zv. 2. Na vydanie pripravil
Michal Filip. Obzor, Nový Sad 1988, s. 364.
15. Ján Čajak: Poviedky 1. Súborné dielo Jána Čajaka, zv. 1. Zostavil a
predslov napísal Alexander Šimkovič. [Na vydanie pripravil Víťazoslav
Hronec.] Obzor, Nový Sad 1988, s. 252.
16. Michal Babinka: Básne 3. Literárne dielo Michala Babinku, zv. 3. Na
vydanie pripravil Michal Harpáň. Obzor, Nový Sad 1989, s. 430.
17. Ján Čajak: Poviedky 2. Súborné dielo Jána Čajaka, zv. 2. Zostavil
Alexander Šimkovič. [Na vydanie pripravil Víťazoslav Hronec.] Obzor, Nový
Sad 1990, s. 136.
18. Michal Filip: Štúdie a články. Vybrané spisy Michala Filipa, zv. 1.
Zostavil Víťazoslav Hronec. Obzor-Tvorba, Nový Sad 1990, s. 212.
19. Vladimír Hurban Vladimírov: Drámy 1. Súborné dielo Vladimíra Hurbana
Vladimírova, zv. 3. Na vydanie pripravil Michal Filip. Obzor-Tvorba, Nový
Sad 1994, s. 88.
20. Jozef Podhradský: Holuby a Šulek. Výber z diela Jozefa Podhradského, zv.
1. Na vydanie pripravil Michal Kocák. Kultúra, Báčsky Petrovec 1996, s. 216.
21. Albert Martiš: Autobiografické črty a poviedky. Zobrané spisy Alberta
Martiša, zv. 1. Predslov napísala Jarmila Hodoličová. Na vydanie pripravil
Víťazoslav Hronec. Kultúra, Báčsky Petrovec 1996, s. 140.
22. Vladimír Hurban Vladimírov: Drámy 2. Súborné dielo Vladimíra Hurbana
Vladimírova, zv. 4. Na vydanie pripravil Michal Filip. Kultúra, Báčsky
Petrovec 1999, s. 80.
23. Ján Čajak ml.: Drámy. Výber z diela Janá Čajaka ml., zv. 5. Na vydanie
pripravil Víťazoslav Hronec. Kultúra, Báčsky Petrovec 2001, s. 264.
24. Ján Čajak: Poviedky 3. Súborné dielo Jána Čajaka, zv. 3. Výber urobil a
predslov napísal Alexander Šimkovič. [Na vydanie pripravil Víťazoslav
Hronec.] Kultúra, Báčsky Petrovec 2001, s. 368.
25. Jozef Podhradský: Hora stratenej nádeje. Výber z diela Jozefa
Podhradského, zväzok 2. Na vydanie pripravil Michal Kocák. Kultúra, Báčsky
Petrovec 2001, s. 288.
26. Andrej Mráz: Rozhovory o vojvodinských Slovákoch 1. Vybrané spisy
Andreja Mráza so slovenskou vojvodinskou tematikou, zväzok 1. Na vydanie
pripravil Víťazoslav Hronec. Kultúra, Báčsky Petrovec 2004, s. 224.
27. Vladimír Hurban Vladimírov: Modernistické hry. Súborne dielo Vladimíra
Hurbana Vladimírova, zväzok 5. Zostavil Michal Babiak. Na vydanie pripravil
Víťazoslav Hronec. Kultúra, Báčsky Petrovec 2005, s. 272.
28. Ján Čajak ml.: Aragónska Beatrix a iné prózy. Výber z diela Jána Čajaka
ml., zv. 4. Zostavil a na vydanie pripravil Víťazoslav Hronec. Kultúra,
Báčsky Petrovec 2007, s. 160.
29. Jozef Podhradský: Tragédia Tatry 1. Výber z diela Jozefa Pohradského,
zväzok 3. Na vydanie pripravil Michal Kocák. Slovenské vydavateľské centrum,
Báčsky Petrovec 2008, s. 216.
30. Adam Svetlík: Antológia slovenskej vojvodinskej postmodernej prózy.
Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec 2009, s. 256.
31. Víťazoslav Hronec: Chrestomatia slovenskej vojvodinskej poézie.
Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec : Ústav pre kultúru
vojvodinských Slovákov, Nový Sad 2010, s. 512.

 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Pozrite si nás aj na:

 

Online

 Návštevníci: 42 

Štatistika

Reg. členovia : 33699
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 622657