Zima s knihou 2013

Zima s knihou 2013

Slovenské vydavateľské centrum v spolupráci s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku tejto zimy po šiestykrát organizovalo svoje známe podujatie Zima s knihou.

Zavítali sme do týchto prostredí:

  • Hložany: 11. februára 2013
  • Kysáč: 20. februára 2013
  • Nový Sad (Salón kníh): 1.marca 2013
  • Nový Sad: 6. marca 2013
  • Padina: 7. marca 2013
  • Kovačica: 7. marca 2013
  • Stará Pazova: 11.marca 2013
  • Pivnica: 22. marca 2013

V Hložanoch, v spolupráci so Spolkom žien Slovenka, v reštaurácii Nova, bol prvý večierok tohto roku. Asi tridsiatim prítomným sa prihovorili aj riaditeľ SVC Vladimír Valentík a redaktor knižných vydaní Víťazoslav Hronec. Úryvky z kníh čítali členky Spolku žien Slovenka a členky MOMS Hložany.

V Kysáči sme spolupracovali so Spolkom kysáčskych žien a Knižnicou Michala Babinku. V. Valentík a V. Hronec predstavili všetky vydania y roku 2012 a predostreli vydavateľský plán na rok 2013.

Na novosadskom knižnom Salóne sa SVC už tradične zúčastňuje a využíva možnosť odprezentovať svoju činnosť. Tak bolo aj tohto roku, keď riaditeľ SVC V. Valentík a redaktor V. Hronec predstavili Slovenské vydavateľské centrum a osobitne sa predstavil aj Martin Prebudila, ako autor knihy No tak, usmej sa... a Ladislav Čáni ako prekladateľ spomenutej knihy, ktorú autor napísal v srbčine. Prezentáciu sledovala aj podpredsedníčka Zhromaždenia APV a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová a okolo 50 návštevníkov Salónu kníh v Novom Sade.

Novosadský KUS Šafárik bol hostiteľom ďalšej Zimy s knihou zorganizovanej v tomto meste. Tu sa osobne predstavil básnik Ján Salčák z Pivnice so svojou novou knihou básní To čo sa vo mne o mňa chvie.

V Padine sme v spolupráci s Obecnou knižnicou v Kovačici, odbočkou v Padine, usporiadali literárny večierok v Základnej škole maršala Tita. Tradične veľká návštevnosť a záujem o naše knihy potešila organizátorov tohto večierka.

V ten istý večer sme zorganizovali aj nasledujúce literárne posedenie, a to v Kovačici. V spolupráci s Obecnou knižnicou v Kovačici a pracovníčkami knižnice bol to veľmi zaujímavý večierok, na ktorom Stevan Lenhart stručne odprezentoval tvorbu Jaroslava Supeka a jeho najnovšiu knihu, ktorá vyšla tlačou v SVC v roku 2012.

V Biblioteke Dositeja Obradovića v Starej Pazove sme medzi iným premiérovali aj dve knihy, ktorých autormi sú spisovatelia z tohto prostredia. Sú to knihy No tak, usmej sa... Martina Prebudilu a Oči v piesku Anny Balážovej.

Poslednú prezentáciu tohto roku, pomenovanú aj Vítanie jari s knihou, ako je to už tradíciou, sme organizovali v Pivnici v spolupráci s organizačným výborom divadelnej prehliadky DIDA. Prezentácia bola aj úradne zaradená, ako sprievodná do programu festivalu. Predstavil sa domáci spisovateľ Ján Salčák, ktorý prečítal niekoľko svojich starších, ale aj nezverejnených básní.

Ináč na každom večierku sa zúčastnili riaditeľ SVC Vladimír Valentík a redaktor knižných vydaní SVC Víťazoslav Hronec, ktorí hovorili o edíciach SVC, vydaniach v minulom roku, ako aj o vydavateľskom pláne na rok 2013.

V Kysáči, Padine, Kovačici, Starej Pazove a v Báčskom Petrovci riaditeľ SVC odovzdal knižniciam aj knižné darčeky v hodnote 10000 dinárov, ktoré zabezpečila NRSNM.

Tohtoročnú akciu Zima s knihou môžeme ohodnotiť ako úspešnú. Navštívilo ju okolo 250 milovníkov pekného slova vo Vojvodine.

text a foto

Andrej Meleg

 

Knihy, ktoré práve vyšli tlačou

Listmajer

Beckovic

Sriem

Banat

Labath

NK 2019

Gaspar

Zoro

KMB

Cipkar

Necpalova

 

 


 

 

 

Online

 Návštevníci: 14 

Štatistika

Reg. členovia : 33699
Počet článkov : 78
Počet zobrazení : 622748