Rovina od roku 2006 po dni dnešné


alt

Ján Hlaváč

Život i Rovine r. 2006 priniesol zmenu, keď sa novým šéfredaktorom stal Ján Hlaváč. Úryvkami, ktoré nasledujú, šéfredaktor venuje vďaku svojim spolupracovníkom, ktorí vždy boli ochotní a chtiví vyplniť jej obsah riadkami zo svojich prostredí. Bola to pre nich nielen srdcovka, ale i výzva, aby svedectvá doby zostali takým spôsobom natrvalo zvečnené! Keby nebolo zaujímavých tém a ich spoľahlivých autorov, nebolo by ani Roviny. Čo ešte doložiť? Iba úprimné: ďakujem.

j.h.

alt

Obálka prvého čisla Roviny pod vedením Jána Hlaváča

 

Kniha, ktorá práve vyšla tlačou

 

 

 

 

 Knihy, ktoré Vám odporúčame

 

 


 

 

 

Online

 Návštevníci: 15 

Štatistika

Reg. členovia : 24153
Počet článkov : 74
Počet zobrazení : 306535