2013

 

 

 

104. Juraj Ribay: Lepší vdovec, než mládenec

alt


 

105. Samuel Boldocký: Svedectvo doby

alt


 

106. Katarína Pucovská: Bez raňajok ani krok

alt


 

107. Viera Benková: Exlibris morušových listov

alt


 

108. Ružena Šimoniová Černáková: Dvojjazyčnosť a jej pedagogické aspekty

alt


 

109. Mária Kotvášová Jonášová: Višňový lekvár

alt


 

110. Spolok petrovských žien: Tak to chutí po petrovsky 2

alt


 

111. Miroslav Demák: Magnólia z diamantovej hory

alt


 

112. Daniel Dudok: Nárečie Aradáča na pozadí vzniku a vývinu obce

alt


 

113. Dalimír Hajko: Dozrievanie do skutočnosti a dozrievanie do sna

alt


 

114. Ileana Ursuová: Rybím jazykom

alt


 

115. Ján Dorča: Spomienky

alt


 

116. Ján Čajak: Rodina Rovesných

alt


 

117. Duško Trifunović: Čarami, čiarami, husľami

alt


 

118. Martin Prebudila: Príbehy z čiernej skrinky

alt


 

119. Milan Rihter: Kafka & Kafka

alt


 

120. Pavel Mučaji: Rozprávka o troch umelcoch a smutnej princeznej

alt


 

121. Etela Farkašová: Kafa sa Bahom, čaj sa Šopenom

alt


 

122. Martin Listmajer: Prečo si sa mladá vydávala

alt


 

123. Zuzana Čížiková: Literárna tvorba Jána Labátha

alt


 

124. Emil Horák: SRB-SK a SK-SRB informatický slovník

alt


 

125. Jozef Podhradský: Tragédia Tatry 3

alt


 

126. Ján V. Ormis: Literárno-historická publicistika

alt


127. Kysáč 1773-2013

alt


 

128. Národný kalendár 2014

alt


 

 

 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Online

 Návštevníci: 39 

Štatistika

Reg. členovia : 33699
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 622661