Edícia Korene

Roku 1969 bola založená tiež veľmi dôležitá Edícia Korene, venovaná staršej
literárnej tvorbe Slovákov na území dnešného Srbska. Je to edícia slovenskej
vojvodinskej literárnej „klasiky“, v rámci ktorej sa už vyše štyridsať rokov
publikujú diela Čajakovcov, Vladimíra Hurbana Vladimírovho, Alberta Martiša,
Andreja Mráza, Michala Babinku, Jozefa Podhradského a najnovšie tu vyšli
vlani aj Antológia slovenskej vojvodinskej postmodernej prózy zostavovateľa
Adama Svetlíka a prednedávnom aj Chrestomatia slovenskej vojvodinskej poézie
zostavovateľa Víťazoslava Hronca. Uvedieme súpis autorov a kníh v rámci
tejto edície:


1. Básnické dielo Juraja Mučajiho. Na vydanie pripravila Marína Vyvíjalová.
Obzor, Nový Sad 1969, s. 318.
2. Mariena Czoczeková-Eichardtová: Modrá hmla. Na vydanie pripravila Anna
Makanová. Obzor, Nový Sad 1972, s. 246.
3. Hry Vladimíra Hurbana Vladimírova. [Zostavil a na vydanie pripravil
Ladislav Čavojský.] Obzor, Nový Sad 1973, s. 286.
4. Víťazoslav Hronec: Poézia vojvodinských Slovákov (od 18. do 20.
storočia). Obzor, Nový Sad 1974, s. 282.
5. Ján Čajak ml.: Zypa Cupák. Výber z diela Jána Čajaka ml., zv. 3. [Na
vydanie pripravil Víťazoslav Hronec.] Obzor, Nový Sad 1976, s. 232.
6. Ján Čajak ml.: Zuzka Turanová. Výber z diela Jána Čajaka ml., zv. 2. [Na
vydanie pripravil Víťazoslav Hronec.] Obzor, Nový Sad 1977, s. 148.
7. Michal Babinka: O literatúre. Literárne dielo Michala Babinku, zv. 4. Na
vydanie pripravil Michal Harpáň. Obzor, Nový Sad 1977, s. 300.
8. Ján Čajak ml.: Báťa Ondriš Pazúruk a iné prózy. Výber z diela Jána Čajaka
ml., zv. 1. Na vydanie pripravil Ján Kmeť. Obzor, Nový Sad 1978, s. 168.
9. Michal Babinka: Básne 1. Literárne dielo Michala Babinku, zv. 1. Na
vydanie pripravil Michal Harpáň. Obzor, Nový Sad 1979, s. 326.
10. Michal Harpáň: Poézia a poetika Michala Babinku. Obzor, Nový Sad 1980,
s. 264.
11. Michal Babinka: Básne 2. Literárne dielo Michala Babinku, zv. 2. Na
vydanie pripravil Michal Harpáň. Obzor, Nový Sad 1981, s. 368.
12. Samuel Čelovský: Mladosť Félixa Kutlíka. Obzor, Nový Sad 1982, s. 312.
13. Vladimír Hurban Vladimírov: Krátke hry. Súborné dielo Vladimíra Hurbana
Vladimírova, zv. 1. Na vydanie pripravil Michal Filip. Obzor, Nový Sad 1984,
s. 372.
14. Vladimír Hurban Vladimírov: Historické hry, dramatizácie a libretá.
Súborné dielo Vladimíra Hurbana Vladimírova, zv. 2. Na vydanie pripravil
Michal Filip. Obzor, Nový Sad 1988, s. 364.
15. Ján Čajak: Poviedky 1. Súborné dielo Jána Čajaka, zv. 1. Zostavil a
predslov napísal Alexander Šimkovič. [Na vydanie pripravil Víťazoslav
Hronec.] Obzor, Nový Sad 1988, s. 252.
16. Michal Babinka: Básne 3. Literárne dielo Michala Babinku, zv. 3. Na
vydanie pripravil Michal Harpáň. Obzor, Nový Sad 1989, s. 430.
