2009

 

[28.] Sto rokov divadla v Pivnici

alt


[29.] Víťazoslav Hronec: Personálna autobibliografia (1956 – 2005)

alt


[30.] Pavel Mučaji: Nedeľa

alt


[31.] Juraj Tušiak: Dínom-dánom s Ďurkom

alt


[32.] Jozef Klátik: Koniec jazyka

alt


[33.] Andrej Čipkár: Vŕbový klin

alt


[34.] Daniel Pixiades: Morská ríša

alt


[35.] Adam Svetlík: Antológia slovenskej vojvodinskej postmodernej prózy

alt


[36.] Samuel Boldocký: Riaditelia Gymnázia v Petrovci 1919 – 2009

alt


[37.] Michal Harpáň: Predslovy a doslovy

alt


[38.] Anna Kukučková: Chvostík a kamaráti

alt


[39.] Daniel Dudok: Z konca našej ulice

alt


[40.] Vladimír Valentík: Kulturologické etudy

alt


[41.] Mária Myjavcová: Slovenská jazyková čítanka

alt


[42.] Miroslav Mahač: Ljubav na treći pogled

alt


[43.] Viera Benková: Stred sveta a iné prózy

alt


[44.] Na vlnách jubilea. Zborník prác o Slovenskej redakcii Rádia Nový Sad

alt


[45.]Ján Marko: Lexikón slovenských vojvodinských vysokoškolských učiteľov a vedcov

alt


.

[46.] Národný kalendár na obyčajný rok 2010

alt[47.] Vladimír Valentík: Dvadsať rokov galérie Zuzky Medveďovej


[48.] Miroslava Dudková: Nahá myseľ

alt


[49.] Ján Labáth: Kto je to goethe?

 alt

 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Online

 Návštevníci: 9 

Štatistika

Reg. členovia : 33699
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 622669