17. Ján Čajak: Poviedky 2. Súborné dielo Jána Čajaka, zv. 2. Zostavil
Alexander Šimkovič. [Na vydanie pripravil Víťazoslav Hronec.] Obzor, Nový
Sad 1990, s. 136.
18. Michal Filip: Štúdie a články. Vybrané spisy Michala Filipa, zv. 1.
Zostavil Víťazoslav Hronec. Obzor-Tvorba, Nový Sad 1990, s. 212.
19. Vladimír Hurban Vladimírov: Drámy 1. Súborné dielo Vladimíra Hurbana
Vladimírova, zv. 3. Na vydanie pripravil Michal Filip. Obzor-Tvorba, Nový
Sad 1994, s. 88.
20. Jozef Podhradský: Holuby a Šulek. Výber z diela Jozefa Podhradského, zv.
1. Na vydanie pripravil Michal Kocák. Kultúra, Báčsky Petrovec 1996, s. 216.
21. Albert Martiš: Autobiografické črty a poviedky. Zobrané spisy Alberta
Martiša, zv. 1. Predslov napísala Jarmila Hodoličová. Na vydanie pripravil
Víťazoslav Hronec. Kultúra, Báčsky Petrovec 1996, s. 140.
22. Vladimír Hurban Vladimírov: Drámy 2. Súborné dielo Vladimíra Hurbana
Vladimírova, zv. 4. Na vydanie pripravil Michal Filip. Kultúra, Báčsky
Petrovec 1999, s. 80.
23. Ján Čajak ml.: Drámy. Výber z diela Janá Čajaka ml., zv. 5. Na vydanie
pripravil Víťazoslav Hronec. Kultúra, Báčsky Petrovec 2001, s. 264.
24. Ján Čajak: Poviedky 3. Súborné dielo Jána Čajaka, zv. 3. Výber urobil a
predslov napísal Alexander Šimkovič. [Na vydanie pripravil Víťazoslav
Hronec.] Kultúra, Báčsky Petrovec 2001, s. 368.
25. Jozef Podhradský: Hora stratenej nádeje. Výber z diela Jozefa
Podhradského, zväzok 2. Na vydanie pripravil Michal Kocák. Kultúra, Báčsky
Petrovec 2001, s. 288.
26. Andrej Mráz: Rozhovory o vojvodinských Slovákoch 1. Vybrané spisy
Andreja Mráza so slovenskou vojvodinskou tematikou, zväzok 1. Na vydanie
pripravil Víťazoslav Hronec. Kultúra, Báčsky Petrovec 2004, s. 224.
27. Vladimír Hurban Vladimírov: Modernistické hry. Súborne dielo Vladimíra
Hurbana Vladimírova, zväzok 5. Zostavil Michal Babiak. Na vydanie pripravil
Víťazoslav Hronec. Kultúra, Báčsky Petrovec 2005, s. 272.
28. Ján Čajak ml.: Aragónska Beatrix a iné prózy. Výber z diela Jána Čajaka
ml., zv. 4. Zostavil a na vydanie pripravil Víťazoslav Hronec. Kultúra,
Báčsky Petrovec 2007, s. 160.
29. Jozef Podhradský: Tragédia Tatry 1. Výber z diela Jozefa Pohradského,
zväzok 3. Na vydanie pripravil Michal Kocák. Slovenské vydavateľské centrum,
Báčsky Petrovec 2008, s. 216.
30. Adam Svetlík: Antológia slovenskej vojvodinskej postmodernej prózy.
Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec 2009, s. 256.
31. Víťazoslav Hronec: Chrestomatia slovenskej vojvodinskej poézie.
Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec : Ústav pre kultúru
vojvodinských Slovákov, Nový Sad 2010, s. 512.

 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Pozrite si nás aj na:

 

Online

 Návštevníci: 8 

Štatistika

Reg. členovia : 26545
Počet článkov : 77
Počet zobrazení : 319785